Lisdammen (Brandval vestside)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lisdammen
Lisdammen Brandval vestside kart 2002.jpg
Dammen (Lisdammen) avmerket på utmarkslagets turkart fra 2002.
Alt. navn: Dammen
Først nevnt: 1820
Utskilt: 1853
Sokn: Brandval
Kommune: Kongsvinger
Fylke: Innlandet (tidl. Hedmark)
Bnr: 18/5
Type: Småbruk (tidl. husmannsplass)
Tre naboplasser i skogen. På kartet fra 1883 benevnt Slethorn, men dette er Nordre og Søndre Sletholen, og den sørligste er Lisdammen – eller Dammen. Kartverkets historiske arkiv.

Lisdammen er en tidligere husmannsplass under Lie i tidligere Brandval kommune og plassen tilhørte Bånerud skolekrets. Fram til 1894 benyttet elevene fra plassen skole på Brauter.

Plassen ligger langs Hagasetervegen, 300 m sør for Nordre Sletholen, og i luftlinje vel 1 km vest for Vestre Solørveg, og den skal ha blitt ryddet rundt 1820.

Ole Arnesen, født 1795 fra Gullikstad i Grue, ble i 1817 gift med Anne Jonsdatter, født 1787 fra Lepengen, mens begge var i tjeneste på Bånerud. De bygde plassen omkring 1820, Annes søster, Mari Jonsdatter, døde som inderstkone på plassen i 1822 – 28 år gammel. Ole og Anne fikk tvillinger i 1823, Amund og Johannes. De flytter fra plassen i 1843. I 1829 kom datteren Karen. Anne døde i 1843, og Ole giftet seg i 1844 med enke Marthe Pedersdatter, født 1789 fra Fossbråten på østsiden. Mannen hennes, Christian Hansen, druknet i Glomma ved Gjølstad i 1841.

I 1844 kom et ungt par som fikk overta plassen mot føderåd til Ole og barna. Det var Erik Hansen fra Piksrud i Sør-Odal. Han var født i 1818 og ble dette året gift med Marthe Olsdatter, født 1820, og begge hadde da adressen Dammen. De fikk fire barn, Arne i 1844, Anne i 1846, Herman i 1849 og Olea i 1852. Erik døde dette året, og enken og barna flyttet til plassen Sagerud, se under, mens Ole og Marthe fortsatte å bo her. De fikk i 1861 ryddet en plass under Daler, benevnt Fossbråten, og flyttet dit, mens det kom nye folk hit.

Amund Hansen, født 1803 på Hanestadmoen, var dreng på Møystad da han i 1834 ble gift med tjenestepike på Langlien, Olea Olsdatter, født 1810. På Furderudbråten fikk de sønnen Hans i 1836. Deretter kom de til Bånerudmoen – hvor Martin ble født i 1839, og så til Unumsberget – hvor Gunne ble født 1842 og Andrine i 1845. Lisdammen ble skyldsatt fra Lie i 1853, og det var vel da Amund kom hit. Ved tellingen 1865 er Amund 62 år, gårdbruker og selveier. Olea er 56 år, og de bor sammen med 2 sønner, Arne 17 år og Theodor 13 år. Han dro i 1873 til USA i 1873, og med Chicago i Illinois som reisemål, mens Amund solgte Lisdammen like før han døde i 1869 til lærer Helge Helgesen.

Lisdammen var en liten plass. I 1865 hadde den 1 ku. Det ble satt 2 tønner poteter, mens avlingen besto av litt blandkorn og litt havre. I 1875 hadde plassen 1 ku, 1 kalv og 3 sauer Det ble satt 2 tønner poteter, mens avlingen besto av 1 tønne blandkorn og litt havre.

Ved tellingen 1875 er Martin Johansen skomaker og husmann her. Han er født 1828 og gift med Olea Pedersdatter, født 1831, og de bodde tidligere på garden Lie som husmann uten jord. De hadde barna Julius født i 1855, Ole i 1861, Ida i 1863, Karen i 1866, Marie i 1869 og Emma i 1872. I 1891 er Olea enke, og sønnen Ole har overtatt. Ved tellingen 1900 synes plassen ubebodd, og Olea Pedersdatter bor dette året hos datteren Karen på plassen Gjølstadsundet hvor svigersønnen Otto Hansen er sundmann og forpakter.

