Bibliografi:Samisk historie og kultur

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
 • Aira, Harrieth: Samiske kvinner og samfunnsdeltakelse  : en studie av lulesamiske kvinners medborgerskap. Utg. Orkana akademisk. 2023. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Oddmund: Ofuohtagat: samer og nordmenn i Ofoten. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Bergen 1992.
 • Antonsen, Lene: Sjøsamisk klesbruk i gamle Lyngen, Kåfjord sameforening, Kåfjord 1995.
 • Brochmann, Bjørn Sigurd: «Om det samiske i Måsøy» i Ultima Thule nr. 34, 2019.
 • Brochmann, Bjørn Sigurd og John Gustavsen: «Frykten for det samiske» i Ultima Thule nr. 34, 2019.
 • Christophersen, Axel: «Fangstfolk, overbefolkning og sørsamiske vandringer». I: Heimen, b. XXI, s. 181–188.
 • Devik, Bjørn Arnfinn: «Vandringer i sør-samisk historie». I: Heimen, b. XXII, s. 45–51.
 • Duna, Nils Roger: Samer og reindrift ved Namsenfjorden : fragmenter av den samiske historien i området. Utg. Distribusjon: Nils Roger Duna. no. 2019. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Duodji i grunnskolen : veiledningshefte med praktiske eksempler på duodji i kunst og håndverk, norsk læreplan: 1.-7. trinn. Utg. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. no. 2016. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eriksen, Leif: Isak Saba, stortingsmannen, Hovedoppgave i historie Universitetet i Oslo 1975
 • Fjellheim, Sverre: «Fra fangstbasert til nomadisk reindrift i Rørostraktene» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2001
 • Fors, Gry og Ragnhild Enoksen: Vår folkedrakt: Sjøsamiske klestradisjoner, Sami Instituhtta - Davvi Girji o.s. 1991
 • Granøyen Rogstad, Kaare: «Sameskolen» i KUMUR Årsskrift for Snåsa Historielag 2010
 • Grenersen, Geir: Ved forskningens grenser : historien om et forskningspro[s]jekt i det samiske Nord-Norge. Utg. Spartacus. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hallan, Nils: «Dei første meldingane om samar i Nord-Trøndelag» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1981
 • Hallström, Gustaf: «Kolalapparnas hotade existens» i YMER; Tidsskrift utgiven af SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR ANTROPOLOGI OCH GEOGRAFI, TRETTIONDEFÖRSTA ÅRGÅNGEN, 1911, Centraltryckeriet, Stockholm 1912. (78 sider)
 • Hansen, Lars Ivar og Bjørnar Olsen: Samenes historie : fram til 1750. Utg. Cappelen Damm akademisk. 2022. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Lars Ivar: Samisk fangstsamfunn og norsk høvdingeøkonomi. Utg. Novus. 1990. 275 s. ISBN 8270991686. Digital versjon på Nettbiblioteket
 • Hansen, Lars Ivar: Samiske rettigheter til jord på 1600-tallet : "finnejorder" i Sør-Troms = Sami title to land in the 17th century : "Finnejorder" in Southern Troms; Norway. Utg. Novus. 1986. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Lars Ivar: The Sami, State Subjugation and Strategic Interaction:Individual mobility within multicultural networks The Institute for Comparative Research in Human Culturer. Novus press . Oslo 2018. (93 sider)
 • Hansen, Odd-Are: «Kneblede tunger, tilgivelse og fred» i Årbok for Skånland 2014
 • Henriksen, Hans J.: «Sameforeninger i første del av 1900-tallet» i NORD-NORGE natur og folk, Universitetsforlaget 1979.
 • Hætta, Máret: Niibi ja dohppa. Utg. Davvi Girji. Kárášjohka. 2021. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: Om kniver og knivsløyd.
 • Hætta, Odd Mathis: Samisk kultur og historie til 1848. Utg. [Odd Mathis Hætta]. 2020. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hætta, Odd Mathis: Samisk kultur og historie fra 1848 til 1945. Utg. Odd Mathis Hætta. 2021. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Håndbok i duodji : samisk håndverk. Utg. Vett & viten. no. 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Inga, Torbjørg A. ofl.: Samisk koftebruk i Ofoten og Sør-Troms. Utg. Universitetsforlaget. 1986. 53 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Johansen, Marit: Storbukt - der sjøfinnan bodde : før og etter tvangsevakueringen 4. november 1944. Utg. [Marit Johansen]. 2021. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Tore Einar: «Ei befolkning blir usynlige» i Årbok for Harstad 2001
 • Johansen, Tore Einar: På spor av "samiskhet" og "norskhet" : markabygdbosetning i Stourranjárga i et livsløpsperspektiv, 1850-1900. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Tromsø, 1995.
