Karl Wanderås

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lærer, kirkesanger og klokker Karl Wanderås var en ihuga avholdsmann

Karl Wanderås (født 1. april 1862 i Egge, død 19. november 1948 i Følling) var en lærer som viet seg for barna og skolen, tok de kurs stillingen krevet og ble også klokker og fikk et brennende engasjement for avholdssaken. Han satt 22 år i styret for Inntrøndelagen fylke av Det norske totalistlag, hvorav som formann fra 1904 til 1909.

Lærer og klokker

18 år gammel, i 1880 startet han som elev ved Klæbu seminar, og tok sin lærereksamen i 1882. Ei tid var han huslærer på gården Lund gård ved Steinkjer før han i 1886 fikk et engasjement som vikarlærer ved folkeskolen i Følling, som da var en del av Stod kommune. Året etter ble han fast ansatt på Sjem skole og fikk dessuten overta stillingen som kirkesanger og klokker i Følling kirke etter Andreas Finstad som da hadde virket i stillingen fra 1841.

En noe spesiell utvikling på Innherred i løpet av åra Wanderås fikk som lærer i Følling, ble preget av innføringen av sløyd for guttene og handarbeid for jentene i alle skolekretsene i Stod i 1897. Wanderås gjennomgikk det obligatoriske lærerkurset i sløyd og viet faget sin spesielle oppmerksomhet.

Familie

I 1896 ble han gift med Karoline Pedersdatter Kne, og samme året fikk de tvillingene Alf og Inge.

Avholdsmannen

Det er ingen ting som tyder på at Wanderås engasjerte seg i det første forsøk på å stagge alkoholforbruket i bygda. Det har to årsaker, hvorav det at han var født samme året som «ædruelighetsforeningen» ble stiftet i Kvam sogn i det som enda var Stod kommune, nok er det sterkeste argumentet. Men det talte nok heller ikke til foreningens fordel at foreningens første paragraf lød som følger:

«Erkjendende det skadelige for bygdene i den overhåndtagende drikk, som foregår i ladestedet Steinkjer, forplikter undertegnede sig til ikke å nyte vin, brennevin eller dermed tilberedet drikk innen ladestedets grenser samt ikke å kjøpe et mindre kvantum av nevnte drikkevarer enn 5 flasker ad gangen».

Dette var altså en måteholdsforening, og Karl Wanderås så snart at dette ikke var veien å gå. Han ble derfor opptatt som medlem av Det Norske Totalavholdsselskap, og sluttet seg snart til Inntrøndelagen fylke av Det norske totalistlag, hvor han allerede i 1890 ble oppnevnt som styremedlem i interimsstyret for utskillelsen fra Trondhjems og omegns totalafholdsforening, sammen med Andreas S. Oksvold i Steinkjer og Christoffer Hjelde fra Beitstad.

I denne posisjonen, som styremedlem i fylkeslaget for DNT, satt han sammenhengende i 22 år, fram til 1912 hvorav fem år som organisasjonens formann.

Samfunnsengasjement

Da Arne Vollan i 1911 sendte skriv til Egge herredsstyre med forslag om at det måtte bli utarbeidet et minneskrift for herredene Stod, Kvam og Egge, ble det starten på en bygdebokkomité som til sist besto av Fredrikke Marie Qvam, Nils Høin, Karl Wanderås, Arne Aunan, Arne Vollan, Isak Finstad, Isak Steen og Gustav R. Strugstad. For det arbeidet Wanderås gjorde i komitéen og for framdriften av boka, ble han takket av Ole Nordgaard.

Kilder

  • Gudvangen, E.: Inntrøndelag fylke av DNT: 50 år 1890-1940, Verdal 1941
  • Nordgaard, Ole: Stod i fortid og nutid. Med supplerende oplysninger om Steinkjer, Trondhjem 1920
  • Verdal, A. O.: Inntrøndelagen fylke av Det norske totalistlag 25 aars minne (1891-1915), Steinkjer U. Å. (1915)

Eksterne lenker