Hans Henrik Thaulow Borchgrevink

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Borchgrevink som ordfører i Østre Toten.
Foto: Østre Toten kommunearkiv

Hans Henrik Thaulow Borchgrevink (født 16. mai 1818 i Gausdal, død 16. desember 1898 i Østre Toten) var prest i Vardal, Østre Toten og Ringsaker. I perioden 1866-70 satt han som ordfører i Østre Toten.

Bakgrunn

Han var sønn av Hans Petter Borchgrevink og Anna Catrine f. Thaulow. Faren var blant annet sokneprest i Vardal, der Hans Henrik Thaulow Borchgrevink ble konfirmert i 1832. Han ble sjøl teologisk kandidat i 1843 og var i tjue år personalkapellan for faren i Vardal.

Østre Toten

I 1863 ble han utnevnt til kallskapellan i Østre Toten, med bopel på garden Grande, som han sjøl hadde kjøpt i 1857. Kona Theodore f. Raabe, datter av distriktslege Johan Andreas Gothild Raabe og Magdalena f. Bruun, var fra nabogarden Evenrud. Ekteparet fikk sju barn, men bare fem av dem vokste opp. Yngstesønnen Henrik Christian (1861–1932) ble kjøpmann i Hamburg.

Da familien bodde i Østre Toten, ble Borchgrevink også bygdas ordfører. Han hadde vervet fra 1866 til 1870, da han flytta til Ringsaker.

Ringsaker

Ringsaker kirke og prestegard. Mjøsa i forgrunnen.

I perioden 1870-76 var han residerende kapellan i hedmarksbygda Ringsaker, og Borchgrevink hadde da kapellangarden Dusgard i Ring, nord for det nåværende tettstedet Moelv. I 1876 ble han forfremma til sokneprest, der han fikk den digre prestegarden ved Ringsaker kirke som embetsgard. Forfatteren Barbra Ring besøkte prestegarden flere ganger, og skrev at Borchgrevink var en diger mann, en «kjæmpe», som var glad i god mat og drikke og gjerne tok seg en dram til maten. Han var også ute på jordene og dirigerte arbeidsfolka sine.

Broren Henrik Christian Borchgrevink (1811-91) var for øvrig sokneprest i nabobygda Nes. Fetteren Henrik Christian Borchgrevink (1822-1893) var ordfører i nærmeste by Hamar.

Tilbake til Toten

Våningshuset på Grande. Dette skal ha blitt satt opp i 1860, og i så fall var Borchgrevink byggherren. Han bodde på garden i to perioder, som kallskapellan i 1860-åra og som pensjonist i 1890-åra.
Foto: Norske Gardsbruk Oppland V (1957)

Som pensjonist flytta han i 1892 tilbake til Grande og Østre Toten. I Totens bygdebok karakteriseres Borchgrevink som en dyktig gardbruker, som var spesielt interessert i oppdrett av hester og kuer: «han skulde ha vært meget sakkyndig på disse områder». Ifølge kirkeboka døde Hans Henrik Thaulow Borchgrevink av hjerneslag; han ble 80 år gammal.

Kilder og litteratur