 • Jünge, Åke: «Om Krøyts-namn og Krøyts-folk» i Sparbu Historielag Årbok 2004
 • Jünge, Åke: «Samar og rein på Vikna for hundre år» sidan i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2004
 • Jünge, Åke: «Metallutvinning i Oftenåsen» i Sparbu Historielag Årbok 2005
 • Jünge, Åke: «Sameskole og samemisjon i Indre Namdalen for 250 år siden» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2006. Revidert utg. som særtrykk 2007, Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jünge, Åke: «Om samejenta Parisienne og sørsamane som var på utstilling i Paris 1889» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2007
 • Jünge, Åke: «"Frit er det ikke for at de qvaksalvere lidt" Glimt frå bygdesamane si historie i Innherred og på Fosen frå 1600- til 1900-tallet» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2008
 • Jünge, Åke: «Om bygdesamane i Lynalmenningen i Skogn og etterkommarane etter dei» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2012
 • Jünge, Åke: «Tjåehkre - Tunnsjøguden - sagn, myter og fakta» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013
 • Jåma, Martha: «Samisk husflid» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1975
 • Kolsrud, Knut: Finnefolket i Ofoten : en studie i Ofotens demografi og sjøfinnenes etnografi i eldre tid. Utg. 1947. 222 s. Merknad: Serie: Nordnorske samlinger ; nr 8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kolsrud, Knut: Sommersete : til problemet om halvnomadisme og seterflytting blant norske sjøsamer. Utg. 1961. 74 s. Merknad: Serie: Samiske samlinger.
 • Kristensen, Camilla Høiby og Gry Helen Sivertsen: Fortellinger fra samenes liv i Salten. Utg. Kunnskapssenteret i Gildeskål. 2003. 39 s.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Han Larsen, den første samiske språkaktivist», i Hålogaland avis, Harstad 9. november 2011.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Kjempet for samenes rettigheter» (Anders Larsen) i Harstad Tidende 18. juli 2015.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Lydhørt publikum» (Anders Larsen) i Harstad Tidende 11. mars 2016.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Samer på Hinnøya» i Harstad Tidende 6. mars 2017.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Akkurat slik skal ei årbok være», (Årbok for Skånland 2018) i Harstad Tidende, 27. oktober 2018.
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Overgrep mot et helt folk», i Harstad Tidende, 23. februar 2019.
 • Labba, Elin Anna: Herrene sendte oss hit. Utg. Pax. 2021. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larsen, Anders: Om sjøsamene, Tromsø museums årshefter (ST.T,), Humanistisk avd. nr, 13, Tromsø november 1950
 • Larsen, Roald: Hjerter som slår, Arktisk Forlag, Tromsø 2006
 • Larsen Tor M.: «Samiske navn på Fosen» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1979
 • Lie, Erik: «Samene i Vikna frem til omkring 1800» i Årbok for Nord-Trøndelag 2009
 • Lund, Jon M.: «Ei finnesegn frå Sparbu» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1977
 • Lyngman, Susanne (red.): Om sørsamisk historie : foredrag fra seminar på Røros 2006 og Trondheim 2007. Utg. Stiftelsen Saemien Sijte. 2007. 180 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mikkelsen, Anne Kalstad: Natur og mennesker i det pitesamiske området. Masteroppgave i kultur og profesjon - Universitetet i Tromsø, 2013.
 • Minde, Henry: Diktning og historie om samene på Stuoranjárga. Utg. Sámi instituhtta i samarbeid med Sámi dutkamiid guovddáš, Universitetet i Tromsø. 2000. 220 s. Merknad: Rapport 1, Skoddebergprosjektet. Den kulturhistoriske undersøkelsen, Henry Minde, 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Murud, Marit Mikkelsdatter Eira: Året i Sápmi : samisk tradisjonell livberging. Utg. ČálliidLágádus. no. 2015. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nesje, Rolv: Utmarksfolket : om samer i Salten og nyryddingsplasser i Gildeskål på 1700- og 1800-tallet. Utg. 1981. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nielsen, Konrad og Asbjørn Nesheim: Lappisk ordbok : grunnet på dialektene i Polmak, Karasjok og Kautokeino. Utg. Aschehoug ; Universitetsforlaget. 1932-1962. 5 b.
  • B.1: A-F. Utg. Aschehoug. 1932.
  • B.2: G-M. Utg. Aschehoug. 1934.
  • B.3: N-Æ. Utg. Aschehoug. 1938.
  • B.4: Systematisk del. Utg. Universitetsforlaget. 1956. 559 s. Merknad: Instituttet for sammenlignende kulturforskning. B, Skrifter 17:4.
  • B.5: Supplement. Utg. Universitetsforlaget. 1962. 282 s. Merknad: Instituttet for sammenlignende kulturforskning. B, Skrifter 17:5
 • Nielssen, Alf Ragnar: Samisk fortid i Lofoten. Utg. Museum Nord. 2022. Merknad: Serie: Museum Nords skriftserie ; 2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Niemi, Einar: «Isak Saba - første same og sosialistisk pionèr på Stortinget» i Arbeiderhistorie - Årbok for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo 2006
 • Nissen, Kristian: «De eldste historiske vidnesbyrd om lappene i Nord-Trøndelag» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1981
 • Nissen, Kristian: «De eldste historiske vidnesbyrd om lappene i Nord-Trøndelag II: Olluf Jonssøn i Finnliene 1548» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1981
 • Nord-Salten sameforening : 10-årsjubileum : 1979-1989 = Nuortta-Sálto sámij sijdda. Red. Anders Nystø ofl. Utg. Nord-Salten sameforening. 1989. 22 s.
