Hadia Tajik

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hadia Tajik.
Foto: Stortinget

Hadia Tajik (født 18. juli 1983 i Strand kommune) er journalist, jurist og politiker. Hun har vært nestleder i Arbeiderpartiet siden 2015 og stortingsrepresentant siden 2009. Fra 2012 til 2013 var hun kulturminister, og da hun tiltrådte ble hun både den første muslimske statsråden i Norge, og den yngste her i landet så langt. I 2021 ble hun arbeids- og inkluderingsminister. Den 29. november 2021 ble hun så den første med innvandrerbakgrunn som var fungerende regjeringssjef hos Kongen i statsråd, da statsministeren og finansministeren hadde fravær. Etter bare noen få måneder som arbeids- og inkluderingsminister trakk hun seg i mars 2021 som følge av en sak om pendlerbolig.

Slekt og familie

Tajik er datter av M. Sarwar Tajik (f. 1947) og Safia Qazalbash, som kom til Norge fra Pakistan i begynnelsen av 1970-åra. Etternavnet er et hint om farens opphav; hennes farfar kom nemlig fra Den tadsjikiske sosialistiske sovjetrepulikk, det som nå er Tadsjikistan. Hun vokste opp i Bjørheimsbygd i Strand kommune i Rogaland.

I 2014 ble hun gift med stortingsrepresentant Stefan Heggelund, som representerte Høyre. Ekteskapet ble oppløst i 2016.

Hun gikk i 2018 inn i et forhold med journalist Kristian Skard, og de to annonserte i 2019 at de hadde forlovet seg. De fikk en datter sammen i 2021.

Liv og virke

Hun studerte journalistikk ved Høgskolen i Stavanger, og tok en bachelorgrad der. Deretter fulgte først en mastergrad i menneskerettigheter ved Kingston University i Storbritannia, og så en mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Før hun ble heltidspolitiker arbeida hun som journalist i blant annet Aftenposten, VG og Dagbladet. Hun skrev også regelmessig kommentarartikler i Morgenbladet og Stavanger Aftenblad.

I 2006 ble hun ansatt som politisk rådgiver for Bjarne Håkon Hanssen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. I 2008 gikk hun inn i et vikariat som politisk rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg, mens Mina Gerhardsen var i permisjon. Etter dette var hun vikar for Eirik Øwre Thorshaug som politisk rådgiver for justisminister Knut Storberget. I april 2009 gikk hun så tilbake til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, der Dag Terje Andersen hadde tatt over som statsråd.

I oktober 2008 ble hun satt på sjette plass på Arbeiderpartiets Oslo-liste til stortingsvalget 2009. Egentlig skulle Saera Khan hatt denne plassen, men hun trakk seg på kort varsel etter en skandale omkring bruk av stortingets telefon til dyre teletorgtjenester. Noen dager etter nominasjonen ble hun valgt inn i sentralstyret i Arbeidernes ungdomsfylking (AUF); tidligere hadde hun vært politisk nestleder i AUF i Rogaland. Arbeiderpartiet fikk seks mandater fra Oslo i valget, og hun kom dermed inn på tinget og gikk inn i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Tajik har vært med i flere utvalg i Arbeiderpartiet. Da partiets integreringsutvalg la fram sin innstilling i 2011 var hun med der, og fra 2013 til 2017 var hun medlem av programkomiteen og leda ei undergruppe som arbeida med velferdsspørsmål. I 2015 ble hun valgt som én av to nestledere i Arbeiderpartiet. Etter en omorganisering i januar 2018 ble hun eneste nestleder.

Hun tok over som kulturminister etter Anniken Huitfeldt i september 2012, og satt til regjeringa gikk av i oktober 2013 etter valgnederlag.

I 2013 ble hun gjenvalgt til Stortinget, også denne gang på Oslo-lista. Hun ble da leder for justiskomiteen. Ved stortingsvalget 2017 hadde hun gått over til hjemfylket Rogaland, og også der ble hun valgt inn. I denne perioden var hun først nestleder i arbeids- og sosialkomiteen, og fra 2019 nestleder i finanskomiteen.

Da Jonas Gahr Støres regjering ble utnevnt i oktober 2021 var Tajik selvskreven som medlem, og ble arbeids- og sosialminister. Da Kongen i statsråd møttes den 29. oktober hadde både Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum forfall, og som den tredje høyest rangerte ble Tajik fungerende regjeringssjef i dette møtet. Dette var første gang noen med innvandrerbakgrunn hadde den posisjonen, og det ble bemerka at det tilfeldigvis skjedd på samme dag som kongen markerte at det var femti år siden den pakistanske arbeidsinnvandringa til Norge starta for fullt i 1971. Tajik uttalte selv at «det snart ikke flere glasstak igjen å bryte for kvinner med innvandrerbakgrunn i Norge».[1]

I februar 2021 begynte pressen å skrive om en pendlerbolig hun hadde hatt i 2000-åra. Dette kom etter flere saker der politikere hadde vært i hardt vær fordi de urettmessig hadde fått pendlerbolig, eller fordi de ikke hadde skattet riktig av denne fordelen. I Tajiks tilfelle handla det primært om skatt. Etter å ha gått offensivt ut, og å ha fått støtte fra mange kanter, ble Tajik kritisert av flere ledere i LO. På grunn av det tette forholdet mellom Arbeiderpartiet og LO var dette svært problematisk for en arbeidsminister. En eventuelle skattesak var foreldet, men Tajik gikk ut med at hun ville betale inn manglende skatt uansett. Presset ble allikevel for stort, og den 2. mars valgte hun å trekke seg som statsråd. Hun gikk formelt av den 4. mars 2022. I forbindelse med avgangen oppsto det også diskusjon rundt nestledervervet i Arbeiderpartiet, og kort tid etter avgangen annonserte Tajik at hun trakk seg også fra dette vervet. Fra partiet er det informert at hun allikevel blir sittende som nestleder inntil neste regulære landsmåte.

Utgivelser

  • Tajik, Hadia: Frihet. Tiden, 2020. ISBN 9788210057816.
  • Tajik, Hadia: Drømmer for min datter - en bok om penger og planeten. Tiden, 2023. ISBN 9788210059513. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Tajik, Hadia (red.): Derfor er jeg sosialdemokrat : 23 stemmer om frihet, likhet og solidaritet. Res Publica, 2021. ISBN 9788282262248. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Tajik, Hadia (red.): Svart på hvitt. Tiden, 2001. ISBN 8210046624. Digital versjonNettbiblioteket.

Referanser

  1. Her er hun fungerende regjeringssjef, NRK, publ. 2021-10-29,.lest samme dag.

Litteratur og kilder