Milda Dorothea Prytz (1891–1977)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Milda Prytz.
Foto: Faksimile fra en artikkel i Aftenposten 9. september 1936.

Milda Dorothea Prytz (født 22. april 1891 i Leith i Skottland, død 22. oktober 1977 i Oslo) var kjemiker, i en årrekke tilknyttet Universitetet i Oslo som amanuensis og senere dosent. I 1925 ble hun den femte kvinnen som disputerte for en doktorgrad i Norge. 

Familie

Milda Dorothea Prytz var datter av prest, senere prost Anton Frederik Winter Jakhelln Prytz (1853–1937) og Milda Dorothea Olsen Bjeldaanes (1846–1937). Hun var søster av blant annet gullsmed Eiler Hagerup Krog Prytz (1883–1963) og offiser, forretningsmann, godseier og politiker for Nasjonal SamlingFrederik Prytz (1878–1945). Hun var niese av arkitekt, gullsmed og statsråd Torolf Prytz (1858–1938) (fars bror) og  prest og fotograf  Ole Tobias Olsen (1830–1924) (mors bror). 

Liv og virke

Milda Dorothea Prytz ble født i Skottland fordi faren virket som prest i Sjømannskirken der på det tidspunktet hun ble født. Senere under oppveksten hadde faren prestekall i Bergen og i Gloppen i Nordfjord.

Milda Prytz tok eksamen artium ved Bergen katedralskole i 1910, og apotekereksamen i 1916. I 1925 tok hun doktorgraden i kjemi, som den tredje kvinne blant realistene etter zoologen Kristine Bonnevie i 1906 og botanikeren Thekla Resvoll i 1918. Doktoravhandlingen hadde tittelen Bidrag til azofarvestoffenes reduktionskinetik. Kjemikeren Ellen Gleditsch var førsteopponent under disputasen.

Prytz var vitenskapelig assistent i kjemi ved universitetet i Kristiania 1918-1919 under professor Heinrich Jacob Goldschmidt (1857–1937).  I 1919 ble hun utnevnt til amanuensis i kjemi, en stilling hun hadde til 1948, da hun ble utnevnt til dosent (vitenskapelig stilling ett nivå under professor). Prytz var dosent fram til 1957, da hun gikk av med pensjon. i løpet av karrieren hadde hun enkelte studieopphold i utlandet, blant annet var hun ved University College i London 1922-1923.

Prytz skrev en rekke vitenskapelige artikler og bøker innen sitt fagfelt, herunder en mye brukt lærebok i uorganisk kjemi (sammen med Th. Østerud).

Hun bodde i en årrekke i Jonas Reins gate i Oslo. Først i nr. 4, senere i nr. 6. Hun brukte også mye tid på sin hytte ovenfor Lillehammer.

Ettermæle

Milda Dorothea Prytz er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund  i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en nekrolog over Milda Prytz i Aftenposten 28. oktober 1977 (usignert, redaksjonell), ble hun beskrevet slik (utdrag):

Dr. Prytz' elever gjennom tidene, helt fra den tid Heinrich Goldsmidt var professor i uorganisk kjemi ved Det kgl. Frederiks -  og det er ikke få - husker henne sikkert godt både som den omhyggelige og nøyaktige lærer i kvalitativ uorganisk analyse og som den klare og distinkte foreleser i analysens teori. Dr. Prytz var i full vigør høyt opp i årene og bearbeidet og moderniserte stadig den kjente Prytz-Østerud: Uorganisk kjemi. Somrene tilbrakte hun på sin elskede hytte, Svarverstugua ovenfor Lillehammer.

Milda Dorothea Prytz er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund  i Oslo. Titlene Docent og Dr. Philos. er benyttet på gravminnet.

Se også artikkelen: De første norske kvinnene med doktorgrad

Galleri

Kilder