Ellen Gleditsch

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ellen Gleditsch fotografert ca. 1935.
Foto: Ukjent//Oslo Museum

Ellen Gleditsch (født 29. desember 1879 i Mandal, død i Oslo 5. juni 1968) var opprinnelig famasøyt, og ble senere kjemiker. Hun ble landets første spesialist innen radiokjemi, etter å ha vært tilknyttet Marie Curie i Paris, og studert ved Sorbonne-universitetet. I 1929 ble hun landets andre kvinnelige professor (etter Kristine Bonnevie).

Familie

Ellen Gleditsch var datter av rektor Karl Kristian Gleditsch (1851–1913) og Petra Birgitte Hansen (1857–1913). Hun var søster av mangeårig direktør for Norges Geografiske Oppmåling Kristian Gleditsch (1901–73), brordatter av biskop Jens Gran Gleditsch (1860–1931) og topografen og offiseren Kristen Gran Gleditsch (1867–1946), kusine av teatermannen Henry Gleditsch (1902–42) og tremenning av grunnleggeren av malerkonsernet Jotun, Odd Gleditsch (1894–1990). Ellen Gleditsch forble ugift.

Liv og virke

Ellen Gleditsch er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Ellen Gleditsch var født i Mandal, men familien flyttet til Tromsø i 1888, da faren ble utnevnt til overlærer der. Hun tok middelskoleeksamen i Tromsø i 1895, og fikk deretter lærlingeplass ved Svaneapoteket i byen. I 1900 tok hun farmasøytisk medhjelpereksamen i Kristiania, og i 1902 apotekereksamen. I 1903 ble hun assistent ved universitetets kjemiske laboratorium. Først i 1905 tok hun examen artium, som privatist i Trondheim, hvor faren da virket som lærer ved katedralskolen. I 1906 avla hun eksamen for forberedende prøver ved universitetet.

I 1907 fikk hun plass som elev ved laboratoriet til Marie Curie i Paris, og ble senere assistent samme sted. Her arbeidet hun blant annet med de radioaktive stoffene radium og uran, og forholdet mellom dem i mineraler. Samtidig studerte hun ved Sorbonne-universitetet, og i 1912 oppnådde hun graden Licenciée ès Sciences. Hun holdt for øvrig kontakt med Marie Curie helt fram til Curie døde i 1934. Da Gleditsch døde i 1968 var det forøvrig som den siste av Curies elever.

I 1912 reiste hun hjem til Norge, og ble universitetsstipendiat. 1913–14 arbeidet hun ved Yale University i USA, hvor hun forsket på radiums halveringstid. I 1914 ble hun utnevnt til Doctor of Science, h.c. ved Smith College i Massachusetts.

I 1916 ble Gleditsch ansatt som dosent i radiokjemi ved Det kgl. Fredriks Universitet (Universitetet i Oslo). Stillingen var nyopprettet, og hun var eneste søker. Blant de som hadde arbeidet for opprettelsen av stillingen var professor Kristian Birkeland.

I 1929 ble Gleditsch utnevnt til professor ved universitet, og ble leder for avdeling for uorganisk kjemi. Denne stillingen hadde hun til hun gikk av med pensjon i 1946. Som pensjonist skrev hun kjemihistoriske artikler, blant annet biografier om radiokjemikere. Blant Gleditsch fremste etterfølgere kan nevnes Alexis Pappas, professor i kjernekjemi fra 1962.

Ellen Gleditsch var medstifter av Norske Kvinnelige Akademikeres Landsforbund i 1920, og var formann der 1924–28. Fra 1926 til 1929 var hun president i den internasjonale moderforeningen, International Federation of University Women.

I folketellingen for 1885 er Ellen Gleditsch registret sammen med foreldrene og fire søsken på adressen Furrulandsgade 1 i Mandal. I folketellingen for 1900 er hun registrert som Farmaceut på gården Lorentsdal i Tromsøysund sammen med foreldrene, og sju søsken.

Ettermæle

Ellen Gleditsch vei på Stovner i Oslo ble navngitt i 1968.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en nekrolog i Aftenposten 8. juni 1968 skrev Ellen Gleditsch’ elev, professor Alexis Pappas, blant annet:

For de mange her hjemme som i årenes løp har studert ved Universitetets Kjemiske Institutt, vil pedagogen Ellen Gleditsch kanskje huskes aller best. Hennes forelesninger var klare og enkle i fremstillingen. Selv komplisert og tungt stoff ble lagt frem i en lett forståelig form. Hennes sjeldene evne til å formidle stoff gjorde henne meget eftertraktet som foredragsholder helt til ganske nylig. … Professor Ellen Gleditsch startet sin videnskapelige løpebane hos Mme Marie Curie. Det er derfor nesten av symbolsk betydning å tenke tilbake på Ellen Gleditsch’ siste store offentlige foredrag på Blindern i vinter, et fint, beåndet portrett viet Mme Curies minne. Det var ganske fabelaktig hvordan denne kvinnelige professor med sine 88 år tryllebandt et smekkfullt auditorium som i åndeløs stillhet lyttet til hennes levende, varme og karakterfulle beskrivelse av Mme Curie.

Ellen Gleditsch var æresdoktor ved universitetene i Strasbourg (1948) og Sorbonne (1962). Hun ble utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1946. Hun ble æresborger av Paris i 1957, og ble i 1966 utnevnt til æresmedlem i Norsk kjemisk selskap.

Ellen Gleditsch vei på Stovner i Oslo ble navngitt i 1968, i et område der flere av veiene har navn etter kvinnelige pionerer innen en rekke felt.

Ellen Gleditsch er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen Professor er benyttet på gravminnet.

Kilder og referanser

Eksterne lenker