Ole Olsen Trogstad (1693–1754)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ole Olsen Trogstad (født ca. 1693, død 1754) var gardbruker og underoffiser.

Bakgrunn

Han vokste opp på Øvre Trostad (Trogstad), Totenvika i Toten prestegjeld. Ole var sønn av Ole Kristensen Trogstad (1652-1725) og Dorte Olsdatter (1662-1735), som kom fra storgarden Ringnes i Stange.

Faren Ole Kristiansen var gift to ganger, og hadde til sammen minst åtte barn. Ole junior, som var en av de yngste sønnene, måtte nok se langt etter å ta over Trostad, en av de større eiendommene i Totenvika. Brødrene Kristen og Peder delte garden mellom seg, mens både Ole og yngstebroren Jacob gikk inn i det militære. Da det i 1725 var skifte etter Ole Kristiansen Trostad, var brødrene Ole, Jacob og Peder alle titulert som korporaler ved «Dragonerne» (Infanteriet). Også i kirkebøkene kan vi lese at Ole var korporal, blant annet da han i 1731 var gudfar til niesa Fredrikka Maria på Hommerstad i Stange.

Ekteskap

4. mars 1738 noterte presten i Åmot prestegjeld i Østerdalen at Ole hadde forlova seg med Dorte Elisabet Bendixdatter Stockman (1713-1771). Han var da titulert som kvartermester i «Capit. Frisners Compagnie». Ifølge kirkeboka ble de via på Toten. Også kona Dorte kom fra en militærfamilie, hun var datter av Bendix Stockman og barnebarn av Hans Adam Stockman (ca. 1647-1725), som begge var offiserer. Stockman-familien eide setegarden Nordvi i Stange, så Dorte kom fra samme sosiale miljø som Oles mor.

Nannestad

Familien flytta i 1739 til Slattum i Holter sokn i Nannestad. Garden hadde i 1733 blitt delt i to bruk, og Ole fikk skjøte på den delen som enka Siri Kristoffersdatter hadde brukt. Han overtok lånet som Siri hadde hatt hos presteenka, og i 1744 fornya han det.

Ole og Dorte fikk disse barna mens de bodde i Nannestad:

  • Hans Adam (døpt 1739, død 1823), tok etternavnet Stockman, ble tollinspektør i Århus i Danmark. Kaptein Magnus Christian Fritzner var en av fadderne hans.
  • Dorte Marie (døpt 1741)
  • Ole Christian (døpt 1745, død 1807), underoffiser og gardbruker på Nygardsætra.
  • Bendix (døpt 1746, død 1746)

I Nannestad bygdebok (s. 499) skriver Birger Kirkeby litt syrlig at «Ole Olsen var kvartermester, var gift inn i en kondisjonert familie og døpte barna sine med to navn. Skikken å gi barna to navn hørte til de kondisjonerte, og bønder og husmenn tok for alvor ikke etter den uskikken før på 1800-tallet.»

Slattum lå ikke så langt fra militærleiren Gardermoen, som ble etablert i 1740, så det var sannsynligvis grunnen til at kvartermesteren Ole tok med seg familien dit. I 1748 solgte han imidlertid garden til Amund Håkensen på det andre Slattum-bruket, og flyttelasset gikk til Trysil.

Tilbake til Toten

Perioden i Trysil ser ut til å ha vært kort. Fra 1749 er Ole og familien registert i kirkebøkene for Toten, der han vokste opp. De to siste barna kom til verden på Trostad:

  • Lisbet Matea (døpt 1749, død 1821), gift 1) med Peder Gundersen og 2) med Ole Johansen.
  • Olia Sofia (døpt 1755, død 1755)

Ole Olsen Trogstad ble gravlagt 18. november 1754, før minstejenta Olia Sofia ble født. Han ble sannsynligvis gravlagt på Balke kirkegard. I kirkeboka står det at han var 61 år gammal, og yrkestittelen var sersjant.

Kilder og litteratur