Jørgen Henrik Meinich

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Jørgen Meinich

Jørgen Henrik Meinich (født 24. mars 1820 i Søndre Land, død 8. september 1911Bjølsen i Kristiania) var utdannet cand.jur., brukseier og direktør i Hypothekbanken og er særlig kjent fordi han spilte en sentral rolle som gründer i treforedlingsindustrien. Meinich giftet seg 19. november 1847 med Claudine Birgitte Gulbranson, datter av forretningsmannen, skogeieren og skipsrederen Hans Gulbranson (1787-1868).


Oppvekst

Meinich vokste opp på garden Kronborg ved Randsfjorden. Faren, Jens Christian Meinich (1787-1855), var den siste fogden i det store Hadeland og Valdres fogderi. Mora var Elisabeth (Lisa) Cathrine f. Berg. Brødrene Jørgen Henrik og Hans Thomas Meinich studerte begge jus.

Bedriftene ved Akerselva

Etter å ha avlagt juridisk embetseksamen i desember 1845 tjenestegjorde Meinich som sorenskriverfullmektig på Ringerike. Deretter var han en tid ansatt i Finansdepartementet, før han i 1853 trakk seg tilbake og bosatte seg på sin eiendom Bjølsen ved Akerselva. Der anla han i 1865 et lite tresliperi, Bjørsheim Træsliiberie, som hovedsakelig levert til Bentse Brug (Drewsen & Søn) som to år tidligere hadde brakt denne teknologien til Norge. Meinich var også medeier i Bentse Brug og flere andre industriforetak, blant annet Nydalens Compagnie, og han var styreformann i Akerselvens Brugseierforening 1867-91.

Ekers og Giethuus Papirfabriker - Drammenselvens Papirfabriker

Jørgen Meinich ble altså tidlig en foregangsmann innen norsk treforedling, og i denne forbindelse spilte han også en viktig rolle i Drammensdistriktet. Høsten 1872 gikk han i kompaniskap med Harald Lyche, Erland Kiøsterud og Harald Heiberg fra Drammen som i 1856 hadde overtatt haugianernes Eker Papirmølle ved Vestfossen. Det viste seg snart at dette anlegget hadde ikke muligheter for utvidelse i særlig grad. Jørgen Meinich var en fremsynt mann som tidlig innså at dersom man ville drive det til noe innen treforedling var det av avgjørende betydning å skaffe seg kontroll over vannkraftressurser. Ved overtagelse av eiendommene Skredsvik og Ilaug ved GeithusfossenModum skaffet man seg både vannkraft og byggetomt for det som skulle komme til å bli Nordens første, moderne integrerte tresliperi og papirfabrikk. Selskapet Ekers og Giethuus Papirfabriker ble grunnlagt 19. mars 1873. Det endret senere navn til Drammenselvens Papirfabriker. Meinich ble valgt til styreformann, et verv han hadde til sin død.

Andre verv

Jørgen Henrik Meinich er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

Meinich var direktør for Den Norske Hypotekforening 1885-1908. Dessuten hadde han styreverv i Selskabet for Norges Vel og i Norges Statsbaner. Han var medlem av herredsstyret i Aker og bystyret i Kristiania. Han var ordfører i Aker herred 1875–1877 (før byutvidelsen i 1878).

Han ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden i 1897.

Meinich døde på Bjølsen 8. september 1911 og ble gravlagt på Vår Frelsers Gravlund i Kristiania. Gravminnet er rikt utsmykket og prydes av et portrett av ham. Flere andre familiemedlemmer er gravlagt ved samme gravsted.

Kilder og litteratur