Lisa Jensdatter (1839–1908)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I 1900 bodde Lisa Jensdatter i en leilighet i Stensgata 1 i Kristiania, sammen med to av sine barn og en svigersønn.
Foto: Marthinius Skøien
Hun døde på Mogens Thorsens og Hustrus Stiftelse nær Solli plass i 1908.
Foto: Severin Worm-Petersen (omkr. 1900).

.

Lisa Jensdatter (født 8. juni 1839 i Askim, død 20. september 1908) i Kristiania) var husmannskone i Spydeberg og Hobøl.

Hun var datter av gårdbruker Jens Aslaksen (1796–1861) og Lovise Dorthea Andersdatter (omkr. 1800–1857). Ungeflokken deres besto av fire døtre, og Lisa var den andre i rekka. Den yngste av de fire døde 2 år gammel i 1850, mens de tre andre vokste opp.

Lisa ble født på Kastet. Dette bruket ble skilt ut fra Nordre Lier da Jens Aslaksens far, Aslak Gulbrandsen (f. 1769) (f. 1769), i 1823 solgte det til Jens. Hun ble hjemmedøpt den 11. juni 1839, og den 30. juni ble dåpen stadfesta i Askim kirke.[1] Navnet hun fikk var Magrethe Elisabeth – Lisa var altså et kallenavn hun gikk under senere i livet.

Hun ble konfirmert i Askim kirke den 2. oktober 1853. Der står hun oppført som nummer 15 av 19 jenter, med karakteren «temmelig god», den dårligste karakteren som ble gitt i dette kullet.[2]

Tre år etter konfirmasjonen ble hun gift. Det skjedde i Askim kirke den 22. juli 1856, altså en drøy måned etter at hun fylte 17 år. Den utkårede var Robert Olsen (1832–1883), en gårdbrukersønn fra Varteig. Tidligere samme år hadde han fått et barn utafor ekteskap i Spydeberg; dette barnet ble værende hos sin mor.

Det første barnet til Lisa og Robert som vi finner ble født i Spydeberg i 1859. Robert og Lisa kan ha fått barn før dette, men i så fall må barnet ha dødd tidlig. Barnet de fikk den 11. januar 1859 var ei datter, Dina Janette Robertsdatter (1859–1917). Familien bodde da på plassen Løkenenga under Storeløken i Spydeberg. Dina Janette ble døpt i Spydeberg kirke den 21. februar 1859.[3]

Da neste barn kom til verden bodde familien i Hobøl. Johan Ludvig Robertsen ble født den 22. september 1862, og døpt i Hobøl kirke 19. oktober samme år. Ved dåpen omtales Robert som Robert Olsen Østerdahl.[4]

Tredje barn ble hetende Emil Anton Robertsen. Han ble født 23. oktober 1865 og døpt i Hobøl kirke den 26. november samme år. Nå hadde Robert fått navnet Robert Olsen Bakkene.[5] Samme år finner vi familien på husmannsplassen Bakkene under Hobøl prestegård, der han er ført opp som husmann med jord.[6]

I 1867 mista Robert og Lisa et barn. Johan Ludvig døde den 12. juni, og ble gravlagt fra Hobøl kirke den 20. samme måned.[7]

Det neste barnet var Lina Julie Robertsdatter, som ble født 18. februar 1869 og døpt i Hobøl kirke 28. mars samme år. Robert er ved hennes dåp ført opp som Robert Olsen Haabølplass, som er et annet navn på plassen Bakkene.[8]

Så kom Ragna Emilie Robertsdatter til verden, født 21. juni 1872 og døpt 18. august samme år i Hobøl kirke. Nå er Robert igjen oppført som Robert Olsen Bakkene.[9]

Siste barn vi kjenner er Ludvig Robertsen, som ble født 19. juni 1876. Han ble hjemmedøpt av jordmora, og fikk dåpen stadfesta i Hobøl kirke den 6. august 1876. Navnet er «gjenbrukt» etter den avdøde storebroren Johan Ludvig. Bostedet er igjen oppgitt som Haabølplads, det vil si Bakkene under prestegården.[10]

Den 9. mai 1883 døde Robert Olsen på Bakkene, 50 år gammel. Kirkeboka forteller at han bukka under for tæring, altså tuberkulose. Han ble gravlagt fra Hobøl kirke den 16. mai.[11]

I folketellinga 1891, altså tre år etter at hun ble enke, dukker hun opp i Asker. Hun bodde da hos dattera Lina Julie og hennes mann Thorvald HansenHval, der svigersønnen var gårdsbestyrer. Lisa er ført opp som Elisabeth Jens., enke og arbeiderske.[12]

Vi finner henne også i folketellinga 1900, da i Kristiania. Da bodde hun hos dattera Ragna Emilie – ført opp som Emilie Ragna Nettum – og hennes mann korporal Christian Nettum. Lisa og Roberts sønn Ludvig bodde også der, og var telefonarbeider. I denne tellinga står det at Lisa, nå kalt Margrethe Elisabet Robertsen, styrte hus for sin sønn. Her har hun altså blitt forsynt med etternavnet til Ludvig Robertsen. De bodde i en leilighet i Stensgata 1, en leiegård oppført i 1891.[13]

Hun døde den 20. september 1908, og ble gravlagt på Vestre gravlund den 29. i samme måned. I kirkeboka, der hun fikk navnet Margrethe Elisabeth Olsen, er det ført opp at hun var fattigunderstøtta. Adressa var Bankplassen 3. Dette var Norges Banks gamle bygning, der Forsvarsdepartementet hadde noen boliger. I adresseboka for 1908 er Christian Nettum, som Lisa bodde hos i 1900, oppført som ordonnans med adresse Bankplassen 3, så det ser ut til at hun på papiret bodde hos dem til det siste. Men det er oppført i anmerkningsfeltet at hun døde på Bellevue, noe som må tolkes som at hun egentlig var på Mogens Thorsens og Hustrus Stiftelse, der det var aldershjem for fattige ugifte kvinner og enker. Dødsårsaken ble oppgitt å være kronisk bronkitt.[14]

Referanser

Litteratur og kilder