Grønnegata 106 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I dag er det strengt tatt bare parkeringsplassen foran Nordlysbygget som har adressen Grønnegata 106, huset har adressen 108.
Foto: Einar Dahl 2017
I 1938 var hjørnegården nr. 106 hvitmalt.
22 år senere var den knallrød. Holdt hatterenseriet til i sidebygningen? 1960.
Foto: H.A. Brandt
Også fra 1960.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 106 i Tromsø var hjørnebygningen på nordsiden av Rådhusparken, også kalt Nordlys-hjørnet, etter avisen som har sitt hovedkvarter her. - Gammelt matr.nr. 276.

Familien Kjeldsen

Det ser ut til at eiendommen ble utskilt fra Grønnegata 108 (i 1869?).

I 1865 bodde båtbygger Kjel Kjelsen og kona Ane her med fem barn og sjøfarende Johan Kjelsen med kona Anna Andersdatter.

Skjøte fra Johan Jensen Volden til slakter J. Leinann, tinglyst 3. april 1869.

Ettermåling av grunnen (oppgitt å utgjøre den halve del av grunnen til mtr.nr. 288, (Grønnegata 108)), tinglyst i 1872.

Skjøte fra J. Leinann til Oluf Mathiesen på grunnen i 1872. - Skjøte fra Kjeld Kjeldsen, eier av matr.nr. 288 (?), til O. Mathiesen på husene, mot beboelsesrett for selger og hustru, i 1872.

Erklæring om at Kjeld Kjeldsen har bebygget eiendommen, i 1872.

I 1875 bodde slakter Kjeld Kjeldsen her med kona Ane B. Jonsdatter, to barn og et barnebarn, bødkermester Amagnus Mathisen med kona Helmine C. Kjelsen og to sønner og sypike Ana Johansdatter med barnebarnet Aslau Lindboe.

I 1885: Kjøpmann og britisk visekonsul, Theodor Bergmann Holst, kjøpmann, dansk visekonsul og engelsk prokonsul, Søren Schjelderup Holst med kona Anna Ursilla og tre barn, husjomfru Richarda Isedora Floer, tjenestepike Paula Everine Berg, arbeider Peder Jørgensen med kona Anna Hansen og tre barn.

Kjøpmann Th. B. Holst døde i 1889, 90 år gammel.

Apoteker Zapffe

I 1900 bodde cand. pharm. Fritz G. Zapffe her med kona Gudrun og sønnen Peter Wessel Zapffe (som var ett år), fhv. maler Carl Johan Zapffe, kjøpmannsenke Ursilla Holst, styrmannsenke Theodora Fangen og hennes to døtre, i 1900. Herfra flyttet familien Zapffe til Parkgata 46 før de endte opp i Storgata 42 i 1915.

I 1910: Enke Anna Ursilla Holst med datteren Hanna, postexpeditør Birger Thorud, tjenestepike Karen Gundersen, enke Berthine Hellan med datteren Birgitte, som var bokholder, og datterdatteren, telegrafistinnen Maria Schmidt.

I 1916: Enke Anna Ursilla Holst, tjenestepike Anna Regine Johansen, skipper Hans Kristen, Emmerentse Marie og styrmann Harry Kristen Kjeldsen.

Rørlegger Pedersen

Auksjonsskjøte til rørlegger Nils Anton Pedersen i 1921, frasolgt O. Mathiesen.

Eid av rørlegger N.A. Pedersen i 1932 og 1946.

Rakfjord & Co, elektroinstallasjon (Jens Rakfjord og Birger Dahl), (1940/46), forretningsfører Magnus Wilsgaard, (1940), havnebetjent Haakon Rath, (1940/46).

N. A. Pedersen, rørleggerforretning, kasserer Magna Knoph, arbeiderne Magnus og Reidar Wilsgaard, (1946).

Skifteskjøte fra Kathrine Pedersen og før avdøde ektefelle Nils Anton Pedersens dødsbo, til Tromsø kommune, i 1956.

Tromsø Hatterenseri (Einar Holien), (1957).

Lærer Lars Nordmo bodde her. - Arvid Hansen m/familie bodde i 3. etg., Johannes og Borghild Rath Olsen i 2. etg., mens Johan og Sofie Myrland bodde i 1.

Bryggemann Arvid Hansen, (1957/66).

Skjøte fra Tromsø kommune til A/L Bladet Nordlys, i 1964. – Fra 1983 med navnet A/S Bladet Nordlys.

Nordlys

Huset ble revet våren 1968, sammen med Grønnegata 108 og Rådhusgata 3 og 5, for å gi plass til det nye bygget til avisa Nordlys, det sto ferdig i 1969.

Nordlys solgte i sin tur til Berner Invest på 2000-tallet før de flyttet tilbake som leietakere etter at bygget var pusset opp.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.