Foss nordre (handelssted i Blaker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Foss er en eiendom i Blaker i Sørum kommune. Gammelt gardsnummer var 75/9. Eiendommen ble skilt ut fra Foss nordre (bnr. 6) i 1860 som handelssted for Otto Mathias Bugge. Fra 1920 og framover fraskilte de daværende eierne stadig flere eiendommer, og i 1950 hadde en tredjedel av alle bruksnumrene under gardsnummer 75 opphav i bruksnummer 9.

Historikk

Eiendommen ble til i 1860, da landhandler Otto Mathias Bugge fra Skien kjøpte jordstykket fra Foss nordre (bnr. 6) og bygde handelssted her. I 1865 bodde han her med kona Karoline Bugge fra Christiania, mora Hendriette J. Bugge, to døtre, en handelsbetjent, en stuepike og en kokkepike.

Bugge drev landhandleriet fram til 1887, da han solgte eiendommene sine til C. Herstad. Etter ham ble eierskiftene stadig hyppigere: Herstad solgte videre i 1899 til Waldemar Svendsen, som er registrert der i folketellinga av 1900. I 1903 tok Hjalmar Svendsen over, og han solgte videre til M. G. Aarmo i 1913.

Neste eier, i 1917, var Herman Hansen (Eyvind Lillevold omtaler ham som Johan Herman Hansen Thoreid). Han hadde vært eier av Toreid store fram til da, men kom opprinnelig fra Sundsrudhagen i Rømskog. Yngstesønnen Johan Thoreid tok over i 1922,[1] og solgte eiendommen videre i 1926 til meieribestyrer Ole Ihle, som fortsatt eide eiendommen i 1950. Ifølge Lillevold var det da blitt fraskilt en god del eiendommer, noe som resulterte i at skylda i 1950 var på 9 øre.

Thoreid senior drev skysstasjon her, og her satte Thoreid junior i 1918 inn den første leiebilen i Blaker.

Fraskilte eiendommer

I 1909 ble eiendommen slått sammen med gnr. 75/10, og de eiendommene som ble skilt ut siden kan ha tilhørt hvilken som helst av disse to parsellene.

Navn Bbnr. Fraskilt? Merknader Skyld 1950
Blaker stasjon 118/116
Blaker meieri 19 Tilhørte Blaker meieri i 1950. 20 øre
Glommenhøy 21 Glommenhøy ble fraskilt Foss nordre ved skylddeling av 24. august 1920. Fra Glommenhøy ble senere fire eiendommer skilt ut, først Tomta (75/32) ved skylddeling av 18. mai 1926, og Bratli ved skylddeling av 27. august 1926. Før disse ble skilt ut, hadde Glommenhøy en skyld på 40 øre, de nye var på 2 øre hver.[2] Siden ble Bratli b (75/35) skilt ut ved skylddeling av 26. august 1935, og Bratli c (75/40) ved skylddeling av 27. november 1939.[3] Disse hadde en skyld på henholdsvis 1 og 2 øre, og Glommenhøy satt da igjen med 33 øre. I 1950 var eiendommen eid av Marie Pedersen. 33 øre
Minne 22 Før 1921 Solgt av Herman Hansen til Marie Dehli og Aagot Bugge for 3000 kroner, skjøte tinglyst 5. mars 1921. Eiendommen ble overtatt allerede 1. januar det året. Under salget var det en betingelse av salg som kunne skade Blaker meieri ikke skulle finne sted, de nye eierne hadde også rett til vann i en dam i nærheta sålangt meieriet tillot det.[4] To år senere kjøpte Dehli og Bugge også Grønli (75/25), og de to eiendommene hadde også samme eiere i 1950: Birger, Einar, Finn og Otto Dehli. 6 øre
Elvely 23 1920 Elvely ble fraskilt ved skylddelingsforretning 15. desember 1920. Eiendommen ble beskrevet som «parcel med paastaaende hovedbygning "Blaker Hotel" og en vedbod», og hadde en skyld på 25 øre.[5] To år senere ble eiendommen solgt av Johan Thoreid til Hilda og Dordei Jensen for 28000 kroner, skjøte tinglyst 8. juli 1922.[6] Eid av Isak Strengelsrud i 1950, som hadde eid det siden 1941. 10 øre
Kirkely 24 Før 1923 Solgt av Johan Thoreid til A. Karterud for 3000 kroner, skjøte tinglyst 24. januar 1923. Under salget var det en betingelse av salg som kunne skade Blaker meieri ikke skulle finne sted.[7] Eid av Nora Karterud i 1950. 12 øre
Grønli 25 Før 1923 Solgt av Johan Thoreid til Ole Iversen for 500 kroner, skjøte tinglyst 3. mars 1923. Så solgt av Ole Iversen til Marie Dehli og Aagot Bugge for 700 kroner, skjøte tinglyst 28. juli 1924. Under begge salgene var det en betingelse at salg som kunne skade Blaker meieri ikke skulle finne sted.[8] Eid av Birger, Einar, Finn og Otto Dehli i 1950. 3 øre
Fosberg 26 Før 1923 Solgt av Johan Thoreid til Anders Fosberg for 500 kroner, skjøte tinglyst 4. august 1923. Under salget var det en betingelse av salg som kunne skade Blaker meieri ikke skulle finne sted.[9] Eid av Blaker samvirkelag i 1950. 1 øre
Vang 27 Før 1924 Solgt av Johan Thoreid til Hans Skaaningsrud for 2000 kroner, skjøte tinglyst 26. april 1924. Salg som kunne skade Blaker meieri skulle ikke finne sted, og Skaaningsrud måtte respektere en vannledning som gikk over eiendommen, og som gikk til både Blaker meieri, Blaker hotell og nordre Foss. Solgt på auksjon til Ole Ihle for 1500 kroner, skjøte tinglyst 5. november 1927.[10] Han eide eiendommen fortsatt i 1950. 10 øre
Glaamstad 28 1924 Solgt av Johan Thoreid til lensmann Ragnv. Løhren for 5000 kroner. Kjøpekontrakta ble underskrevet og skylddeling fant sted 17. september 1924, skjøte ble tinglyst 6. juni året etter. Senere solgte lensmannen eiendommen videre til Ole Ihle for 2500 kroner, skjøte tinglyst 23. juni 1926.[11] Ihle eide fortsatt eiendommen i 1950. 20 øre
Alvheim 29 1924 Solgt av Johan Thoreid til Ingebjørg Vårum for 5000 kroner etter skylddelingsforretning 8. oktober 1924, skjøte på eiendommen ble tinglyst 7. februar 1925. Ved salget var skylda på 15 øre.[12] Eiendommen var eid av Håkon Olsen i 1950. 3 øre
Fosli 30 Før 1924 Solgt av Johan Thoreid til Kristian Ingjer, Lars Ingjer og Ole Hellerud for 2000 kroner etter kjøpekontrakt av 16. oktober 1924, skjøte tinglyst 20. desember 1924.[13] Eid av Sigrid Lang i 1950. 6 øre
Snippen 31 Før 1927 Solgt av Ole Ihle til Blaker meieri for 100 kroner, skjøte tinglyst 25. mai 1927.[14] Eid av Blaker meieri i 1950. 1 øre
Tomta 32 1926 Skilt ut fra Glommenhøy (75/21) ved skylddeling 18. mai 1926. Eid av Blaker meieri i 1950. 2 øre
Bratli 33 1926 Skilt ut fra Glommenhøy (75/21) ved skylddeling 27. august 1926. Eid av Leif Aasen i 1950. 2 øre
Bjørkelund 34 Skilt ut fra Fosberg (75/26). Eid av Blaker samvirkelag i 1950. 1 øre
Bratli b 35 1935 Skilt ut fra Glommenhøy (75/21). Eid av Leif Aasen i 1950. 1 øre
Fossdal 36 Skilt ut fra Alvheim (75/29). Eid av Even Bråthen i 1950. 3 øre
Bratli c 40 1939 Skilt ut fra Glommenhøy (75/21). Eid av Leif Aasen i 1950. 2 øre
Nerli 55 Skilt ut fra Alvheim (75/29). Eid av Ludvig Mørk i 1950. 3 øre
Fossdal 2 57 Skilt ut fra Alvheim (75/29). Eid av Ingeborg Waarum i 1950. 1 øre.
Solglimt 58 Skilt ut fra Alvheim (75/29). Eid av Oddmar Svarstad i 1950. 5 øre.

