Ole Martin Moen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ole Martin Moen, PhD (født 1985)[1] er tidligere politiker (Frp, DLF) og doktor i filosofi (UiO) med avhandlingen Because it feels good: A hedonistic Theory of Intrinsic Value.[2]

Moen vokste opp på Darbu i Øvre Eiker, og ble som attenåring folkevalgt i Øvre Eiker. Moen var i 2000-årene sentral i det liberalistiske miljøet på Østlandet, blant annet som Liberalistisk Ungdoms nestleder. I 2010-årene kjennes Moen bedre som forskeretisk omstridte spørsmål.

Politiske virke

Rundt 2000 gikk Moen inn i Fremskrittspartiet, og ble senere partisekretær i Øvre Eiker Fremskrittsparti.[3] Ved kommunestyrevalget 2003 i Øvre Eiker ble Moen innvalgt som representant for samme parti. I 2004 meldte han seg ut av partiet på grunn av Carl I. Hagens uttalelser om homofili. I farvannet av utmeldelsen uttalte moen at "Jeg har lenge ment at det var riktig å bli i partiet og kjempe for en ny kurs, men utfallet mot homofile er så grovt at jeg ikke kan bli i partiet. Det er homofobe tendenser i Frp".[4] Etter utmeldelsen gikk Moen over til Det Liberale Folkepartiet, og forble sittende som representant frem til han sent i 2005 flyttet til Oslo. For øvrig tok Moen del da LLH Buskerud i 2003 ble gjenopprettet.[3] Fra 2006 til 2007 var Moen styremedlem der.[5]

Ved fylkestingsvalgene 2007 og 2011 i Oslo var Moen kandidat nr. 3 for Det Liberale Folkepartiet.[6] Moen stod også som stortingskandidat nr. 6 på DLFs valgliste i stortingsvalget 2009 i Oslo. Som en av DLFs aktive medlemmer, og både nestleder [7] og leder av Liberalistisk Ungdom,[8] bidro Moen til 2000-årenes medlems- og velgervekst. Blant annet vervet Moen folk som senere ble tillitsvalgte i DLF samt i etterfølgeren Liberalistene.

Siden 2007 har Moen sittet som leder i Human-Etisk Studentlags styre.[5]

Faglig arbeid og samfunnsdebatt

Som forsker ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk under Universitetet i Oslo har Moen befattet seg med etisk omstridte spørsmål, blant annet tok han del i prosjektene Innocently Benefiting from Injustice ved UiOs Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling og What should not be bought and sold?[1]

Moen er forkjemper for transhumanisme, og har argumentert for dette standpunktet gjennom debatter og publikasjoner.[9] I morgenbladet i 2017 skrev han: "Transhumanister vil ta oss dit vi mennesker alltid har villet dra, ved hjelp av det eneste som kanskje kan få oss dit: teknologi."[10] Som en forlengelse av dette, fortalte han i NRK p3-reportasje om evig liv at han planlegger å la sitt lik nedfryses slik at han skal kunne bli gjenopplivet når fremtidig høyteknologi gjør dette mulig.[11] Trygve Magne Eikevik og Jostein Halgunset mente at planen ut fra dagens teknologi har begrenset mulighet for å lykkes. Vårt Land har omtalt Moen som «den mest kjente transhumanisten i Norge».[12]

Som doktor i filosofi har Moen deltatt i og selv startet etikkrelaterte debatter. En debatt om intelligens ble innledet da han i 2016 publiserte kronikken «Bright New World» i Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics. Der gikk Moen inn for å gi penger til kvinner som velger biologiske barnefedre med høy IQ.[13] Dermed kan man på forholdsvis kort tid frembringe flere «forskere, oppfinnere, entreprenører og aktive borgere», samtidig som kriminelle personer blir færre, mente Moen. Forslaget ble i Norsk filosofisk tidsskrift imøtegått av blant andre Jon Kyllingstad ved Norsk teknisk museum, som kalte artikkelen "Rene oppvisningen i klassisk eugenikk".[14], og Kjetil K. Haugen, Knut P. Heen og Stål K. Bjørkly, som mente at uforutsigbarheten som diversifisert genbasseng representerer for mennesketruende bakterier, gir større risikospredning enn hvis mange mennesker har veldig likt genom.[15]

Et svært omstridt tema som Moen har diskutert mye, er aktiv dødshjelp. Dette standspunktet berørte han i doktoravhandlingen sin, og fra 2013 er det noe han har argumentert for i dagspressen.[16] Blant de som har imøtegått argumentasjonen hans kraftigst, er Marit K. Slotnæs, debattredaktør i Morgenbladet,[17] og retorikkprofessor Jan Grue, som også ellers har engasjert seg sterkt i eutanasidebatten.[18]

Blant andre temaer Moen har diskutert, både i fagtidsskrifter og i dagspressen er seksualitet mellom beslektede (incest), mellom ung og gammel (hebe-, gerontofili med mer), mellom flere enn to (bi- og polygami) samt seksualitet som innbefatter betaling (prostitusjon), ulike artefakter (fetisjisme) og kunstig manipulert attraksjon (kosmetisk kirurgi). I flere liberaleres øyne er dette eo ipso frivillige handlinger som ikke skader deltakerne, men som for andre er så fremmede eller sågar så motbydelige at flertallet ikke bare vil unngå å drøfte det, men sågar forby det og gjøre det straffbart. I tillegg til seksuelt relatert etikk tar Moen for seg emner som liv og død, som heller ikke er uomstridte.

