Marius Kolsrud

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Marius Kolsrud.
Foto: Ukjent, hentet fra Juul Møller (1963): Studentene fra 1938.

Marius Kolsrud (født 21. april 1919 i Kristiania, død 15. oktober 2007) var fysiker, tilknyttet Universitetet i Oslo i nesten hele sin yrkeskarriere, fra 1967 som professor i teoretisk fysikk. Blant hans forskningsemner var matematisk fysikk, generell kvanteteori og elektron- og strålingsteori.

Familie

Marius Kolsrud var sønn av språkforsker, professor Sigurd Kolsrud (1888-1957) og Dorthea, født Enebak (1890-1981), og var gift med Rigmor Tordis, født Skille Hanssen (f. 1924). Han var sønnesønn av lærer Knut Kolsrud (1861-1937), bror av etnologen Knut Kolsrud (1916-1989), og nevø av teolog og kirkehistoriker Oluf Kolsrud (1885-1945).

Liv og virke

Marius Kolsrud tok realartium på Stabekk i 1938, og begynte deretter å studere ved Universitetet i Oslo. Studiet ble avbrutt av okkupasjonen, da han ble arrestert i den tyske aksjonen mot studentene i 1943. Han ble ikke sendt til Tyskland, men satt fengslet i Stavern. Professor Egil Hylleraas fikk ham inn ved Statens kontrolllaboratorium på Rikshospitalet, hvor han var til freden kom. Han var i denne perioden også med i OSRA, en illegal ingeniørorganisasjon.

I 1948 tok Kolsrud hovedfagseksamen i fysikk med en hovedoppgave som omhandlet røntgendiagnostikk. Han laget utstyr som gjorde det mulig å ta bilde av suksessive tynne sjikt i det man skulle undersøke (planigrafi), slik at man kunne skaffe seg informasjon om objektet i tre dimensjoner. Da han tok eksamen, med innstilling, var han allerede ansatt som universitetslektor i teoretisk fysikk ved Universitetet i Oslo.   

Marius Kolsrud var tilknyttet Universitetet i Oslo hele yrkeskarrieren, med unntak av perioden 1952-1953, da han arbeidet i gruppen til fysikkprofessor Rudolf Peierls i Storbritannia. Han var dosent fra 1963 og ble professor i 1967, etter Egil Hylleraas. Fra 1986 var han seniorstipendiat. Doktorgraden tok han i 1967. Blant hans forskningsemner var arbeider i matematisk fysikk, generell kvanteteori og elektron- og strålingsteori.

Fra 1969 til 1979 var Kolsrud medlem av styret ved NORDITA (Nordisk intitutt for teoretisk atomfysikk) i København. Han var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1971.

Enkelte bosteder

Marius Kolsrud og familien bodde på Vålerenga til 1922, da de flyttet til Stabekk i Bærum. I 1934 kjøpte faren en villa i Møllers veiRamstad.

I adresseboka for Oslo for 1960/61 er Kolsrud oppført på adressen Rektorhaugen 19. I adresseboka samme sted for 1980/81 er han oppført i Rektorhaugen 17. Den samme adressen er han oppgitt med i en omtale i Aftenposten 21. april 1994 ved hans 70-årsdag.

Ettermæle

Marius Kolsrud er gravlagt i graven til onkelen Oluf på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

I en minnetale over Marius Kolsrud, holdt av professor Hallstein Høgåsen 7. april 2008 på et møte i Det Norske Videnskaps-Akademi, ble han beskrevet slik (utdrag):

Som fyrsteklasses fagmann og pedagog gjorde Kolsrud ein stor innsats for norsk fysikk. Han var ein heilt sentral person i undervisninga i fellespensumet i teoretisk fysikk til fysikk hovudfag. Kompendia hans var (og er!) harde saker: Der står det ikkje eitt ord for mykje! ... I tillegg til undervisningsgjerninga si hadde han ein solid forskningsaktivitet. Han heldt fram med sitt vitskaplege arbeid i alle fall til han var 70. Det han publiserte, er sterkt merkt av å vera det som ofte blir omtala som "gentlemans physics": Det er elegant, vakkert og mest alltid fritt for numeriske berekningar. ... Kolsrud var ein venleg og kultivert person med interesser og kunnskapar langt ut over det vanlege.

Marius Kolsrud er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo, i graven til onkelen Oluf. Titlene Professor og dr. philos. er benyttet på gravminnet (foreldrene og broren Knut er forøvrig gravlagt på Haslum kirkegård i Bærum).

Kilder