Fylkesvei 120

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Parti fra fylkesvei 120 i Gjerdrum, der den også har lokalnavnet Byvegen.
Foto: Leif-Harald Ruud (2017).

Fylkesvei 120 (Fv120) går mellom Hurdal kirke i Hurdal kommune og Patterød i Moss kommune. Den er 137,5 km lang, hvorav 37,1 km i Østfold og 100,4 km i Akershus.

Veien følger vestbredden av Hurdalsjøen mellom Knai i Hurdal og Steinsgård i Nannestad. Den passerer mindre tettsteder som Maura, Teigebyen og Eltonåsen før den krysser kommunegrensen til Gjerdrum. Trass i mange planer om å legge fylkesveien utenom, passerer den stadig gjennom tettstedet Ask, og krysser etterhvert kommunegrensen til Lillestrøm. Mellom Skedsmovollen og Mosesvingen på Kjeller deler den trasé med fylkesvei 226, men fortsetter gjennom Lillestrøm sentrum med sitt opprinnelige nummer. Der har den lokalnavnet Storgata.

Sør for Lillestrøm går veien gjennom Rælingen kommune på vestsiden av Øyeren, og fortsetter inn i Enebakk ved Flateby. Etter å ha passert Kirkebygda forlater veien det åpne kulturlandskapet, og fortsetter gjennom skog før terrenget åpner seg igjen like øst for Tangen bru i Ytre Enebakk. Herfra følger den vestsiden av innsjøen Mjær, og i sørenden av denne krysses grensen til Indre Østfold kommune. Videre sørover følger veien Hobølelva forbi tettstedet Tomter, passerer under E18 ved Elvestad og når etterhvert Moss etter først å ha krysset Våler kommune.

Før 1. januar 2010 var veien del av riksvei 120.

Galleri


Creative Commons License Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Fylkesvei 120» fra Wikipedia på bokmål og riksmål og kan kopieres, distribueres og/eller endres slik det er angitt i lisenstekst for cc-by-sa 3.0. For en liste over bidragsytere til den opprinnelige artikkelen, se endringshistorikk knyttet til den opprinnelige artikkelen. For en liste over bidragsytere til denne versjonen, se endringshistorikk knyttet til denne siden.
Artikkelen bør gjennomgås med tanke på tilpasninger til lokalhistoriewiki.no. Se Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia for mer informasjon.