Bibliografi:Astafjord

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Troms fylke · Senja
Balsfjord · Bardu · Berg · Dyrøy· Gratangen· Harstad · Ibestad · Karlsøy Oslo byleksikon 1938.JPG
Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lenvik · Lyngen · Målselv · Nordreisa · Salangen
Skjervøy · Skånland · Astafjord · Storfjord · Sørreisa · Torsken · Tranøy · Tromsø
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

  • Brox, Arthur: Finneskolen i Astafjord. Utg. 1956. S. 473-479.
  • Elstad, Åsa: Moteløver og heimføingar. Tekstilar og samfunnsendringar i Øksnes og Astafjord 1750-1900. Utg. Orkana forlag, 1997. 160 s. ISBN 82-91233-20-9
  • Eriksen, Hilmar: Det gamle Astafjord og Ibestad. Utg. 1962.
Bind 1. Tingsoknet og kirkesoknet. 516 s.
Bind 2. Gårder og slekter. 884 s.
  • Hansen, Lars Ivar ofl: Astafjord bygdebok. Historie. Utg. Lavangen kommune. 2000-2003. ISBN 82-995411-0-7
Bind 1. Fra eldre jernalder til ca. 1570. 2000. 376 s. ISBN 82-995411-1-5
Bind 2. Astafjord ca. 1570-ca. 1730. 2003. 493 s. ISBN 82-995411-2-3
  • Knutsen, Oddbjørn, Meyer, Tore ofl.: Astafjord bygdebok. Gårdshistorie. Utg. Gratangen kommune, 2001-. ISBN 82-995411-3-1
Bind 1. Gratangen. 2002. 720 s. ISBN 82-995411-5-8
Bind 2. Gratangen. 2001. 647 s. ISBN 82-995411-6-6
  • Meyer, Tore: Astafjord bygdebok. Nøkkelbind. Utg. Ibestad interkommunale bygdeboknemnd. 1992. ISBN 82-91257-00-0
Bind 1. Personregister menn. XII, 663 s.
Bind 2. Personregister kvinner, personregister innflyttere. 660 s.
Bind 3-4. Familiekatalog, del I-II. IV + 538 s., IV + s. 539-1088

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

  • Elstad, Åsa: Nye tider - nye tekstilar? Tekstilar og samfunnsendring i Øksnes og Astafjord 1750-1900. Universitetet i Tromsø 1991. Fag: Historie. Kommune: Øksnes [Merknad: Skånland: Se også Øksnes (Nordland)]
  • Nilsen, Ulf Harald: Lov og rett: Sosial kontroll eller lokal styring i et nordnorsk samfunn der flere kulturer møtes. En studie av bygdetingets funksjon i Sør-Troms på 1700-tallet med utgangspunkt i Astafjord. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Astafjord: Se også Sør-Troms]