Kragerø kystlag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kragerø kystlag ble stiftet i 2007 og hadde 277 medlemmer i 2013. Laget er medlem av Forbundet KYSTEN. Kragerø kystlag har stor aktivitet og en av de viktigste oppgavene til kystlaget er å ta vare på ferja B/F Gamle Kragerø. Kystlaget har også andre båter som de tar vare på og kystlaget har flere kystledsovernattinger som de driver.

Kragerø kystlag fikk kystlagsprisen i 2009 for sin fabelaktige innsats for å ta vare på kystkulturen.

Gamle Kragerø

Bilferja Gamle Kragerø.
Foto: Chris Nyborg

B/F Gamle Kragerø fra 1960 ble bygget ved Kragerø Slipp og Mek. verksted. Ferja var Kragerø Fjordbåtselskaps første stålferje og ble bygget som kombinert passasjer-/bilferje og isbryter. Den skulle sikre transporten vinterstid, forhindre isolasjon og bidra til å holde sysselsettingen oppe når fjordene frøys til.

I 1960 ble bilrasjoneringen opphevet. Privatbilismen økte kraftig og traktoren vant innpass i jordbruket. Bilferja ble derfor den nye tidens lokalbåt. Kragerø med sine øyer og spredte bosetting var helt avhengig av bilferja, både til vare- og persontransport. B/F Gamle Kragerø bandt øysamfunnet og fastlandet sammen året rundt og hadde en avgjørende betydning for sikker transport under normale isforhold.

Siste jobb var å frakte innsatte og ansatte mellom Bastøy fengsel og fastlandet.

28. mai 2010 fylte Gamle Kragerø 50 år. Kragerø kommune inviterte til mottagelse med gjester fra Riksantikvaren, Miljøverndepartementet, kommunen, Kystlaget og ikke minst fra M/F Kragerøs historie. Skipper Birger Nilsen førte gjestene rundt Furuholmen, gjennom Skåtøysundet, rundt Bærø og hjem, før selskapet fikk god servering i kommunestyresalen. Til stor applaus fortalte tidligere ansatte fra Kragerø Slipp og Mek. Verksted om arbeidet med fergen; man fikk litt bakgrunn fra Fjordbåtselskapets vedtak om bygging, og fikk bekreftet fra både nasjonale myndigheter og lokale politikere at ønsket om å ta vare på Gamle Kragerø var et klokt valg. Riksantikvar Jørn Holme oppfordret Kragerø Kystlag til å stelle godt med båten, og Kystlaget går til oppgaven med entusiasme. Alle er enige om at bruk er det beste vern.

Kragerøs første skyssbåt

Ett av de prosjektene laget holder på med, er restaureringen av den gamle skyssbåten "Fram". Den ble i sin tid gitt i gave til Berg - Kragerø Museum, og den har ligget på Berg en årrekke. "Fram" er nå flyttet til Tallakshavn hvor den er under restaurering. Båten var i svært dårlig forfatning da lokallaget overtok den, og prosjektet viste seg å være enda mer arbeidskrevende enn først antatt, men med stor dugnadsiver håper laget å få "Fram" på sjøen igjen om ikke lenge.

Kystled

Kragerø kystlag har to overnattinger knyttet til kystledprosjektet, som er det enkle, miljøvennlige frilufteliv i kystsonen, der man ror eller seiler fra overnattingssted til annet.

Det ene overnattingsstedet ligger på Jomfruland og er de gamle Deccastasjonen på øya.Decca-stasjonen på Jomfruland var en av fem slike stasjoner i Norge. Decca var et radionavigasjonssystem som ble satt i gang etter 2. verdenskrig og som ble drevet fram til 2000. Da hadde systemet utspilt sin rolle og ble avløst av satelittnavigasjon. Systemet ble brukt av fiskere, handelsfartøy, fly og helikopter.

Stasjonen på Jomfruland ble drevet av forsvaret. Hytta ble brukt av forsvarets personell ved vedlikeholdsoppdrag og til ferieformål. På eiendommen sto det også en cirka 90 meter høy radiomast som nå er revet. Det andre bygget på eiendommen ble brukt til drift av navigasjonssystemet.

Forsvaret overdro eiendommen til Direktoratet for naturforvaltning som besluttet å rive bygningene. På forespørsel fra Kragerø kommune er spørsmålet om riving utsatt, og via politisk behandling i kommunen er det beslutta å overlate drifta av denne hytta til Kragerø kystlag. Den skal drives som «kystled» i sommerhalvåret. I vedtaket heter det også at Skjærgårdstjenesten og Geo Norvegica kan inngå i et samarbeid om bruken av stedet. Kragerø kystlag ønsker å drive stedet i tråd med kystledfilosofien. Kystlaget har skaffet til veie en robåt i tre som vil kunne benyttes av kystledens gjester.

Det andre overnattinsstedet ligger på Lille Kirkholmen. Hytta ble bygd som en bolig for to familier på slutten av 1860-tallet. Den var beregnet for arbeidere som jobbet på Lille Kirkholmen Dampsag, bygd i 1863. Det var flere slike hus i området rundt. Hytta var, etter at dampsaga ble nedlagt, en stund i privat eie. Den ble kjøpt av Skåtøy kommune på 1950-tallet, men det bodde folk der fram til ca. 1970. På slutten av 90-tallet fikk Sannidal speidergruppe tilbud om en tiårs leiekontrakt på hytta. Speiderne skulle holde hytta vedlike. Da Kragerø kommune etter hvert fikk dårlig økonomi, ble det gjort to forsøk på å få til politisk vedtak om å selge hytta. Dette strandet og i 2009 fikk sannidalspeiderne tilbud om å drive hytta som et kystledtilbud, i samarbeid med Kragerø Kystlag. Speiderne står for den praktiske gjennomføringen.

Villsau

Fra mai 2011 har Kragerø kystlag begynt et prosjekt med villsau. Medlemmer av mat- og håndverksgruppa har vært hos Erik Ballestad på Gumøy og fått råd og tips til saueholdet. Og ikke minst, overtatt (i første omgang) en søye med lam som nå går på Fengesholmen sammen med andre fra Eriks flokk.

Eksterne linker