Christian Krohgs gate

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Christian Krohgs gate 30-36, antagelig fotografert kort tid før husene ble revet i 1902.
Foto: Ukjent
Akerselva fra Hausmanns bru; på bildets venstre side baksiden av husene i Christian Krohgs gate med Christiania Lagerhuse i nr. 30 forrest i bildet.
Foto: Ferdinand Lorentz Prall Elster (1942)
Akerselva fra Hausmanns bru drøyt 70 år senere. Christian Krohgs gate 30 og 32 står, men husene langs Lakkegata er revet, og det er ikke lenger båter på elva, som går i kulvert lenger ned.
Foto: Chris Nyborg (2013)
Christian Krohgs gate 20 og 22.
Foto: Ukjent / Riksantikvaren (1907).
Motiv fra Christian Krohgs gate i Oslo, nær Nybrua.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Christian Krohgs gate i Bydel Grünerløkka i Oslo går fra Brugata til Storgata ved Nybrua. Den het opprinnelig Fjerdingens Gade, etter forstaden Fjerdingen som den var hovedferdselsåre i. Gata ble anlagt allerede i 1625, og var hovedferdselsåre inn i byen nordfra fram til Vaterlands bru sto ferdig i 1654. I 1896 ble den oppkalt etter jurist og politiker Christian Krohg (1777-1828).

Den opprinnelige bebyggelsen langs veien var fattigslige bolighus i tre. Etter hvert kom det også en del industri ned mot Akerselva. Helt fram til elva ble lagt i kulvert det siste stykket ned til Bjørvika tok lagerbedrifter i Christian Krohgs gate imot varer direkte fra båter. Noen av industribygningene er renovert om ombygget til bolig- eller kontorformål, mens trehusbebyggelsen forsvant i flere omganger med sanering. I 1900-åra ble mange av dem revet, mens resten gikk med da hele Fjerdingen ble sanert.

Eiendommer

Nr. Oppført Navn/beskrivelse Historie Bilde
2 Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS).
3-11 Schous Bryggeri holdt til her fra 1821 til 1873.
14-16 2008/2009 Akerselva Atrium Forretningsgård, ark. Pran. Redaksjonslokaler for Dagens Næringsliv. Kontorer for Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo. På nr. 16 tidl. et våningshus som ant. ble oppført på 1700-tallet. Dette ble revet 1933 og gjenreist på Norsk Folkemuseum 1971. Christian Krohgs gate 14-16 i Oslo.JPG
15 1848 Gassverket Bakre del av eiendommen til Christiania Gasværk. Gassverksbygget har adresse Storgata 36c, i den andre enden av eiendommen.
28 18701900 Bygård Christian Krohgs gate 28 i Oslo.JPG
30 1897 Christiania Lagerhuse Oppført for lagerbedriften. Senere blant annet Tor bilradiofabrikk og Norske eggcentraler. Ombygd 2005 til 115 boliger. Christian Krohgs gate 30 i Oslo.JPG
32 1930/1934 Lagerbygning Oppført i 1930-åra over to underetasjer fra 1917, som ble brukt som lagerbygning ut mot elva. Ark. A. Vejre. I 32b kontorene til Buddhistforbundet, Det islamske forbund og Den islamske informasjonsforeningen. I 32a blant annet Politiets utlendingsenhet. Christian Krohgs gate 32 i Oslo.JPG
34 1939 Oslo kommunes herberge for menn Tidl. kommunalt mannsherberge, tegna av Byarkitekten. Christian Krohgs gate 34 i Oslo.JPG
37-39 Parkeringshus Christian Krohgs gate 37-39 i Oslo.JPG
43 ca. 18701900 Bygård Christian Krohgs gate 43 i Oslo.JPG
44 Her ble det i 1772 oppretta et fattigsykehus, nedlagt omkring 1770-åra og videreført som institusjon for funksjonshemmede og sengeliggende fattige.
47 ca. 18701900 Bygård Christian Krohgs gate 47 i Oslo.JPG
50 Boligblokk Christian Krohgs gate 50 i Oslo.JPG
51 Christian Krohgs gate 51 i Oslo.JPG
54 ca. 18701900 Bygård Christian Krohgs gate 54 i Oslo.JPG
58 ca. 18701900 Bygård Christian Krohgs gate 58 i Oslo.JPG
60 1836 Industribygning Oppr. Akerselvens Spigerverk. Senere bl.a. Gustav Nestings farveri og kjemisk renseri. Christian Krohgs gate 60 i Oslo.JPG

Kilder

Koordinater: 59.913809° N 10.756858° Ø