Bibliografi:Astafjord

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Troms fylke · Balsfjord · Bardu · Berg · Dyrøy· Gratangen· Harstad · Ibestad · Karlsøy
Oslo byleksikon 1938.JPG
Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lenvik · Lyngen · Målselv · Nordreisa · Salangen
Skjervøy · Skånland · Storfjord · Sørreisa · Torsken · Tranøy · Tromsø
Astafjord · Senja
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

  • Brox, Arthur: Finneskolen i Astafjord. Utg. 1956. S. 473-479.
  • Elstad, Åsa: Moteløver og heimføingar. Tekstilar og samfunnsendringar i Øksnes og Astafjord 1750-1900. Utg. Orkana forlag, 1997. 160 s. ISBN 82-91233-20-9
  • Eriksen, Hilmar: Det gamle Astafjord og Ibestad. Utg. 1962.
Bind 1. Tingsoknet og kirkesoknet. 516 s.
Bind 2. Gårder og slekter. 884 s.
Bind 1. Fra eldre jernalder til ca. 1570. 2000. 376 s. ISBN 82-995411-1-5
Bind 2. Astafjord ca. 1570-ca. 1730. 2003. 493 s. ISBN 82-995411-2-3
Bind 1. Gratangen. 2002. 720 s. ISBN 82-995411-5-8
Bind 2. Gratangen. 2001. 647 s. ISBN 82-995411-6-6
  • Meyer, Tore: Astafjord bygdebok. Nøkkelbind. Utg. Ibestad interkommunale bygdeboknemnd. 1992. ISBN 82-91257-00-0
Bind 1. Personregister menn. XII, 663 s.
Bind 2. Personregister kvinner, personregister innflyttere. 660 s.
Bind 3-4. Familiekatalog, del I-II. IV + 538 s., IV + s. 539-1088

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

  • Elstad, Åsa: Nye tider - nye tekstilar? Tekstilar og samfunnsendring i Øksnes og Astafjord 1750-1900. Universitetet i Tromsø 1991. Fag: Historie. Kommune: Øksnes [Merknad: Skånland: Se også Øksnes (Nordland)]
  • Nilsen, Ulf Harald: Lov og rett: Sosial kontroll eller lokal styring i et nordnorsk samfunn der flere kulturer møtes. En studie av bygdetingets funksjon i Sør-Troms på 1700-tallet med utgangspunkt i Astafjord. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Astafjord: Se også Sør-Troms]