Gravstedet i Herstrømlund

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Høegh-Smiths gravsted i Herstrømlund
Foto: Anne Gallefos Wollertsen/Eiker Arkiv (2004).

I gravstedet i HerstrømlundSolbergmoen, Nedre Eiker i Drammen kommune, hviler Petter Høeg Smith og hans hustru Antonette født Eliesen. De ble stedt til hvile i 1811.

Høeg Smith var eier av Herstrøm gård, og her levde han sine siste leveår tilbaketrukket fra storbyen Drammens hektiske handelsliv. Herstrøm gård ble stort sett brukt av Høeg Smith som lystgård.

Det var to brødre Smith, Anders og Petter, som sammen hadde store eiendommer på Solbergmoen. Eiendommene ble delt, og den nordre delen tilfalt Petter. Der lå gården Herstrøm, og ved Stegla bygde Petter et våningshus hvor han elsket å trekke seg tilbake, spesielt etter at kona døde. Han lot bjerkelunden innvies til privat gravplass for seg og henne.

For å bevare gravplassen ukrenket, laget Smith en såkalt servitutt på gården Herstrøm om at fremtidige eiere skulle holde gravplassen fredet, omgjerdet og ubrukt. I tinglysningspapirene ved sønnen Pers salg av Herstrøm i 1829 står det:

«Saavel kjøberen Mons Andersen som etterfølgende eiere av gaarden Herstrøm forpliktes til, under en mulct i overtrædelsestilfælde af 500 spesidaler hver gang, hvilken mulct tilfaller Egers Fattigkasse - at frede det paa denne gaard beliggende begravelsessted ved stedse at vedlikeholde i forsvarlig stand det samme staaende stakitt og la skoven deromkring henstaa uten at nedhugges eller beskadiges i en avstand fra stakittet som 25 favne på hver side».

Våningshuset på Herstrøm står ennå, men ikke i sin opprinnelige form. Nedre Eiker kommune eier området rundt gravlunden, og er etter avtalen nødt til å følge de gamle klausuler. Hvis ikke, må kommunen ut med 500 spesidaler til Fattigkassa! I gamle dokumenter sies det at Petter også hadde hesten og karjolen med seg i graven - like utenfor haugen, antagelig på østsiden.

Eikerkrakken. Nedre Eikers kommunevåpen - tre eikeblader - er preget på endestykket. Krakken er designet av Grethe Lysaker Seljenes, og blir lagd på oppdrag av Eiker Arkiv hos Dias - Drammen Industri AS.
Foto: Frode Caspersn/Eiker Arkiv

I 1984 ble det bestemt av Nedre Eiker kommune at gravstedet skulle vernes som kulturminne og istandsettes. Plassen ble hellelagt og det ble satt ned en minnestein.

Våren 2004 ble det satt opp en krakk på gravstedet - den såkalte «Eikerkrakken» designet av Grethe Lysaker Seljenes etter initiativ fra Eiker Arkiv. Det er også satt opp en info-tavle tegnet av Seljenes. Herstrømlund er et av de anbefalte stoppestedene på Kulturminneløypa Sølvveien.

Kilder

  • Artikkel av Anne Gallefos Wollertsen på nettstedet til Eiker Arkiv.
  • Eikerposten 06.06.1984


Eiker Leksikons logo.jpeg Gravstedet i Herstrømlund inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!