Haakon Nord

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Haakon Nord.
Foto: Ukjent, hentet fra Juul Møller: Studentene fra 1930. Biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1955.

Haakon Nord (født Johnsen 21. juli 1911 i Kristiania, død 5. august 1998) var jurist og diplomat, tilknyttet utenrikstjenesten i over 40 år, blant annet var han ambassadør i India i sju år. I løpet av karrièren tjenestegjorde han i flere land hvor det var krig eller borgerkrig.

Familie

Haakon Nord var sønn av fengselsvaktmester Jacob Johnsen (1871-1955) og Hildur Agathe Nord (1874-1963), og ble gift i 1941 med Lillian Bruun (1913-1997). Han tok Nord som slektsnavn i 1932 istedet for Johnsen.

Liv og virke

Haakon Nord vokste opp i Kristiania. Ved folketellingen for 1910, året før han ble født, er foreldrene oppført på adressen St. Halvards plass 2, mens faren i adresseboka for Kristiania for 1916 er oppført i Egnehjemveien 39 (i Arctanderbyen).

Nord tok examen artium i 1930, og ble vernepliktig offiser i 1931. Han tok handelsgymnas i 1932, og ble cand. jur. i 1937. Han begynte å arbeide innen bankvirksomhet i 1937, men i 1938 begynte han som sekretær i Utenriksdepartementet. Nord forble i utenrikstjenesten resten av sin karriere.

Haakon Nord ble sekretær for legasjonen i Brussel i 1939, i Bern i 1940 og i Lisboa i 1941. I 1943 ble han sekretær i Utenriksdepartementet (i London). Han ble konsul i Frankfurt i 1947, legasjonsråd i Bonn i 1951 og i Brussel i 1952. I 1952 ble han handelsråd i Paris, og i 1954 ambassaderåd samme sted. Nord var også Norges faste representant i Europarådet.

I 1958 ble Haakon Nord sendemann til Marokko, og i 1962 tillike til Madagaskar og Algerie. Mellom 1964 og 1971 var han ambassadør til India, med stasjonering i New Dehli. Dette ble hans siste utestasjonering, fra 1972 sto han til rådighet for Utenriksdepartementet for spesialoppdrag, blant annet var han hjemmebasert ambassadør for Norges deltakelse i internasjonalt teknisk og vitenskapelig samarbeid, med særlig vekt på romfartsvirksomhet og atomenergi.

Haakon Nord ble kommandør av St. Olavs Orden i 1970. Han gikk av med pensjon i 1981.

Ettermæle

Haakon Nord er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015).

I en nekrolog over Haakon Nord i Aftenposten 26. august 1998, beskrev Truls Hanevold fra Utenriksdepartementet ham slik (utdrag):

De store utfordringene som Haakon Nord sto overfor som ansatt i utenrikstjenesten, kan illustreres ved at han i løpet av sin lange karrière tjenestegjorde i ikke mindre enn syv land hvor det var krig eller borgerkrig. Det skulle være unødvendig å si at det kreves enorm personlig styrke og spesielle personlige egenskaper å takle dette på den beundringsverdige måte som Nord gjorde.

Haakon Nord er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.

Kilder