Ludvig Adolf Bach

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ludvik Bach

Ludvig Adolf Bach (født 21. september 1865 i Kvæfjord, død 3. juni 1936 i Trondhjem) var fotograf i Kvæfjord og Trondheim.

Han var sønn av skredder og husmann Hans Bach og Ingeborg Bach. Ved folketellinga 1875 bodde han med foreldrene og ei eldre søster på Husby øvre i Kvæfjord. Selv ble han ikke gift.

Han gikk i lære hos Lars Bach i Steinkjer 1888-90, ble så selvstendig fotograf på hjemstedet samtidig som han var huslærer for prestens barn. Etter en tid som huslærer på Borkenes kom han i 1893 til Trondheim, hvor han startet forretning i Nordre Gade 6, hvor Hans Krum hadde hatt atelier. Ifølge opplysninger fra fotograf Eilif Schrøder (d. 1976), overtok han også Krums firma, som han hadde startet i 1860 (1865) og drevet til sin død i 1882, hvoretter det ble drevet videre av enken til 1892. Det later til at han også har overtatt Jul. Frøseths firma, for han kalte seg "Frøseths Efterfølger (Ludv. A. Bach)", men brukte også signaturen "Ludv. Bach" eller bare "Bach". Også signaturen "M. Bach, Frøseths Eftfl., Olaf Trygvessønsgd. l9" forekommer, muligens Marit Bach (Back) som var ansatt hos Frøseth. Antageligvis overtok de firmaet sammen.

I 1907 klarte han ikke å drive firmaet lenger, og det ble overtatt av hans assistent gjennom 9 år, Alf Schrøder, som fortsatte firmaet til sin død i 1951. Det ble da overtatt av hans to barn, Eilif og Rakel Schrøder. Etter Eilifs død i 1976 ble firmaet drevet videre av Rachel Schrøder med Arnold Stendahl som disponent.

Bach fortsatte som fotoforhandler fra 1908, først hos Simon Petter Engen og fra 1921 med eget firma til 1933. Han var også en dyktig kunstmaler. I folketellinga 1910 finner vi ham i Schulz gate 8 i Trondheim, med fotograf som yrke.

Aktiv avholdsmann

Første gang vi finner fotograf Bach omtalt som avholdsmann, er i 1898. Da var det han som hadde laget de noe mislykte rakettene som Nidaros Avholdslags ungdomskomite forsøkte å skyte opp i anledning en landtur til Øvre Berg. I 1902 ble han innvalgt i det første styret i det nystiftede Ungdomslaget Andvake, som var et ungdomslag under Nidaros Avholdslag. Her i dette laget ble han medlem livet ut. Han var også med i Nidaros Avholdslags sangkor, som han også skrev tektster for. Blant annet var det en av hans tekster som ble sunget da koret mottok det gjestende koret «Tonleik» fra Kristiansund.

Hvorvidt avholdstanken var noe han hadde med seg fra Borkenes i Kvæfjord vites enda ikke. Men det er på det rene at det var et D.N.T.-lag i Kvæfjord kommune i hans ungdomstid.

Kilder

Eksterne lenker


Annonse fra Fotograf Behrends i Indtrøndelagen 17.1. 1913.jpg Ludvig Adolf Bach er basert på data fra Preus Museums registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, som er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider. Artikkelen er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.