Hjelp:Hvordan skrive leksikonartikler? (Trinn 1)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Leksikonartikler skal ta opp de viktigste sidene ved et tema på en mest mulig objektiv og nøytral måte. De skal være oversiktlig strukturert og kunne leses av en bred gruppe mennesker.

Leseren skal raskt få svar på spørsmål av typen hvem, hva, hvor og når. Søkemotoren viser bare de første setningene, så de blir viktig lokkemat.

Tittel

 • Tittelen skal beskrive temaet så presist som mulig. Svaret på hvem eller hva artikkelen handler om, kan ofte brukes som tittel.
 • Bruk oppslagsordene fra de gamle trykte leksikonene som ideal, ikke fiffige overskrifter lagd for å generere klikk i nettavisene.
 • Eksempel på artikkel som er flyttet til en mer presis tittel.
 • Les mer

Ingress

 • Første setning skal, om mulig, starte med artikkelens tittel. Om det virker vanskelig, kan det bety at tittelen ikke er presis nok (se punktet over).
 • Ingressen skal gi en kort oppsummering av hvem eller hva artikkelen handler om.  
 • Eksempler på ulike typer ingresser

Mellomtitler

 • Mellomtitlene skal så presist som mulig fortelle hva avsnittene under handler om.
 • For leseren er det lettere å lese en artikkel med mellomtitler enn en stor tekstblokk.
 • Den som skriver kan bruke mellomtitlene til å disponere teksten og samle det som hører sammen.
 • Mellomtitlene legger seg automatisk i en innholdsfortegnelse.
 • Eksempel på to nivåer av mellomtitler.
 • Les mer

Språk

 • Det leksikalske språket er saklig, nøkternt og nøytralt.
 • Les mer

Innhold

 • Objektiv framstilling
  • Leksikalske artikler skal få fram flere sider ved en sak og ikke argumentere for ett bestemt syn.
 • Mest mulig spesifikt
 • Vesentlig informasjon
  • Om vi skriver en biografi, trenger vi ikke å ta med all informasjon vi kan finne om vedkommende. Kanskje er det personvernmessige eller etiske grunner til å utelate enkelte opplysninger. Hvis vi tar med alt vi finner, risikerer vi også at det viktigste "drukner" i detaljene.
  • For andre temaer det fins mye informasjon om, kan vi også konsentrere oss om hovedlinjene og heller henvise til videre lesning.
  • Framfor lange sitater fra digitalt publiserte kilder, kan vi lenke direkte til kilden, for eksempel i Nettbiblioteket.
  • Informasjon som er lite leksikalsk kan evt. legges i Kjeldearkivet, med lenke fra den leksikalske artikkelen.
 • Konsentrert
  • I en bedriftshistorie er det naturlig å nevne eiere og direktører, men framfor å utbrodere deres liv og levnet i bedriftshistorien, kan vi lenke til eksisterende eller kommende artikler om dem.

Se også