Svigersønnen Otto Hansen, født 1865 fra Furderudhaugen, fikk i 1905 kjøpt Lisdammen av Eli Helgesen, og ved tellingen 1910 bor familien her: Karen Martinsdatter med barna Olivia født i 1897, Ole i 1899, Karl i 1901, Ingvald i 1904 og Julius i 1906. Ved tellingen oppholder Otto seg på garden Rolstad hvor han er fjøsrøkter. Feilaktig oppgis at han er ugift. Karl blir gift og bosatt på Unumsberget. I 1935 gikk skjøtet over til sønnen Hakon Dammen, født 1895, og han står som eier i 1950:

5 Dammen 0 mark 39 øre   Hakon Dammen


To husmannsstuer og en stue på tunet

Like sør for Lisdammen og på grunn tilhørende Øvre Lie kom rundt 1860 to husmannsstuer som var i bruk en kort tid, blant annet ved tellingen 1865. Begge boligene var bebodd av husmannsenker og fraflyttet rundt 1870, og selv om det ble satt litt poteter, er det nok ikke riktig å benevne disse for husmannsplasser eller rydningsplasser. Heller ikke boligen lenger ned ved Kvernbekken kan få benevnelsen rydningsplass eller husmannsplass, men får en kort omtale her.

Sagerud

Garden Øvre Lie. Kvernbekken renner sør for garden utenfor venstre bildekant, og her lå boplassen Kvernbakken. I skogen oppe t.v. lå plassene Haabberud og Sagerud – ikke langt fra plassen Lisdammen.

Marthe Olsdatter og ektemannen Erik Hansen bodde på Lisdammen (se foran). Da Erik døde høsten 1852, etablerte resten av familien seg her. Ved tellingen 1865 er Marthe oppført som husmannsenke med jord, og plassen kalles Sagerud. Hun er 46 år og bor sammen med datteren Anne Eriksdatter 20 år, hennes datter Mina Andreasdatter 1 år, og Marthea på 11 år som også benevnes datter. Faren skal ha vært Johannes Syversen på Solberg. I 1865 hadde Marthe 3 sauer, og satte ¼ tønne poteter, men hadde ellers ingen avling.

Familien flyttet fra Sagerud rundt 1870, og i 1875 er Marthe husholderske til husmannen på Larshaugen og har barnebarnet Mina som fosterdatter. Datteren Marthea reiser i 1884 til USA og til Beaver Creek i Minnesota. Hun kommer tilbake og blir gift med Marius Olsen, født 1858. År 1900 bor de som innerster på Stamperud i Sør-Odal.

Haabberud

Georgine Olsdatter, født 1817, er husmannsenke på Haabberud ved tellingen 1885. Hun bor på plassen sammen med tre barn: Oluf 19 år, Andrine 8 år og Thorvald 6 år. Faren – og Georgines ektemann, het Torsten Larsen, og omkom på isen i 1859 da familien bodde på Aamot som husmenn, og familien omtales der. I 1865 hadde Georgine 2 sauer og satte ¼ tønne poteter, men hadde ellers ingen avling her på Haabberud.

Sønnen Oluf dro i 1869 til USA og slår seg ned i Milwaukee i Wisconsin. Resten av familien flytter på den tid fra Haabberud (Habberud/Kabberud/Kubberud), og ved tellingen 1875 har Georgine og hennes tre yngste barn opphold som innerster på garden Nordre Unum. De flyttet deretter tilbake til Aamot, og i 1880 reiste Georgine og de to yngstebarna til Chicago, Illinois.

Kvernbakken

Arne Hermansen, født 1815 og sønn til Herman Arnesen på Øvre Lie, fikk satt opp en bolig på eiendommen rundt 1840, og den lå sannsynligvis like nord for Kvernbekken og var i bruk i rundt ti år. Her bodde han sammen med søsteren Karen Hermansdatter, født 1822, inntil faren døde i 1848 og Arne overtok garden. To år tidligere hadde Karen giftet seg med Brede Olsen og flyttet til Unumsrønningen.

Kvernbakken – som også ble omtalt som Kverntomta, hadde deretter nye beboere noen år fra 1850. Martin Olsen, sønnen på Nedre Lie, bodde her da han giftet seg andre gangen i 1850 – og da med Anne Fredriksdatter fra Tostensbøl, Grue. I 1853 har de flyttet og er etablert som husmenn i Grue på en plass som kalles Kvernbakken. Der bor de ved tellingen 1865 sammen med tre barn.

Se også

Kilder og litteratur