Johannes Amundrustad (1841-1920)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Johannes og kona Johanne Amundrustad (bilde i familiens eie).

Johannes Amundrustad (født 18. januar 1841 i Vardal, død 29. januar 1920 i Østre Toten) var gardbruker i Nordlia, Østre Toten kommune. Han kjøpte i 1871 den mellomstore garden Amundrustad, som fortsatt er i slektas eie. Johannes Amundrustad var også snekker, sløydlærer og medlem av byggekomiteen for Nordlia kirke, innvia i 1901.

Bakgrunn

Han vokste opp i nabobygda Vardal, som sønn av gardbruker Harald Olsen og Anna Johannesen. Da Johannes ble født, brukte foreldrene garden nedre Kolberg, men seinere kjøpte de nedre Gryte i Kirkebygda. I 1865 bodde Johannes fortsatt hjemme på Gryte.

Gardbruker

I 1871 kjøpte han Amundrustad i Nordlia, ei drøy mil sør for Gryte. Dette var en mellomstor landbrukseiendom, som fødde 10-12 kuer og et par hester. Det hørte også litt skog til garden. På Amundrustad var det i Johannes' tid husmenn i Amundrustadenga, Amundrustadstuggua (Brattli) og Stolpestad, og i tillegg til arbeidskrafta på plassene hadde han budeie, innejente og gardskar.

Snekker og lærer

Da han bodde hjemme på Gryte, dreiv Johannes som snekker. Dette fortsatte han med etter at han kom til Nordlia, mest i vinterhalvåret, da det var mindre å gjøre ute. Fra 1872 og noen år framover var han lærer ved Østre Toten husflidsskole for smågutter, som ble holdt i de fleste skolekretsene om vinteren, åtte uker på hvert sted. I Nordlia var disse kursene lagt til Breili (Nordli skolekrets) og Haug (Bjørnsgård skolekrets). I 1876 noterte Ole Christian Haug i noteringsboka si at «12. Desember sluttede østre Toten husflidsskole for Smaagutter hær paa Haug for Bjørnsgaard Kreds for dette Aar, 8 Uger skole.» Lærerlønna på 1870-tallet var 12 daler måneden.

Også som vilkårsmann, ifølge 1910-folketellinga, dreiv Johannes Amundrustad med «snekkerarbeide». I likhet med blant annet Hans Groset og Jens ByeAskjum skal han dessuten ha vært en dyktig rivemaker. I Totens bygdebok skriver Ludvig Olsen Breilid: «De laget opp store mengder med river, som de solgte direkte til gardbrukerne eller til handlende.»

Byggekomiteen

Gravminnet på kirkegarden i Nordlia. Johannes Amundrustad døde i 1920, ca. 20 år etter at han satt i byggekomiteen for kirka og kirkegarden.
Foto: Jorun Vang (2008)

I 1897 ble det bestemt at det skulle bygges kirke i Nordlia. Til medlemmer av byggekomiteen ble det valgt seks solide gardbrukere, nemlig Ole Christian Haug (formann), Ludvig Olsen-Breilid, Peder Kristiansen Blikseth, Nils Faukald, Petter Annekstad og Johannes Amundrustad. Noen av komitemedlemmene kan dessuten ha pekt seg på grunn av håndverkskunnskapene sine, som smeden Nils Faukald og den snekkerkyndige Johannes Amundrustad.

Etter fire års byggevirksomhet ble kirka innvia 18. januar 1901. Innvielseshøgtideligheten ble avslutta med en festmiddag hos Johannes Amundrustad, som ifølge Gjøviks Blad «med stor Beredtvillighed hadde opladt sit vakre Hus». Festmiddagen falt for øvrig sammen med 60-årsdagen hans.

Familie

Johannes Amundrustad var gift med Johanne Olsdatter (1838-1913), også hun fra Vardal. Sønnen deres, Harald, tok over garden rundt 1905. Barnebarnet Johannes, neste bruker igjen, ble oppkalt etter farfaren. Kristin Amundrustad, som overtok eiendommen i 2005, er tippoldebarnet til den første Johannes Amundrustad.

Kilder og litteratur

Eksterne lenker