Gjersjøbåten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Monteret med Gjersjøbåten står i kulturhuset KolbenKolbotn og ble ble avduket i april 2015
Foto: Siri Iversen

Gjersjøbåten er en stokkebåt som ble funnet i Gjersjøen i Oppegård kommune i 2005. Gjersjøbåten ble hevet av Norsk sjøfartsmuseum i samråd med Arctic explorers og Oppegård historielag sommeren 2009, og er[1] den eneste stokkebåten som er funnet i Folloområdet.

Plansjer langs monteret forteller historien om funnet av stokkbåten fra Gjersjøen og om konserveringsprosessen
Foto: Siri Iversen

Båten er 4,5 meter lang, mellom 40 og 45 cm bred og er hulet ut av en stor furustamme. Hele bunnen av båten er bevart i full lengde, men sidene av skroget er delvis borte. Da båten ble radiokarbondatert i 2006, viste det seg at den var fra perioden 1160-1290. Den tilhører altså høymiddelalderen.[2]

Under Follo Museums ledelse kom bevaringsprosessen i gang. Etter flere års arbeid med frysetørring og permanente oppbevaringsforhold ble monteret med Gjersjøbåten avduket i kulturhuset KolbenKolbotn i april 2015, sentralt plassert i Oppegård kommunens 100-årsjubileum i 2015.

Kontekst

Bjørn G. Lunder i Oppegård historielag tolker funnet til å ha sammenheng med flåte- og fergetrafikken som foregikk over den smaleste delen av Gjersjøen. Ifølge historielaget korresponderte fergetrafikken over Gjersjøen med trafikken på Kirkeveien til Svartskog, der Oppegård kirke var den eneste kirken mellom Gamle Oslo kirke og Nordby kirke. Veien fra øst kom ned til flåtestedet ved Gjersjøen gjennom Vestre Oppegård skog, fra Sandås via Østli og Korsveien, der ferga korresponderte med Oldtidsveien og senere Kongeveien mellom Oslo og Båhuslen. En søndre trase fanget opp trafikk fra den østre Kongeveien, via Haugbro og Fagerås til flåtesetedet.

På vestsiden av Gjersjøen, Kurud, gikk veien opp Rytterkleiva til kirkestedet og videre mot Nesodden via Bekkensten. Ved Oppegård-gårdene korresponderte Kirkeveien med trafikken på Oldtidsveien fra Nordby via Fåle mot Hvitebjørn og Ljan lenger nord. Gårdene Vestre Oppegård, og Kurud hadde ansvar for fergetrafikken på hver sin side av Gjersjøen. I denne sammenhengen fungerte plassene Holen og Skeisen som operatører, og siden sundet var smalt, ble det satt opp ropestuer på Flåtestad og Skeisåsen hvor man ropte over sundet for å få ferga til å komme.[3]

Kilder og litteratur

Noter

  1. Båten var Follos eneste da den ble hevet i 2009.
  2. Akershus kommunes nettsider
  3. Oppgård historielags sider om saken i Levende historie