Hyllingen av Kristian IV i 1591

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kristian IV, malt av Peter Isaacsz.

Hyllingen av Kristian IV foregikk i Oslo 8. juni 1591 etter forutgående bestemmelse datert 31. desember 1590. Til hyllingen møtte adelen, lagmennene, superintendentene og representanter for presteskapet, byene og bøndene.

Fra byene, Oslo, Fredrikstad, Oddevald, Konghelle, Marstrand, Tønsberg, Skien, Stavanger, Bergen og Trondheim møtte i alt 50 representanter. Det kom fem representanter fra hver by, bortsett fra Bergen (6) og Trondheim (4). For bøndene møtte lensmennene med to lagrettemenn fra hvert prestegjeld, og til sammen var disse trolig over 700. Representantene brakte med seg fullmaktsbrev fra hjemstedene sine.

Kristian IV, som bare var 14 år, kom til Oslo 25. mai med følge av danske riksråder og andre adelige. Hyllingen foregikk på Hovedtangen 8. juni, der kansler Niels Kaas framsa hyllingseden, hvorpå representantene fra de forskjellige stendene i tur og orden repeterte denne. Deretter holdt kongen gjestebud for stendene. Etter at hyllingen var over, ble herredagen avholdt over flere dager. Det var under denne herredagen at adelen begjærte at bøndene måtte få en hjelper på tinget, hvorpå kongen kort etter opprettet sorenskriverembetet. Kristian IV forlot Oslo 16. juni, og da var herredagen ennå ikke avsluttet.

I Oscar Albert Johnsens Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548—1661 er dokumentene som har med hyllingen å gjøre samlet og gjengitt, delvis i sammendrag. Her finner en blant utdrag av fullmaktsbrevene som representantene hadde med seg til hyllingen. Fra bøndenes fullmaktsbrev er det gjengitt hvem som var representanter og hvilke lagrettemenn som regel tolv, som utstedte brevene og satte sine segl på dem. Avtegninger av disse seglene oppbevares på Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt. Norsk Slektshistorisk Forening har gitt ut en samling av alle av segltegningene i 2010. Fullmaktsbrevene og de tilhørende seglene er en viktig slektshistorisk kilde fra ei ellers kildefattig tid.

Litteratur