Hosanger

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hosanger er et tettsted på nordvestsida av Osterøy i Osterøy kommune i Vestland fylke. Tidligere var det også et Hosanger skipreide, et Hosanger prestegjeld og en Hosanger kommune. Hosanger prestegjeld, og fra 1838 Hosanger formannskapsdistrikt, lå på fastlandet på nordvest- og nordsiden av Osterfjorden og på Osterøy på sydøstsiden av Osterfjorden i Nordhordland. Området omfattet også Modalen og den nedre del av Eksingedalen.

Administrativ historie

Hosanger prestegjeld i Nordhordland prosti i Søndre Bergenhus amt, og Hosanger formannskapsdistrikt, bestod i 1838 av Hosanger hovedsokn, Seim sokn og Mo sokn.

Den 1. januar 1881 ble Nedre Eksingedalen utskilt fra Mo sokn og opprettet som Eksingedalen sokn.

I 1884 ble det bestemt å opprette det nye Alversund prestegjeld og Alversund kommune. Seim sokn i Hosanger ble samtidig overflyttet til Alversund prestegjeld og kommune.

Fra den 1. januar 1910 ble Mo sokn (Modalen) og Eksingedalen sokn (Nedre Eksingedal) utskilt fra Hosanger og dannet den nye Modalen kommune.

I 1967 ble Hosanger prestegjeld nedlagt og området fordelt slik: De deler av Hamre prestegjeld og Hosanger prestegjeld som hørte til Lindås kommune samt Modalen sokn xxx. Samtidig ble Eksingedalen sokn overført til Bruvik prestegjeld. Det nye prestegjeldet, som bestod av Ostereide sokn og Mo sokn, fikk navnet Osterfjorden prestegjeld.

Hosanger kommune 1910-1964

Hosanger kommune, som den fra 1910 ble seende ut etter fraskillelse av områder som nevnt ovenfor, grenset i vest til Hamre kommune, i nord til Masfjorden kommune, i nordøst til Modalen kommune, i øst til Bruvik kommune og i syd til Haus kommune.

Fra 1. januar 1964 ble Hosanger kommune delt mellom den nye Osterøy kommune og den utvidede Lindås kommune.

Samferdsel

Økonomisk historie

Vibe, Johan: Topografisk-Historisk-Statistisk beskrivelse over Søndre Bergenhus Amt. Utg. Olaf Norli, 1896. Informasjon i artikler om hvert herred:

Herred Antall innbyggere

i 1890

Gjennomsnitts skyld

pr. bruk i 1890

Formue pr. innbygger

i 1890

Inntekt pr. innbygger

i 1890

Antall fattigunderstøttede

i 1890

Hosanger og Modalen 3.484 2,27 kr 337,- kr 67,- 53 (1,52 %)
Haus 5.054 1,89 kr 423,- kr 118,- 83 (1,64 %)
Bruvik 3.472 1,94 kr 467,- kr 125,- 56 (1,61 %)
Evanger 2.101 1,98 kr 287,- kr 91,- 66 (3,14 %)
Voss 6.392 3,95 kr 741,- kr 101,- 156 (2,44 %)
Vossestrand 2.001 3,44 kr 463,- kr 81,- 38 (1,90 %)

Gyldendal Store Konversasjonsleksikon. Trykt i desember 1959. Anslått formue og inntekt i artikkel om hvert herred:

Herred Antall innbyggere

i 1958

Formue pr. innbygger

i 1958

Inntekt pr. innbygger

i 1958

Hosanger og Modalen 3.100 (-11 %) kr 4.548,- kr 2.838,-
Haus 10.071 (99 %) kr 6.116,- kr 3.743,-
Bruvik 5.788 (66 %) kr 11.178,- kr 4.336,-
Evanger 1.413 (-33 %) kr 12.738,- kr 3.184,-
Voss 10.150 (59 %) kr 6.876,- kr 3.635,-
Vossestrand 1.551 (-22 %) kr 6.898,- kr 2.707,-

Kilder og litteratur