Bibliografi:Astafjord

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Troms fylke · Senja
Balsfjord · Bardu · Berg · Dyrøy· Gratangen· Harstad · Ibestad · Karlsøy Oslo byleksikon 1938.JPG
Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lenvik · Lyngen · Målselv · Nordreisa · Salangen
Skjervøy · Skånland · Astafjord · Storfjord · Sørreisa · Torsken · Tranøy · Tromsø
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Astafjord bygdebok. Gårdshistorie. Red. Oddbjørn Knutsen ofl. Utg. Gratangen kommune, 2001-. ISBN 82-995411-3-1
Bind 1. Gratangen. 2002. 720 s. ISBN 82-995411-5-8. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Gratangen. 2001. 647 s. ISBN 82-995411-6-6. Digital versjonNettbiblioteket
 • Astøingan. Årbok. Gratangen – Ibestad – Skånland. Utg. Astøingan, 1999-.
 • Brantenberg, Terje: Skoddebergsaken 1985-1991 : Forsvaret og samiske interesser. Utg. Sámi instituhtta I samarbeid med Sámi dutkamiid guovddáš, Universitetet i Tromsø. 2000. 132 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Brox, Arthur: Finneskolen i Astafjord. Utg. 1956. S. 473-479.
 • Elstad, Åsa: Moteløver og heimføingar. Tekstilar og samfunnsendringar i Øksnes og Astafjord 1750-1900. Utg. Orkana forlag, 1997. 160 s. ISBN 82-91233-20-9. Digital versjonNettbiblioteket
 • Elstad, Åsa: Nye tider - nye tekstilar? Tekstilar og samfunnsendring i Øksnes og Astafjord 1750-1900. Universitetet i Tromsø 1991. Fag: Historie. Kommune: Øksnes [Merknad: Skånland: Se også Øksnes (Nordland)]
 • Eriksen, Hilmar: Det gamle Astafjord og Ibestad. Utg. 1962.
Bind 1. Tingsoknet og kirkesoknet. 516 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Gårder og slekter. 884 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hansen, Lars Ivar ofl: Astafjord bygdebok. Historie. Utg. Lavangen kommune. 2000-2003. ISBN 82-995411-0-7
Bind 1. Fra eldre jernalder til ca. 1570. 2000. 376 s. ISBN 82-995411-1-5. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Astafjord ca. 1570-ca. 1730. 2003. 493 s. ISBN 82-995411-2-3. Digital versjonNettbiblioteket
 • Johansen, Mette: Handelsfamilien Dons og deres sosiale nettverk : en kartlegging av familiens ekteskap og fadderskap, samt et blikk på bruk av lokalhistorie som undervisningsmetode. Masteroppgave i historie - UiT Norges arktiske universitet, 2014. Digital utgave
 • Nilsen, Ulf Harald: Lov og rett: Sosial kontroll eller lokal styring i et nordnorsk samfunn der flere kulturer møtes. En studie av bygdetingets funksjon i Sør-Troms på 1700-tallet med utgangspunkt i Astafjord. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Astafjord: Se også Sør-Troms]
 • Qvigstad, Just: Just Qvigstads lappiske ordbok fra Ibestad, Lenvik og Ofoten. Utg. Skániid girjie. 2004. 366 s. ISBN 8291973040. Digital versjonNettbiblioteket