Breistrand sanitetsforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norske Kvinners Sanitetsforenings logo
Johanne Pedersen tok initiativ til å starte Breistrand sanitetsforening. Hun kom fra Trysil og ble lærer på Breistrand. Hun giftet seg med Oluf Pedersen og de kjøpte gården Sætre i Trøssen. Bildet utlånt av Herlaug Hartviksen.

Breistrand sanitetsforening, Breistrand i Sørlavangen i tidligere Skånland kommune, som fra 2020 ble sammenslått med nordlandskommunen Tjeldsund til Tjeldsund kommune i Sør-Troms, ble en av hundrevis av sanitetsforeninger i Nord-Norge. Foreninga ble stiftet på initiativ av lærer Johanne Pedersen den 28. desember 1915, og holdt det i hvert fall gående til ut 1991. Foreninga var med i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Varierende medlemsoppslutning

Allerede på foreningas første møte etter stiftelsen meldte det seg 44 nye medlemmer. Det var da også mye å ta tak i i ei grend hvor man ikke var bortskjemt med de store kapitaltilførsler. Til gjengjeld hadde man de oppofrende og til de forskjelligste gjøremål - alltid tilgjengelige medlemmer. Det ble spunnet, kardet, vevd og strikket for å få midler til foreningas mangslugne arbeid - til beste for bygdas og omverdenens folk. Ut gjennom første åra var foreninga direkte underlagt Harstad og Trondenes Sanitetsforening som gjennom så mange år var ledet av prostinne Smith.

De tvangsevakuerte

I 1945 feiret Breistrand sanitetsforening 30-årsjubileum. Det ble gjort med brask og bram, der 200 mennesker møtte fram: På scenekanten sto 14 store og små hvitkledde jenter med hver sin bokstav som sammen utgjorde «Støtt Saniteten». Men foreninga hadde langt mer på sin dagsorden enn det å feire seg selv. Det ble holdt 19 møter gjennom året 1945, der en av de største oppgaver foreningen tok tak i var å bistå de tvangsevakuerte fra Finnmark og Nord-Troms. De sto for utdeling av klær og sko som var kommet kommunen i hende fra Amerika. Samtidig ble det i løpet av 1944-1945 servert 17442 porsjoner mat i 306 dager til 57 barn.

Sykurs på Breistrand 1947. Foreningen er ukjent, men mange av disse damene var også med i Breistrand sanitetsforening. Bak fra venstre: Agathe Johansen, Ivarna Johansen, Herdis Andersen, Olga Klausen, Frid Hamnevold, Ellinor Hartviksen, Alfrid Leth, Karen Samuelsen, Lovise Olsen, Ellen Larsen, Milaug Lian, Andrea Ingebrigtsen, Hildur S.?, Serine Skavli, Thora Klausen, Julie Gustavsen, Nanna Tennås, Paula Skogvoll, Bjørg Sletten. Bildet er hentet fra Skånland-kalenderen.

Hverdager

I april 1946 ser vi at foreninga bidro med 100 kroner til «Frihetsgaven» og i mars 1953 har de samlet inn 137 kroner og 80 øre til «Polio-kampanjen», som ble ledet av Poliokontoret i Storgata 57, Tromsø. Under innsamlingsaksjonene til det som skulle bli til Nord-Norges åndssvakehjemBorkenes i Kvæfjord kommuneHinnøya ser vi at foreninga, som den gang var en av over 250 foreninger i Troms krets av NKS hadde alliert seg med Breistrand Røde Kors tilsammen bidro med 100 kroner i juni 1953. Da tråleren «Boye Nilsen» forliste utenfor Senja sist i januar 1965 ble det bevilget 200 kroner til de etterlatte av de 14 fiskerne fra Breistrand sanitetsforening.Siste gang vi ser foreninga omtalt i pressa er i avisa Nordlys den 27. juni 2013.

Matkurs på Breistrand. Astrid Larsen, Alma Kristiansen, Synnøve Henriksen, Ellen Jakobsen, Jerlaug Dragvik, Torgun Olsen, Karin Jakobsen, Anne ??, Janny (Molla) Henriksen, Herdis Andersen, Aud ??, Solbjørg Skogvoll.

50 år

4. juledag 1965 skulle foreninga ha markert sine første 50 år, imidlertid fortalte Barbara Dragvik, som hadde vært medlem fra stiftelsesmøtet og nå var foreningens formann, at dette måtte utestå til «en gang utpå våren». Og fest ble det; på ungdomshuset på Breistrand samlet de seg sammen med kretsstyrets formann Sofie Sørensen og andre innbudte gjester fra rundt omkring i distriktet.

Formann Barbara Dragvik oppsummerte foreningas virke fra og med desember 1915, hvor blant annet arbeidet med aldershjemsakem ble viet oppmerksomhet. Her hadde sanitetsforeninga deltatt i samvirke med tre øvrige organisasjoner som til slutt hadde bidratt med 100 000 kroner til formålet. Skånland kommunes varaordfører, Herleif Grønneng hilste fra kommunen, og takket for foreningas innsats gjennom årene. Han vektla den innsats som foreninga hadde nedlagt for Skånland pleiehjem. Fra formannen i det vi kan karakterisere som naboforeninga; Boltås Sanitetsforening, mottok jubilanten en blomstervase.