Moen har også undervist på bachelor- og masternivå, blant annet i emnene EXPHIL03 «Examen Philosophicum» og FIL2302 «Anvendt etikk» og som veileder for studenter som skriver om etikk. Moen er medgrunnlegger og medeier av Humanistskolen, hvor han også underviser som lærer.

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 Universitetet i Oslo. «Ole Martin Moen». Senest endret 21. juni 2017. Senest besøkt 9. februar 2018. http://www.hf.uio.no/ifikk/english/people/aca/philosophy/temporary/olemmo/index.html
 2. Ole Martin Moen: Because it feels good: A Hedonistic Theory of Intrinsic Value, Doktoravhandling i filosofi. Universitetet i Oslo 2012.
 3. 3,0 3,1 3,2 Nilsen, Bjørn Haakon 2004. «Homofil går ut av Frp». Drammens Tidende, 14. november. Senest besøkt 9. februar 2018. https://www.dt.no/eiker/s/2-2.1748-1.3178255
 4. Drammens tidende 14. november 2004.
 5. 5,0 5,1 5,2 Jf. Enhetsregisteret.
 6. 6,0 6,1 Jf. Valglistearkivet.
 7. 7,0 7,1 ––– 2007. «Civita-elevene». Klassekampen, 27. november. Senest besøkt 9. februar 2018. http://www.klassekampen.no/48489/article/item/null/civitaelevene
 8. Stortingsvalg 2005: Ole Martin Moen (DLF), Gaysir 29. august 2005.
 9. Se for eksempel "Slutten på mennesket slik vi kjenner det" i Samtiden 4/14, gjengitt på Moens egen nettside.
 10. Ole Marin Moen: "Paradis på jord" i Morgenbladet 17. februar 2017.
 11. 11,0 11,1 Orfjell, Line 2016. «Drømmen om et evig liv». NRK p3, 8. juni. Senest besøkt 10. februar 2018. http://p3.no/drommen-om-et-evig-liv/
 12. 12,0 12,1 Gjøsund, Alf 2014. «Humanetikerne tatt på sengen». Vårt Land, 6. juni. Senest besøkt 10. februar 2018. https://www.vl.no/troogkirke/humanetikerne-tatt-pa-sengen-1.85134
 13. 13,0 13,1 Moen, Ole Martin 2016. «Bright New World». Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 25 (2): 282-287. http://www.olemartinmoen.com/wp-content/uploads/BrightNewWorld.pdf
 14. Morgenbladet 22-28 april 2016. Digital versjonNettbiblioteket
 15. 15,0 15,1 Haugen, Kjetil K., Knut P. Heen & Stål K. Bjørkly 2017. «Verdien av IQ – en kommentar til «Bright new world» av Ole Martin Moen». Norsk filosofisk tidsskrift 52 (4): 180-186. https://www.idunn.no/nft/2017/04/verdien_av_iq_en_kommentar_til_bright_new_world_av_ole_
 16. Klassekampen 13. juni 2013 Digital versjonNettbiblioteket og Morgenbladet 14-20 juni 2013.Digital versjonNettbiblioteket
 17. "Den nye dødshjelpen handler også om sortering" i Morgenbladet 11-17 november 2016. Digital versjonNettbiblioteket
 18. Se blant annet "En brevveksling på død og liv" i Morgenbladet 21-27 oktober 2016. Digital versjonNettbiblioteket


Forgjenger:
 Knut Erik Braaten 
Det Liberale Folkepartiet: 6. kandidat i stortingsvalget 2009 i Oslo
Etterfølger:
 Tore Aabø 
Forgjenger:
 Vegard Martinsen 
Det Liberale Folkepartiet: 3. kandidat i fylkestingsvalget 2007 i Oslo
Etterfølger:
 Ole Martin Moen 
Forgjenger:
 Ole Martin Moen 
Det Liberale Folkepartiet: 3. kandidat i fylkestingsvalget 2011 i Oslo
Etterfølger:
 ingen 
Forgjenger:
  
Fremskrittspartiet: kandidat i kommunestyrevalget 2003 i Øvre Eiker
Etterfølger:
  
Forgjenger:
  
Fremskrittspartiet: representant i Øvre Eiker kommunestyre
Etterfølger:
  
Forgjenger:
  
Det Liberale Folkepartiet: representant i Øvre Eiker kommunestyre
Etterfølger:
  
Forgjenger:
  
Liberalistisk Ungdom: styrenestleder
(????–????)
Etterfølger:
  
Forgjenger:
  
Liberalistisk Ungdom: styreleder
(????–????)
Etterfølger:
  
Forgjenger:
  
Øvre Eiker Fremskrittsparti: styremedlem (sekretær)
(????–2004)
Etterfølger:
  
Forgjenger:
  
LLH Buskerud: medgrunnlegger
Etterfølger:
  
Forgjenger:
  
LLH Buskerud: styremedlem
Etterfølger:
  
Forgjenger:
  
Human-Etisk Studentlag: styreleder
(2007–d.d.)
Etterfølger: