Hen (Ringerike)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hen stasjon fra 1868, ark. Georg Andreas Bull
Foto: Erik Bisgaard/Norsk Jernbanemuseum (1974).
«Hen» har flere betydninger.

Hen eller Heen (av norrønt Hávin) er et lite tettsted ved Ådalselva i Ytre Ådal, i Ringerike kommune. Stedet ligger syv kilometer nord Hønefoss i retning mot det gamle kommunesenteret Hallingby i tidligere Ådal kommune. Tettstedet har idag færre enn 200 innbyggere og er i dag en del av Hønesfoss tettsted.

Næringvirksomhet

Selve grunnlaget for tettstedet var Hensfossen og tømmerfløtingen på Ådalselva, hvor det var både sagbruks- og treforedlingsindustri. Hensfoss kraftverk ble satt i drift i 1946 og utnytter et fall på 24 meter i Hensfossen.

Hen var tidligere et viktig knutepunkt og industrisentrum på Ringerike, hvor mye av trafikken gjennom dalføret mot Valdres passerte. Dette vokste i betydning med etableringen av Randsfjordbanen i 1868 som på Hen hadde mulighet til overgang til dampbåten DS «Bægna» som fraktet gods og passasjerer helt opp til Sørum sør i Begnadalen.

Det ble åpnet et poståpneri på Hen 1. januar i 1871, nedlagt 31. oktober i 1972.

Virksomheten i det tidligere jernbanehotellet og stasjonsbygningene videreføres i dag som Hen gjestgiveri.

Hensmoen

På åsen øst for Hen ligger Hensmoen, et betydelig industriområde som har utviklet seg etter at jernbanen ble nedlagt på Hen. I dag finner man en rekke større industribedrifter i dette området, som Spenncon og Unicon som lager betongprodukter. Industrifeltet har også industri innen elektro-, emballasje-, galvanisering-, plast- og mekanisk industri, samt Statens vegvesen har tilhold i industrifeltet.

Hen stasjon

Sperillbanens brohoder over Hensveien, rett nord for Hen stasjon.
Foto: Pål Giørtz (2019).

Utdypende artikler: Hen stasjonRandsfjordbanen og Sperillbanen

12. oktober 1868 åpnet den siste strekningen av Randsfjordbanen mellom Hønefoss stasjon og Randsfjord stasjon ved Randsfjorden. Samtidig åpnet Hen stasjon på denne strekningen.

Stasjonen er tegnet av Georg Andreas Bull og hadde opprinnelig navnet Heen. Stasjonen var betjent og ekspederte tog, reisende og gods.

Den 20. juli 1921 vedtok Stortinget å bygge Sperillbanen, som grener ut fra Hen stasjon. Sperillbanen åpnet for trafikk fra Hen til Finsand ved Sperillen den 2. august 1926. Allerede den 1. juli 1933 ble det besluttet å legge ned persontrafikken på Sperillbanen. Godstrafikken fortsatte fram til 1957, da denne også ble nedlagt.

På Randsfjordbanen ble persontrafikken nedlagt fra 26. mai 1968, noe som førte til at Hen ble nedgradert til en stasjon betjent for ekspedering av tog og gods. Siden 1989 er Hen stasjon ubetjent, men ikke formelt nedlagt, den er oppført i Jernbaneverkets stasjonsoversikt som driftssted med tre spor. I dag brukes Randsfjordbanen på strekningen Hønefoss–Hen–Eggemoen til godstransport.

Dampbåttrafikk

Buttspor på Hen ut mot Begna, for godshåndtering til DS «Bægna».
Foto: Pål Giørtz (2019).

Utdypende artikkel: DS «Bægna»

Samtidig med at jernbanen kom til Hen, etablerte jernbanen dampskipsrute fra stedet og over Sperillen. Dampskipsbygga ble bygget nedenfor jernbanestasjonen, og elven ble tilrettelagt på vanskelige steder, blant annet på Killingstrømmen ved Ringmoen ved innseilingen til Sperillen ble det laget en sluse. DS «Bægna» ble satt i drift samme år som Randsfjordbanen åpnet. Det første året seilte den til Nes i Ådal, året etter ble dette forlenget til Sørum sør i Begnadalen, en strekning på rundt 75 kilometer.

Dampbåttrafikken fra Hen ble lagt ned i 1926 da Sperillbanen åpnet, og søndre anløpshavn for DS «Bægna» kom på Sperillbanens endestasjon på Finsand.

Kilder


Koordinater: 60.2175° N 10.231111° Ø