Svartskog

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår. Se redigeringshistorikken for detaljer.

Det har trolig ikke vært gjort noen endringer på artikkelen den siste uka. I så fall kan denne markeringa fjernes, men sjekk redigeringshistorikken og eventuelt diskusjonssida først.
Oppegård kirke ligger på Svartskog
Foto: Siri Iversen (2011)
Roald Amundsens hjem på Svartskog.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Svartskog er et landskapsområde i den vestlige delen av Oppegård kommune og er et skog- og jordbruksområde mellom Gjersjøen og Bunnefjorden på rundt 13 kvadratkilometer.

Arkeologi og eldre historie

Svartskog har kulturminner fra steinalder, bronsealder, jernalder, middelalder og nyere tid. Det er funnet 18 Nøstvet-boplasser nord for Delingsdalen naturreservat. Terrassen i Sandbuktskogen representerer den største samling hustufter fra forhistorisk tid i Norge.

Pollenprøver viser at Svartskog har vært brukt av mennesker i over 8000 år og i Steinalderen lå strandsonen 50-70 m over nåværende. Gravminner sør for Oppegård kirke viser at det har vært bosetning fra bronsealderen (1800-500 f.Kr.) og det er funnet spor etter svedjebruk. Fra omkring 800 f.Kr ble det fast bosetning i Sandbuktskogen på den nordre delen av Svartskog som varte til ca 400 e.Kr. Fra samme tidsrom er det funnet keramikkskår, kokegroper, jernslagg og kullgroper i den sørlige delen av Svartskog.

Samfunn og nyere historie

Middelaldergårdene på Svartskog

Flere av middelaldergårdene i Oppegård kommune ligger på Svartskog. Lengst i nord ligger Hvitebjørn. De andre gårdene ligger lenger sør i området rundt Oppegård kirke. Grønmo, Bålerud, Sjødal, Dal, Kurud og Oppegård-gårdene. Flere av gårdene har vært tilknyttet Ljansbruket, det store sagbruket i Gjersjøelva i nord.

Kirke og administrasjon

Oppegård kirke var opprinnelig oppført som stavkirke og var anneks kirke for Nesodden kirke. Grensene for Oppegård sogn tilsvarer dagens Oppegård kommune som skilte lag med Nesodden kommune i 1915.

Samferdsel og utvikling

Det er flere registrerte veier over Svartskog. Oldtidsveien går nord-sør fra Ljan og Hvitebjørn i nord forbi kirken og Sjødal til Kjærnes i sør. Kirkeveien går på tvers fra Greverudgårdene i øst og krysser Gjersjøen ved Flåtestad og Kurud hvor det var mulig å få transport ved ropestua på Skeisen. Veien går videre fra Kurud via Rytterkleiva til Bekkensten hvor det var transport videre med båt til Nesodden kirke.

Bryggene på Svartskog ble anlagt i løpet av siste del av 1800-tallet og med dampskipstrafikken ble det populært for rike Christianiafolk å bygge landsteder på Svartskog.

I motsetning til i våre dager var Svartskog på 1800- og 1900-tallet nokså sentralt med skole, kolonial samt buss- og båtforbindelse til omverdenen. Den mest befolkede delen av Svartskog ble kalt Bålerud helt fram til postverket krevde et mer unikt navn og navnet Svartskog for alvor ble tatt i bruk for hele den vestlige delen av Oppegård kommune. Den første skolen i Oppegård sogn var Bålerud skole som ble etablert i 1863, utskilt fra gården Bålerud (Oppegård). Skolen ble nedlagt i 1952 og alle skoleelever ble sendt i buss til skolene på Kolbotn. Kolonialen ble startet av Karl Alfred Nyborg i 1916, seinere overtok sønnen Kjell Nyborg og virksomheten var i drift fram til midten av 1980-tallet. i 2011 åpnet Svartskog kolonial i de samme lokalene.

Svartskog barnepark

Roald Amundsens hjem

Ingierstrand bad

Bekkensten badeplass

Foreninger på Svartskog

Solheim (grendehus)

Bålerud sanitetsforening

Svartskog pensjonistforening

Svartskog idrettsforening

Svartskog vel

Svartskog har flere foreninger og de samarbeider om flere typer arrangementer for Svartskogs befolkning. Svartskogdagen ble startet i 1946 for å skaffe penger til idrettsplass. Postkontoret ble nedlagt i 1996 og landpostbud overtok.

I 1972 la Oppegård BBL frem planer om en by for 40 000 innbyggere på Svartskog. Svartskogdagene gjenoppstår i 1974 etter 30 års dvale. Ordføreren kjørt i samme vogn som presten fra Nesodden i sin tid.

Oppegård kommune sier nei til Oslos planer om campingplass ved Bekkensten i 1976. Etter heftige protester besluttet Oppegård kommune i 1998 å bygge ut området mellom Vestenga, Delingsdalen, Bråte og Leirskallen. Foreningen Gerdarudin ble dannet for å organisere motstanden mot utbyggingen. Saken ligger nå i departementet (2004).

Eksterne lenker


0217 Oppegard komm.png Svartskog er basert på en artikkel fra Oppegård leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.