Bygdebøker og tettstedshistorie i Skedsmo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

De første bygdebøkene i Skedsmo kommune kom i tre bind med tittelen Skedsmo. Bygdens historie. I, II og III, og de ble redigert og skrevet av Halvor Haavelmo (1886-1967). Den første kom i 1929, og var emnedelt der stoffet var inndelt i atskilte temaer skrevet av sju forfattere som var fagfolk på hvert sitt område. Haavelmo skrev 480 av de 630 sidene, og han redigerte verket. De to neste bøkene kom i 1950-1952. Bind 2 inneholdt gårdshistorie i sin helhet, og i bind 3 avsluttes gårdshistorien på de første 300 sidene. På de resterende 430 sidene beskriver Haavelmo nærings- og kulturlivet i Skedsmo. Verket har til sammen 2112 sider.

En annen oversikt over Skedsmo-historien finner vi Haavelmos Skedsmo Herred 1837-1937 på 253 sider. Der er ikke Lillestrøm tatt med da stedet var egen kommune fra 1908.

I 1978 ga Thor Sørheim på oppdrag fra Skedsmo skolestyre ut Skedsmo. Lokalhistorisk opplegg. Sørheim utarbeidet en historiek oversikt over kommunen til bruk i skolen. Den bygde i vesentlig grad på Haavelmos bøker men har med nødvendige oppdateringer.

I 2012 kom Hilde Gunn Slottemos Skedsmo. En historie om samhold og splittelse på 661 sider. Til dette vitenskapelige verket er det på Skedsmos lokalhistoriewiki knyttet faktaopplysninger og detaljstoff.

Strømmen

I Skedsmo vokste det fra midten av 1800-tallet to tettbebygde steder, industristedene Strømmen og Lillestrøm. Strømmen fikk sin historie i 1955 med Halvor Haavelmos Fra bondegårder til by : vannsag – storindustri.. Boka har 184 sider. De siste årene har Strømmen fått en omfattende og grundig beskrivelse av flere sider ved stedet av Steinar Bunæs og Alf Stefferud: Strømmen. Historier om stedet og folket i hundre år fra rundt 1850 (190 sider) og Strømmen II. Fra frigjøringen til åttiårene (250 sider).

Lillestrøm

Da Lillestrøm var egen kommune fra 1908 til 1962, ble det planlagt utgivelse av kommunehistorien, men ingen større verk kom før tobindsverket til Harald Hals (1934-) i 1978 med tittelen Lillestrøms historie. I og II på 876 sider.

Da Lillestrøm kommune var 25 år, skrev Knut Monsen Nordanger i 1933 en 117 siders jubileumsberetning med tittelen Lillestrøm. Et tilbakeblikk på kommunens 25 års jubileum.

Johan Medby fikk i oppdrag å skrive Lillestrøm-historien, men den ble ikke fullført. Noe av det Medby skrev om stedet, ble publisert i to hefter, ett på 30 sider i 1951 med tittelen Lillestrøm er stedet. En rask historisk og aktuell orientering i tekst og bilder og ett på 77 sider med tittelen Lillestrøm-jubileet 1958, 3. – 24. august. Heftet inneholder en historisk oversikt og annonser for Lillestrøms bedrifter.

Med personlige minner og sentrale kildeserier som kilder utga Odd Lindbæk, Reidun Glømmi og Odd Stjernesund i 2000 boka Byen på Måsan. Trekk fra Lillestrøms historie. Sidetallet er 203.

Bruddstykker av Lillestrøms historie ble utgitt i 1998 av Børre Tosterud og Tom Klementzen: Visste du at TARZAN kommer fra Lillestrøm? Lillestrøm i tekst og bilder fra da til nå.

I 2017 ga Svein Sandnes ut boka Lillestrøm. Byens historie fra 1860 til 2020.

De andre tettstedene

Tettstedene Skjetten, Skedsmokorset, Kjeller og Leirsunds lokalhistorie finnes i artikkelform og på Skedsmos lokalhistoriewiki. Dessuten finner deler av stedenes historie i Slottemos verk.

Se også

Bibliografi Skedsmo kommune 6. mars 2019 hadde bibliografien 560 innførsler (bøker, tidsskriftartikler, avisartikler, digitale kilder, kart og filmer).

Digitale utgaver