Referanser

 1. I panteboka står det imidlertid at sønnen kjøpte eiendommen ved kjøpekontrakt av 15. juli 1920, men at faren fortsatt var hjemmelsinnehaver 15. juni 1922. Nes sorenskriveri tinglysning, pantebok 29 21.02.1922 29.01.1924, side 272. Skannet versjon på Digitalarkivet.
 2. Nes sorenskriveri tinglysning, panteregister, realregister, I 14, 24.06.1907, side 455. Skannet versjon på Digitalarkivet.
 3. Nes sorenskriveri tinglysning, panteregister, realregister, III 2, 07.09.1922, side 507. Skannet versjon på Digitalarkivet.
 4. Nes sorenskriveri tinglysning, panteregister, realregister, I 14, 24.06.1907, side 437. Skannet versjon på Digitalarkivet.
 5. Nes sorenskriveri tinglysning, pantebok 29 21.02.1922 29.01.1924, side 272. Skannet versjon på Digitalarkivet.
 6. Nes sorenskriveri tinglysning, panteregister, realregister, I 14, 24.06.1907, side 363. Skannet versjon på Digitalarkivet.
 7. Nes sorenskriveri tinglysning, panteregister, realregister, I 14, 24.06.1907, side 341. Skannet versjon på Digitalarkivet.
 8. Nes sorenskriveri tinglysning, panteregister, realregister, I 14, 24.06.1907, side 337. Skannet versjon på Digitalarkivet.
 9. Nes sorenskriveri tinglysning, panteregister, realregister, I 14, 24.06.1907, side 333. Skannet versjon på Digitalarkivet.
 10. Nes sorenskriveri tinglysning, panteregister, realregister, I 14, 24.06.1907, side 313. Skannet versjon på Digitalarkivet.
 11. Nes sorenskriveri tinglysning, panteregister, realregister, I 14, 24.06.1907, side 257. Skannet versjon på Digitalarkivet.
 12. Nes sorenskriveri tinglysning, panteregister, realregister, I 14, 24.06.1907, side 251. Skannet versjon på Digitalarkivet.
 13. Nes sorenskriveri tinglysning, panteregister, realregister, I 14, 24.06.1907, side 249. Skannet versjon på Digitalarkivet.
 14. Nes sorenskriveri tinglysning, panteregister, realregister, I 14, 24.06.1907, side 175. Skannet versjon på Digitalarkivet.

Kilder

Eksterne lenker