Samkult 1

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hannibal Sehested Stattholder i Norge 1642-1651. Kopi av maleri utført av Karl von Mander, Wedellsborg

Ved opprettelsen av Samkult-prosjektet tok arbeidsgruppen utgangspunkt i at stattholder Hannibal Sehested ved å etablere Postverket i 1647 fikk i stand Norges første regulære postgang - og dermed starten på det vi det vi regner som moderne samferdsel her i landet.
Les mer om Samkults tilblivelse.

Hannibal Sehested var stattholder mellom 1642 og 1651, kongens svigersønn og hans viktigste representant i Norge. Kongen het Christian IV, og regjerte i 60 år (1588-1648). Med etableringen av Postverket begynte en revolusjon i informasjonsflyten i landet, og det var arbeidsgruppens hensikt å studere postgangen fra etableringen i 1647 til dags dato. I første omgang ble postgangen under unionstiden med Danmark valgt ut, det vil si perioden 1647-1814.

Les mer om starten i artikkelen Postgangen 1647-1814 i Norge.
Denne setter rammen for analysen i de seks hovedpostrutene under Samkult 1:

  1. Postgangen Christiania-København 1647-1814
  2. Postgangen Christiania-Bergen
  3. Postgangen Christiania-Stavanger (Vestlandsruten)
  4. Postgangen Stavanger-Trondhjem (Kystpostruten)
  5. Postgangen Christiania-Trondhjem
  6. Postgangen Trondhjem-Vardøhus (Nord-Norgeruten).


5500 milestolpe.jpg Denne artikkelen inngår i prosjektet Samkult.
Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes via denne alfabetiske oversikten.