Otto Mathias Bugge

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Otto Mathias Bugge (født 19. mai 1834, død 1890) var landhandler og baker i Blaker i Lillestrøm kommune.

Liv

Bugge ble født 19. mai 1834 i Skien, og ble døpt 7. september. Han var sønn av tollbetjent Johan Bugge og Henriette Bugge, født Gottaas. Han flyttet til Blaker en gang rundt 1860, og dette året kjøpte han litt jord av Foss nordre for å bygge handelssted.[1] Det ble skilt ut som bnr. 9 av Foss nordre, og lå i det som i dag er Blaker tettsted.

12. september 1861 ble han gift i Bergen med Karoline (Caroline) Kristiansdatter, som var født i Aker i 1842, og som var adoptivdatter av Nils Rosing Bull og Azora Laurette Bull, født Wittrup.[2] De var bosatt sammen på Foss nordre i 1865, med to døtre, Bugges mor, en handelsbetjent, en stuepike og en kokkepike. Bugge drev landhandel i mange år her, og hadde også et bakeri som han forpaktet bort til Hans Gustav Pedersen fra Halden. I 1864 kjøpte han også Skansebakken, en husmannsplass under Svarstad,[3] og i 1872 kjøpte han dessuten et gardsbruk i Sørum, nedre Hellesjø (gnr. 21, bnr. 4). I 1895, etter mannens død kjøpte enkefru Bugge også bnr. 3 av Lars Olsen Kreutz. Ingen av Bugge-familien bodde noensinne her, og til slutt fikk bruket også nye eiere. [4]

Bugge må ha blitt en vel ansett mann i Blaker. Fru Agnes Veseth, som vokste opp på Blaker skanse, fortalte at:

En tid var det en lærerinne på Skansen, en frøken Rolfsen, som bodde med sin gamle mor i den ene fløyen. Hun holdt skole for mine søsken og for Bugges, Steensgards og Ingiers barn.

Steensgard og Ingier var henholdsvis stasjonsmesteren og distriktslegen i bygda. Bugge ser ut til å ha vært aktiv i Blaker kommuneforening, en lokal bondevennforening, stiftet i februar 1868.[5] Allerede i juni samme år vedtok kommuneforeninga å kjøpe nytt orgel til kirka, og da ble Bugge betrodd oppdraget med å velge instrumentet «når han kom til byen».[6] I 1873 ser han ut til å ha blitt formann i foreninga,[7] og da Aurskog kommune nedsatte byggekomité for nye Blaker kirke i 1875, var det Bugge som ble formann for denne.[8]

Bugge drev landhandleriet fram til 1887, da han solgte eiendommene sine (inkludert Skansebakken) til C. Herstad. Han døde i 1890 på Ljan, det er uvisst hvorfor han forlot Blaker. Enka Caroline bodde i Christiania sammen med sønnen Otto i 1900 og 1910.

Familie og barn

Otto Mathias og Caroline Bugge fikk sju barn, inkludert disse:

 • Azora L. W. Bugge, fire år gammel i 1865.
 • Hendriette J. G. Bugge, to år gammel i 1865.
 • Aagot Bugge, født 1. januar 1870, drev Broderiforretning i Kristiania i 1910.
 • Olga Bugge, født 1872.
 • Otto Bugge, født 26. august 1881, skogtaxator i statens tjeneste i 1910.

Referanser

 1. Lillevold 1963, side 616
 2. Arnesen.
 3. Eiendommen hadde gnr. 72/8, og fikk senere navnet Solheim.
 4. Horgen 2003, side 534.
 5. Lillevold 1968, side 324.
 6. Lillevold 1968, side 398.
 7. Lillevold 1968, side 434.
 8. Lillevold 1968, side 402.

Lenker

Litteratur