Biblioteksentralen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Biblioteksentralen AL er en kunnskapsbedrift som har spesialisert seg på å tilby produkter og tjenester til bibliotek i Norge.

Biblioteksentralen leverer bøker, katalogdata, innbindingstjenester, bibliotekmateriell, inventar og innredning, bibliografiske produkter og hjelpemidler og andre hjelpemidler og tjenester. Gjennom samarbeidspartnere i Bibliotekenes Hus, Bibliotekenes IT-senter og BS Eurobib er bedriften en totalleverandør i norske bibliotek. Den eies av kommunene, fylkeskommunene, Kommunenes sentralforbund og Norsk Bibliotekforening. Bedriften holder til på Etterstad i Oslo.

Historikk

Biblioteksentralen ble opprettet 1952, da den overtok virksomheten til Folkeboksamlingenes Ekspedisjon som ble etablert i 1902.

 • 1901: Bibliotekkomiteen av 1901 skriver blant annet i sin anbefaling til Kirkedepartementet: "Paa grund af det enkeltvise indkjøb af bøger, som nu under sted hvert bibliotek kjøber for sig blir mange bøger dyrere end om et samlet indkjøb for flere biblioteker kunde flnde sted. I det hele taget tror vi, at en større kooperation, mere fællesoptræden af bibliotekerne bør tilstræbes til opnaaelse af fordele paa forskjellig vis" Fulltekst i Bokhylla.no.
 • 1902: Folkeboksamlingenes Ekspedisjon, en spesialleverandør for bibliotek, etableres på statlig initiativ, i samarbeid med Stenersens bokbinderi i Prinsens gate 11 i Kristiania sentrum. Avtale ble inngått om 15% redusert pris på bøker til bibliotek.
 • 1918: Forlaget og ekspedisjonen flytter til Grubbegata 2-4 (der KFUM holder til i 2016).
 • 1941: 4. juli oppretta Gunnar Stenersen Gunnar Stenersens Forlag hvori opptatt Folkeboksamlingenes Ekspedisjon. Forlaget ble det viktigste forlaget for Nasjonal Samling og nazistene, noe som også kom til å påvirke biblioteka, da det herfra ble sendt ut flere tusen bind nazi-litteratur, blant annet Hitlers Min Kamp i to bind og Quislings taler i to bind.
 • 1945: 12. mai ble Folkeboksamlingenes Ekspedisjon stilt under statens kontroll og drevet av Eiendomsdirektoratet med Arne Kildal som faglig tilsynsmann og Bernhard Berntsen som daglig leder. Gunnar Stenersen ble arrestert og ble i 1948 dømt til fem års tvangsarbeid.
 • 1949: I St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 17. (1949.), Om stønad til organisert ungdomsarbeid og tiltak for fritidskultur heter det at departementet har tatt opp forhandlinger med Stenersen om overføring av eiendomsretten til ekspedisjonen til staten. Det nyoppretta Statens bibliotektilsyn overtok administrasjonen av ekspedisjonen, men bare som en midlertidig ordning.
 • 1952: 4. februar ønsker statssekretær Helge Sivertsen velkommen til den konstituerende generalforsamlingen "i det som det er gjort framlegg om skal hete A/L Biblioteksentralen".
 • 1955: Biblioteksentralen flytter til eget nybygg i Malerhaugveien 20 på Ensjø, nordøst for Oslo sentrum.

Se også

Om "Framgangsmåten for bokbestilling" i 1950 I boka Biblioteklære av Arne Kildal.

Litteratur

 • Annaniassen, Erling og Geir Vestheim. Bok over land : trekk ved Statens bibliotektilsyns historie. Tano Aschehoug, 1999. ISBN 9788251839273. Fulltekst i bokhylla.no
 • Helle, Egil: "-merkværdig frit for sindsbevægelser" : BS, 50 år i bibliotekenes tjeneste. Oslo, 2002. Oria.no
 • Søbye, Espen: Rolf Stenersen : en biografi. Oslo, Oktober forlag, 1995. I fulltekst i Bokhylla.no

Eksterne lenker


Creative Commons License Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Biblioteksentralen» fra Wikipedia på bokmål og riksmål og kan kopieres, distribueres og/eller endres slik det er angitt i lisenstekst for cc-by-sa 3.0. For en liste over bidragsytere til den opprinnelige artikkelen, se endringshistorikk knyttet til den opprinnelige artikkelen. For en liste over bidragsytere til denne versjonen, se endringshistorikk knyttet til denne siden.
Artikkelen bør gjennomgås med tanke på tilpasninger til lokalhistoriewiki.no. Se Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia for mer informasjon.
Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Quercus robur1 ies.jpg
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!