Foldvik kooperative handelsforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Foldvik kooperative handelsforening i Gratangen kommune ble sannsynligvis stiftet om lag på samme tid som samvirkebevegelsen samlet seg under paraplyen Norges Kooperative Landsforening i 1906. Det ser ut til at fiskerbøndene og det som fantes av industriproletariat i nordre Nordland og Troms kan han blitt inspirert av den framgangen som arbeiderbevegelsens pionerer skapte ved det store gjennomslaget ved Stortingsvalget i 1903. I det man så at Stortinget var oppnåelig måtte det vel også la seg gjøre å organisere seg i handelsforeninger. Slik kan man også se at grunnlaget for tanken om ei handelsforening i Foldvik i Gratangen kan ha kommet opp. Det var jo de som bebodde fjordene i Salangen, Lavangen og Gratangen – som den gang var en del av storkommunen Ibestad som viste John Lind-Johansen fra Årstein i Gratangen den tilliten at han ble den av de tre som Arbeiderpartiet fikk innvalgt fra Tromsø amt på Stortinget som fikk flest stemmer.

Lite handfast dokumentasjon

Det er ikke funnet noen skriftlig dokumentasjon i arkivene på eksistensen av Foldvik kooperative handelsforening ut over at det i stiftelsesprotokollen for Troms Kooperative Fylkeslag, kalt «Referat fra Tromsø stifts kooperative fællesmøte avholdt i Tromsø den 20/4 1908» framgår at Karl Bertheussen møtte med fullmakter fra Foldvik koop. handelsf. i Gratangen. Man har altså ingen dokumentasjon verken på når handelsforeninga ble stiftet eller hvem som var med. I en artikkel i Nordlys 9. desember 1908 står det at foreninga hadde vært i gang i omkring seks år, hvilket legger stiftelsen til omkring 1902, og at formann var Hans Erik Mikkelsen fra Foldvik. Vi kan ikke gå ut fra at Arbeiderpartiets John Lind-Johansen var en av stifterne, i det han bodde på Årstein, som ligger på motsatt side og lenger inne i Gratangen (fjorden) i forhold til Foldvik. Men at Lind-Johansen, sammen med Meyer Nilsen Foshaug ogAlfred Eriksen fra Troms samt redaktør Jørg. Berge i Narvik, som ble innvalgt fra byene Tromsø, Bodø og Narvik, har spilt en vesentlig rolle i byggingen av selvtillit og tro på framtida, er det gode grunner til å feste lit til.

Med i stiftsstyret

På møtet i Tromsø ble Karl Bertheussen, som en av fem, innvalgt i stiftsstyret for Troms Kooperative Fylkeslag.

Utsalg i brygge

Kona til Kristian Bertheussen, sønn av Karl Bertheussen, kan fortelle at utsalget ble etablert i ei brygge som sto på leid grunn i Foldvik. Denne brygga ble revet en gang på 1950-tallet. Karl Bertheussen etablerte egen forretning i den samme brygga da handelsforeningen ble lagt ned, uten at vi vet når dette skjedde.

Nytt samvirkelag i Gratangen

Da det heller ikke er funnet skriftlig dokumentasjon på etableringen av det nye Samvirkelaget som kom i Gratangsbotn, kan det heller ikke gis noen beretning fra det. Samvirkelaget i Gratangsbotn ble nedlagt «en gang på 1980-tallet» i følge en av lagets siste styremedlemmer.

Kilder

  • Referat fra Tromsø stifts kooperative fællesmøte avholdt i Tromsø den 20/4 1908. Tromsø : Nordlys boktrykkeri 1908
  • Samtale med Mary Bertheussen, Foldvik 5. mai 2010
  • Samtale med Sverre Nordmo, Moan 5. mai 2010
  • «Fra Ibestad : Sild – koperationen – målprat og militarisme» i Nordlys 1908-12-09. Digital versjonNettbiblioteket