Jørgen Herman Meinich (1868–1948)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Jørgen Herman Meinich
Foto: Ukjent, hentet fra Studenterne fra 1885 (1910).

Jørgen Herman Meinich (født 2. februar 1868 i Bergen, død 14. oktober 1948) var jurist, embetsmann og politiker (H), ordfører i Tromsø i 1909, stortingsrepresentant 1910-12 og 1922-1924, samt fylkesmann i Vestfold 1923-1938.

Familie

Jørgen Herman Meinich - gjerne kjent som kun Herman Meinich - var sønn av amtmann Hans Thomas Meinich (1819-1878) og Eveline, født Stenersen (1841-1911). Han ble gift i 1897 med Jarngerd Marie Johnsson (1875-1915), deretter, som enkemann, i 1916 med Aagot Killengreen (1891-1978). Han var bror av offiseren og næringslivsmannen Knut Ørn Meinich (1876-1958), og nevø av brukseier Jørgen Henrik Meinich (1820-1911).

Liv og virke

Faksimile fra Aftenposten 9. november 1932: Utsnitt av omtale av åpningen av Vrengen bru mellom Tjøme og Nøtterøy, der fylkesmann Meinich opptrådte sammen med kong Haakon.

Herman Meinich tok examen artium ved Kristiania katedralskole i 1885, og ble cand. jur. i 1890. Han var amtsfullmektig i Nordre Bergenhus amt 1890-1891, og var edsvoren fullmektig i Nordfjord sorenskriverembete 1891-1893.

I 1893 ble Meinich sekretær i Finansdepartementet, og i 1901 ble han byråsjef samme sted. Da hadde han i 1895 vært konstituert sorenskriver på Ringerike og 1896-1897 vært konstituert amtmann i Nordre Bergenhus amt.

I 1905 ble Meinich byfogd i Tromsø, og fra 1909 også krigsdommer i Tromsø stift. Han involverte seg også i byens politiske liv, han var medlem av Tromsø bystyre for Høyre, og var varaordfører i 1908 og ordfører i 1909. Han representerte også Tromsø på Stortinget 1910-1912. Nils A. Ytreberg gir denne beskrivelsen av Meinich i Tromsø bys historie (1962):

Herman Meinichs ranke og vakre skikkelse var vel kjent i Tromsø, der han vant stor popularitet.

Meinich ble i Tromsø til 1918, da han ble sorenskriver i Mellem-Jarlsberg i Vestfold. Han satt i denne stillingen til 1923, da han ble utnevnt til fylkesmann i Vestfold, med bopel i Tønsberg. Meinich var fylkesmann til 1938, og flyttet deretter til Oslo. Han var også stortingsrepresentant for byene i Vestfold 1922-1924.

Herman Meinich ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden i 1934 for embetsfortjeneste.

Enkelte bosteder

Ved folketellingen for 1870 er Herman Meinich oppført i Lillehammer, der faren på dette tidspunktet var amtmann (ingen konkret adresse er oppgitt). Ved folketellingen for Kristiania for 1900 er han oppført som cand. jur. og sekretær i Finansdepartementet på adressen Jacob Aalls gate 26. Ved folketellingen for 1910 er han oppført både som Byfoged i Tromsø og stortingsmand, med bosted Erling Skjalgssons gate 24 i Oslo, og Sjøgata 12 i Tromsø.

I adresseboka for Oslo for 1946 er han oppført som forhenværende fylkesmann med bopel i Kirkeveien 110b (del av Marienlystblokkene).

Ettermæle

Jørgen Herman Meinich er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

Herman Meinich er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo, med tittelen Fylkesmann på gravminnet. Også broren Knut og moren Eveline er gravlagt her (hun med tittelen Amtmandinde). Faren er ikke gravlagt her, men på Fluberg kirkegård i Søndre Land.

Kilder

Eksterne lenker