 • Nymo, Randi: "Har løst å kle på sæ kofte, men tør ikkje og vil ikkje" : en studie av fornorskning, identitet og kropp i markebygdene i Ofoten og Sør-Troms. Hovedoppgave i sykepleievitenskap, Universitetet i Tromsø, 2003.
 • Olsen, Andreas: «Om samisk og norsk bosetting på Møkkeland og i Kaltdalen i 1770 og 1801» i Årbok for Harstad 2007
 • Otterbech, Jens: Kulturværdier hos Norges finner, Aschehaug & Co, Kristiania 1920
 • Pedersen, Kjell Erland: «Samiske stedsnavn i Harstad kommune» i Årbok for Harstad 2001
 • Pedersen, Kjell Erland: «Botn i Harstad - Samisk markebygd fra 1750» i Årbok for Harstad 2001
 • Pedersen, Kjell Erland: «Samene i Kaltdalen og Sjurdalen» i Årbok for Harstad 2002
 • Pedersen, Kjell Erland: «Den samiske bosettinga på Grytøya» i Årbok for Harstad 2003
 • Pedersen, Kjell Erland: «Samer i folketellinga i 1770» i Årbok for Harstad 2003
 • Pedersen, Kjell Erland: «Eva fra Svartvatnet» i Årbok for Harstad 2004
 • Pedersen, Kjell Erland: «To bilder fra Svartvatnet, ei fraflytta samisk bygd i Harstad» i Årbok for Harstad 2005
 • Pedersen, Kjell Erland: «Nå kommer finnbåtan. Nå blir det uvær» i Årbok for Harstad 2006
 • Pedersen, Kjell Erland: «Finne- og lappenavn i Harstad-området» i Årbok for Harstad 2008
 • Pedersen, Kjell Erland: «Historielaget i Kaltdalen og Sjurdalen» i Årbok for Harstad 2009
 • Pedersen, Kjell Erland: «Registrerte samiske fornminner (1) Nordre del av Harstad kommune» i Årbok for Harstad 2009
 • Pedersen, Kjell Erland: «Registrerte samiske fornminner sødre del av Harstad kommune» i Årbok for Harstad 2010
 • Pedersen, Kjell Erland: «Utflukt til sameplasser med historielaget» i Årbok for Harstad 2010
 • Pedersen, Kjell Erland: «Finnesteiner og finnekjerker i Harstad» i Årbok for Harstad 2013
 • Pedersen, Kjell Erland: «Han Kåre i Klatran» i Årbok for Harstad 2013.
 • Saba, Isak: polithkkár, kulturbargi, diktačeahppi, dáiddár, oahpaheaddji/ Isak Sabapolitiker, kulturarbeider, dikter, kunstner, lærer, Varanger samiske museum 1988(?)
 • Salvesen, Helge: Samene i historien Årbok for Nord-Trøndelag Historielag 1981.
 • Samenes historie. 2 bind, utg. Cappelen akademisk forlag, 2004-2021.
  • Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen: Samenes historie fram til 1750. 2004. 427 s. ISBN 9788202196721. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin (red.): Samenes historie fra 1751 til 2010. 2021. ISBN 9788202235543.
 • Samuelsen, Per Einar i intervju med Bjørn Sigurd Brochmann: «Det samiske var så nære, men vi visste det ikke» i Ultima Thule nr. 34, 2019.
 • Siri, Vigdis: Tullflyvervotten fra Unjárga/Nesseby. Utg. V. Siri. 2016. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sjølie, Randi: Byggeskikk i Lule, Pite og deler av nordsamisk område : verne- og forvaltningsplan for samiske bygninger : rapport 2 fra feltarbeid 2001. Utg. Sametinget. 2001. 54 s.
 • Skåden, Emma Margret: Muitalusat meannude. Utg. Skániid girjie. 2012. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solbakk, Aage: Buođo buođu : Čáhccegátte sámiid árbevierut : sánit - dajaldagat - doahpagat = Tanadalssamenes tradisjoner : ord - uttrykk - begreper. Utg. DeanuInstituhtta. 2022. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Somby, Per Ivar: Folket under nordlyset : Sophus Tromholts fotografier fra årene 1882-1883 i farger = The people under the northern lights = Álbmot guovssahasa vuolde. Utg. ČálliidLágádus. no. 2019. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storjord, Thorbjørn: Samene i Nord-Salten : lulesamisk historie og kultur. Utg. Th. Blaasværs forlag. 8290537522. Digital versjonNettbiblioteket
 • Storm, Dikka: «Reindrift på 1700-tallet på deler av Hinnøya» i Årbok for Harstad 2014
 • Vestli, Solfrid: «Bergbygda på Ekne - bondebygd eller samegrend?» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2013

Eksterne lenker