Engebret Tandberg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Engebret Tandberg (født i 1812NorderhovRingerike, død?) var storbonde på gården Halsteinrud på Norderhov, forretningsmann og grunnlegger av Ekelund Dampsag i Lillestrøm. Sagbruket ble også kalt Tandbergsaga, og var det andre som ble satt i drift i Lillestrøm i 1860. Saga var litt større enn Brandvalsaga, og den hadde fire saggrinder. Tandberg satte i gang byggingen etter at sagbruksprivilegiene var opphevet 1. januar 1860. Om den spesielle byggingen av saga se Ekelund Dampsag.

Da den økonomiske krisa satte inn i begynnelsen av 1870-åra, sank prisene på tømmer og trelast. Dette fikk følger for Tandberg som i tillegg drev omfattende skogspekulasjoner langs Glomma. Han måtte gi opp sagbruket i 1874, og solgte det til trelastfirmaet Kjøsterud, Breien & Co i Kristiania. Det fikk navnet Nitelvens Dampsag, men ble kalt Breiensaga. Senere fikk det navnet Egeberg Brug. Sagbruket brant i 1939.

Sokneprest Frederik Ingier som var formann i Skedsmo skolekommisjon (skolestyre), henvendte seg til eierne av Brandvalsaga og Ekelund Dampsag for å få dem til å opprette en bruksskole. Skoleloven bestemte at der det fantes industrielle anlegg med minst 30 faste arbeidere, skulle det opprettes egen skole for arbeiderbarna. Sagbrukseierne sa seg villig til å opprette skolen og ansette en seminarutdannet mann som lærer. Skolen kom i drift i 1863. Se for øvrig Lillestrøm Brugsskole.

Kilder og litteratur