Lensmenn i Skedsmo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en foreløpig og ufullstendig oversikt over lensmenn i Skedsmo.

Navn År Merknader
Clemed Byrchi 1593-1610 Børke i Sørum hørte til Skedsmo på dette tidspunktet.
Harald Asak 1604 og 1614 Han er oppført i lensregnskapene i 1577, og er den første gårdbruker en kjenner til på Vestre Asak.
Hans Stalsberg Ca. 1620-1668 Hans Madsen Stalsberg (1584-1668) var en stor jord- og sagbrukseier, og var bondelensmann til sin død i 1668.
Bastian Hansen Stalsbereg 1668-1683 Han ble avskjediget i 1683.
Engebret Tærud 1685 og 1690 Nevnt som bygdelensmann i et skifte på Huseby i 1691.
Eskil Erikssen 1690 Fra HaugerLørenskog.
Nils Andersen 1701 Bodde på Vestre Sørum. Omkom i 1707 ved at han ble sittende fast i leira.
Amund Kjus 1710 Født 1681, død 1719. Omtales som lensmann i Skedsmo i 1710.
Jens Larsen Sørum 1741
Petter Pedersen Jølsen 1742 Nevnt som bygdelensmann i et skifte etter seg i 1751. Født 1723, død 1751.
Jens Christophersen Sørum 1757-1789 Bodde på lensmannsgården Vestre Sørum. Drev gården med «megen dyktighed». Nevnt som lensmann i et skjøte på Østre Sørum i 1761.
Ole Gulbrandsen Laache 1789 Bodde på Vestre Nitteberg.
Peder Pedersen 1801 Født 1759 i Aurskog, død 1820.
J. Cornich Til 1827
Ole Oppen 1827-1886
Hans Olaf Magnussen 1886-1895 Født i Vardal i 1858.
Ole Hoel 1895-1906 Født i Nordre Odalen 1852.
Ansten Stenersen Klev 1906-1921 Født i Eggedal 28. juli 1857.
Haaver Haaversen 1921-

Kilder og litteratur