I arbeid

Fra et oppslag i Harstad Tidende i desember 1967 ser vi at Breistrandforeninga sammen med Boltås sanitetsforening, Trøssemark sanitetsforening og Kjønna sanitetsforening ble utfordret av Skånland Sanitetsforening om å bidra med penger til «kronerulling» til TV ved Skånland pleiehjem, og i januar 1968 finner vi at Breistrand sanitetsforening da ga 100 kroner til formålet. I 1976 finner vi at foreninga bidro med 100 kroner til «TV for eldre i Skånland». Og da SOIF; Skånland og omegn idrettsforening gikk i gang med bygging av lagets nye hoppbakke; «Roaldbakken», stilte "selvsagt" Breistrand sanitetsforening opp, med ikke mindre enn 3000 kroner. For dette ble foreninga behørig hyldet. Men det var ikke bare utgifter, ofte dalte litt av sparebankenes overskudd ned - også på saniteten. I 1952 fikk foreninga 200 kroner av overskuddet til Trondenes Sparebank og i 1971 fikk Breistrand-damene 250 kroner - som var beløpet regionens mange sanitetsforeninger ble til del fra Trondenes Sparebank det året. Under kulturuka 1982 var også Breistrand sanitetsforening representert, blant annet med deler av ei utstilling i ungdomshuset på Breistrand, men da Skånland kommune hadde fordelt årets kulturmidler i 1983 ble det dessverre ingen ting på denne sanitetsforeninga, uten at det later til å ha tatt motet fra damene. I 1986 starter en veritabel Bingo-epidemi på Breistrand, som også sanitetsforeninga blir en del av. Dette later til å "holde seg" helt fram til ut på ettersommeren 1991. Og som i en parentes bemerket, ser vi at Breistrand sanitetsforening bidro med 3000 kroner til kronerullinga for Skånland sykehjem i 1990.

Slutten?

Som en forsmak på det som ser ut til å bli slutten tar vi med at foreninga la ned blomster da Signe Jakobsen ble begravet fra Skånland kirke tirsdag 17 november 1987. Men før det ble helt slutt bevilget foreninga 10000 kroner i 1991 til Skånland sykehjem, slik at det ble mulig å innrede den gamle fløya med tidsmessige møbler og husgeråd for den eldre garde som da hadde fått tatt ibruk denne delen til hybler for seg, på sine eldste dager. Men ikke nok med det, de ga også 5000 kroner til den handikap-bussen som var under anskaffelse i kommunen.

Som for liksom å sette punktum, finner vi at foreninga samme året også ga 1000 kroner til anskaffelse av NMR-maskin til RiTø; Regionsykehuset i Tromsø - som noen år seinere ble til UNN; Universitetssykehuset Nord-Norge. Vel blåst av Saniteten på Breistrand!

Kilder

 • Bjørnar, Ove: Veiviser til velferdssamfunnet: Norske Kvinners Sanitetsforening 1946-1996, Oslo 1995.
 • Harstad Tidende 08.04.1946: «Frihetsgaven».
 • Harstad Tidende 25.04.1952: «Trondenes Sparebank».
 • Avisa Tromsø 31.03.1953: «Ytterligere bidrag».
 • Harstad Tidende 24.02.1965: «Til «Boye Nilsen»-folkenes etterlatte».
 • Harstad Tidende 29.12.1965: «Sanitetskvinnene på Breistrand har virket i 50 år».
 • Harstad Tidende 21.04.1966: «Breistrand Sanitetsforening er 50 år».
 • Harstad Tidende 18.12.1967: «Kronerulling til TV ved Skånland pleiehjem».
 • Harstad Tidende 16.01.1968: «Kronerulling til TV ved Skånland pleiehjem».
 • Lofotposten 08.02.1971: «Mange gaver fra Trondenes Sparebank».
 • Harstad Tidende 10.02.1976: «Kronerulling for TV til eldre i Skånland».
 • Harstad Tidende 20.01.1978: «Stor dugnadsinnsats har resultert i hoppbakke på Breistrand».
 • Fremover 04.05.1982: «Stormønstring for alle kulturkrefter i Skånland».
 • Harstad Tidende 24.09.1983: «Kulturmidler fordelt i Skånland».
 • Harstad Tidende 04.12.1983: «Julemat-bingo på Breistrand». (annonse).
 • Fremover 19.11.1987: «Begravelse».
 • Harstad Tidende 31.03.1990: «Kronerulling til Skånland sykehjem».
 • Fremover 25.04.1991: «Fikk 13000 til nye møbler på sykehjemmet».
 • Nordlys 11.12.1991: «Bidrag til NMR-maskin».