Ladderud under Skinnarbøl

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ladderud
Ladderud under Skinnarbøl Kongsvinger.jpg
Seterbruket og senere husmannsplassen Ladderud lå idyllisk til ved Digeren. Vardeberget i bakgrunn.
Foto: Per Tore Broen (2020).
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 7
Bnr: Umatrikulert
Type: Fritidsbolig (tidligere seterbruk og husmannsplass)
Kartutsnittet fra sørenden av Digeren viser beliggenheten til husmannsplassen Ladderud (Laderudvold Sætern) i nordøst og naboplassene Gåsvika (Digervand Wolden), Hellerudåsen (Helleren), Hellerud øvre (Overud Sætern søndre) og Vardeberget (Overud Sætern nordre). Kartverkets historiske arkiv (1781).

Ladderud var en husmannsplass under garden Skinnarbøl i tidligere Vinger kommune. Plassen var opprinnelig ei sæter under Ausbøl, Laderudvold Sætern.

Det var ikke fast bosetning her før omkring 1800, og det skal visstnok ha vært atskillig underjordiske på ferde i traktene her. Det fortelles at en av mennene i Ladderud som var på tømmerhogst i Vardeberget, ventet at kona skulle komme over med mat en dag. Det kom også et kvinnfolk med sild og poteter, og hun lignet så på kona at han ikke fattet mistanke om at noe var galt før hun snudde ryggen til. Da fikk han se kurompa som hang ned under stakken!

Anders Hansen (1775 – 1847) og Marit Johansdatter (1775 – 1839) var de første på Ladderud. Anders var sønn av Hans Andersen (1750 – 1824) fra Nordgarden på Gjermshus øvre og Inger Andersdatter (1750 – 1809) fra Skansgården. Anders vokste delvis opp på Mensrud under Hov der faren noe før 1782 overtok som husmann.

Kona til Anders, Marit, var født i Sverige og datter av Johan Olsson Härköinen og Kirsti Jakobsdatter Hotakka. Anders og Marits førstefødte, Hans, var født på Rustad nordre i 1797, og i årene 1799 til 1815 fikk de ytterligere ti barn mens de hadde tilhold på Ladderud.

Johannes født i 1799, den nesteldste av guttene, flyttet til Mensrud og ble husmann der etter sin farfar, mens eldstebroren Hans født i 1797 overtok her på Ladderud.

Hans giftet seg i 1830 med Eli Olsdatter (1794 – 1867) født på Håkerud, Austmarka. Sammen fikk de barna Anne (1830 – 1831), Maren i 1832, Anders i 1834 og Olia i 1836. Hans døde i 1885 på Aurtangen der datteren Maren var husmannskone.

Yngste datteren Olia og ektemannen Kristian Olsen Soikkanen født i 1835 på Fagernes, Austmarka, etterfulgte Hans og Eli på Ladderud. De fikk fem barn: Anne (1830 – 1831), Maren i 1832, Anders (1834 – 1840) og Olea i 1836.

Familien hadde 3 kyr, 10 sauer og 1 gris på Ladderud i 1865. De hadde sådd om lag 2 tønner korn, mest havre og de satte 4 tønner poteter.

Olia og Kristian emigrerte i 1871 til Milwaukee, Wisconsin med barna Ole (1855 – 1948), Hans (1857 – 1939), Eli (1860 – 1924), Charles (Karelius) født i 1865 og Karen (1867 – 1927).

Etter dem på Ladderud kom Peder Tostensen Laukkainen født i 1844 i Overudsberget og som nylig hadde giftet seg med Anne Gurine Halvorsdatter fra Hemingby i Aurskog. Hun var et år eldre enn Peder.

Ved folketellingen i 1875 hadde de døtrene Hilda født i 1870, Thea i 1872 og Anna i 1875. Dette året kunne de på Ladderud fø 2 kyr, 1 kalv og 6 sauer og hadde sådd 2 skjepper bygg, 1¾ tønne havre og satt 2½ tønne poteter.

Deres fjerde datter, Pauline Olava, ble født to måneder etter at faren Peder og den 11 år gamle Olivia Tekstebakken druknet i Digeren lille juleaften 1877.

Året etter kom husmann Mar­tinus Johansen (1851 – 1930) og Karoline Syversdatter (1843 – 1910) fra Mellemgaarden til Ladderud. Paret fikk fire barn, Olivia i 1875, Ole i 1876, Syver i 1878 d. s. år og Sigvart i 1879. Sigvart og kona Ida Olsdatter Sletten (1880 – 1953) fra Solbergsæter hadde plassen fram til de flyttet fra Ladderud før 1920 til Kalvberget og videre til Lønhøyden midtre. Etter dette var det ikke lenger husmenn på Ladderud.

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.14887° N 12.18583° Ø