Grønnegata 108 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nr. 108 var en litt mer beskjeden adresse i gamle dager, nå er det her Nordlysbygget ligger.
Foto: Einar Dahl 2017
Grønnegata 108 omkring 1960.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 108 i Tromsø ble revet i 1968 for å gi plass til avisa Nordlys. - Gammelt matr.nr. 288.

Tømmermann Jensen

Målebrev til Hans Kjeldsen, tinglyst 6. juli 1840.

Skifte etter Hans Kjeldsen, hvorved hans enke er utlagt denne eiendommen, i 1854.

I 1865 bodde tømmermann Johan Jenssen her med kona Tobie Eddisdatter, to døtre og to stebarn.

Attest om at Johan Jensen var gift med enken Tobia Kjeldsen, i 1869.

Skjøte fra Johan Jensen til Martin M. Hansen, med hefte om kår for selgeren og hustru, i 1870.

I 1875 bodde verftsarbeider Martin Hansen her, det gjorde også håndsagskjærer Johan Jensen med kona Tobine Margrete, datteren Christine og et barnebarn, fisker Lars Lund med kona Johanne og datteren Laura.

Vognmann Pedersen

Auksjonsskjøte til Bernhard Pedersen, med kår for Johan Jensen og hustru, i 1883.

I 1885: Arbeier Bernhard Pedersen med kona Wilhelmine og fem barn, verftsarbeider Johan Jensen, arbeider Hans Kristian Venaas, Eline Oluffine Vanebo, arbeiderske Kristine Margerete Hansen.

I 1900 bodde vognmann Bernhard Pedersen her med kona Wilhelmine og seks barn, gruvearbeiderne Peter Emil Berg, Peder Ingebrektsen og Lars Johannesen, fisker Konrad Hansen, tjenestepike Josefine Hvidding og vognmannskusk Sigurd Olsen. - Bernhard Pedersen var kanskje den mest velstående blant byens vognmenn.

I 1910: Ishavsfisker Johan P. og Eline Olsen med seks barn, løsarbeider Johan og Kristin Jakobsen, Hændrike Hændriksen, bryggeformann Lars Martin og Hansine Karoline Johannesen med seks barn, arbeider Elen Bernhoff.

Skjøte fra Bernhard Pedersen til Petter Leonhard Pedersen i 1911. - Skjøte fra Petter L. Pedersen til Thoralf Widding i 1915.

Arbeider Widding

I 1916: Arbeider Thoralf og Helga Berntine Widding, fisker Nils og Lovise Hansine Hansen, gruvearbeider Axel og Hanna Johansson, arbeider Lars, smedlærling Bjarne og Hansine Berntine Larsen, torghandler Bernt Olsen.

Eid av transportarbeider Thoralf Widding i 1918 og 1957.

Baker Arne Widding, (1940).

Baker Bjarne og arbeider Thoralf Widding, reprodusør Erling Boven-Dahl, arbeiderske Margoth Hansen, arbeiderne Hildur og Ingrid Nyvold, skomaker Olav Thomassen, (1946).

Fornikler Egil Langsholt, (1957).

Thoralf Widding døde i 1958 og hjemmelen gikk over til barna Marie Wasmuth, Olaf og Bjarne Widding og Ruth Langsholt, i 1959.

Nordlys

Skjøte fra arvingene til A/L Bladet «Nordlys», i 1959. – Fra 1983 med navnet A/S Bladet «Nordlys».

Bjørn H. Mack, Jenny Hartviksen, Bjarne Andersen, (1966).

Huset ble revet våren 1968, sammen med Grønnegata 106 og Rådhusgata 3 og 5 for å gi plass til det nye Nordlysbygget. Det sto ferdig sommeren 1969.

Nordlys solgte i sin tur til Berner Invest på 2000-tallet før de flyttet tilbake som leietakere etter at bygget var pusset opp.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.