Peder Dybdahl

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Peder Dybdahl (født 28. oktober 1748, død 20. januar 1829) var prest.

Virke

Dybdahl ble født på Røros, og var sønn av Peter Dybdahl og hustru Margarete Holst. Til han var 15 år gammel hadde han hjemmeundervisning, siden ble han oppdratt av berghauptmann Paul Irgens, og fra 1. mai 1766 gikk han i Kristiania latinskole. I 1768 kom han til akademiet, og 17. juni 1769 avla han examen philosophicum med Haud illaudabilis. Han avla teologisk eksamen i 1777, og 14. august 1779 ble han personell kapellan i Lesja. Der ble han fram til han fikk sitt første prestekall som sokneprest i Idd i 1787. Her ble han imidlertid bare i to år før han ble sokneprest i Aurskog i 1789. Bakgrunnen for at han flyttet var at norske tropper hadde marsjert gjennom Idd under Tyttebærkrigen i 1788, og Dybdahl hadde satt seg i gjeld for å hjelpe dem. Kronprins Frederik belønnet ham derfor med et bedre kall, og biskop Christen Schmidt hadde gitt ham attest for «utrettelig flid i embetsførselen og for en elskverdig karakter i sin alminnelighet».[1] Under sitt virke i Aurskog ser han ut til å ha vært opptatt av sine soknebarns ve og vel, og han virket som både lege og veterinær når det var behov. Mens han var i Aurskog var han ifølge Anders Heyerdahl også prost i Nedre Romerike.[2]

I 1792 flyttet han videre og ble sokneprest i Lier. 20. juli 1798 kom han så som sokneprest til Øyer prestegjeld, der han ble resten av livet. Her havnet rasjonalisten Dybdahl i konflikt med haugianerne: Han skrev i 1804 at «den halve Bygd er af Hauges ivrige Tilhængere», og advarte Hans Nielsen Hauges disipler om «deres falske Lære … og de Straffe, de vilde paadrage sig; men det vilde ikke hjælpe».[3] I 1814 var han med på å skrive og underskrive adresse og fullmakt for Øyer.

Familie

Dybdahl ble 8. juli 1784 gift med Hanna Holmboe Irgens (født 1760). De fikk tre barn som døde tidlig, og seks som vokste opp:

  • Pauline Bergitte Irgens Dybdahl, født 14. oktober 1785, gift med Paul Halvorsen Mashus i Øyer.
  • Peder Dybdahl, født i Bamble 3. juli 1786. Han var prokurator i Gudbrandsdalen, byfogd i Bergen og justissekretær i Høyesterett. Han ble gift med Margarete Magdalene Broch, datter av prost Broch i Fåberg.
  • Gjertrud Margarete Holst Dybdahl, født 26. oktober 1787, død 1850. Ugift.
  • Olava Reinholdine Dybdahl, født i Lier 23. april 1793, gift med Bernt Anker Dorf.
  • Bergitte Marie Dybdahl, født 22. oktober 1798, gift med løytnant og senere overtollbetjent Caspar Frederik Gill.
  • Paul Irgens Dybdahl, født 17. april 1802, sogneprest og ordfører i Trysil, deretter sokneprest og prost i Røyken.

Fotnoter

  1. Lillevold 1968, side 219.
  2. Heyerdahl 1914, side 93.
  3. Sitert i Bang 1888, side 240. Også sitert i modernisert språkdrakt i Lillevold 1968, side 219.

Litteratur

Eksterne lenker


Forgjenger:
 Peder Jakobsen Maar 
Sokneprest i Aurskog
Etterfølger:
 Johannes Bierch