Skulerud (Østre Toten gnr. 208/1)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skulerud
Skulerud Røisli.jpg
Alt. navn: Skullerud
Først nevnt: 1669?
Sokn: Hoff
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten kommune
Gnr.: 208
Bnr: 1
Adresse: Skulerudvegen

Skulerud (gnr. 208/1) er en gard i grenda Skreien i Østre Toten kommune. Eiendommen ligger i Skulerudvegen, som den har gitt navn til. I Norske Gardsbruk fra 1997 oppgis det at Skulerud består av 92 mål dyrka jord, 600 mål skau og 100 mål annet areal. Det var da et allsidig husdyrhold på garden, med sau, ku og gris.

Hovedbygningen fra 1850 er det eldste huset på Skulerud. På 1970- og 1980-tallet ble det satt opp ny vilkårsbygning og driftsbygning, nytt redskapshus og stabbur.

Skulerud ble sannsynligvis rydda i hundreåra før svartedauden og lå deretter øde til litt ut på 1600-tallet. Garden tok seg fort opp, og tidlig på 1800-tallet (jf. 1838-matrikkelen) hadde den ved sida av Holmstad den høgeste skylda i Skreien. I 1874 fikk Jens Andersen på Skulerud også kjøpt garden, etter at forfedrene hans hadde vært leilendinger under prestebordet på Toten.

Rundt 1900 ble det delt fra flere småbruk, deriblant tre bruk til barn på garden. Skulerud var for øvrig i samme slekt i 175 år. Johannes Andersen Faarlund fikk bygselseddel på garden i 1788, og først i 1963 gikk eiendommen ut av familien, da tippoldebarnet August Skullerud solgte den.

Gardsnavnet

I Norske Gaardnavne tolkes gardsnavnet som en sammensetning av mannsnavnet Skule og rud (rydning). Samme navn finnes flere steder på Østlandet; den nærmeste Skulerud-garden er Skulerud (gnr. 32) ved Skreia, bare 4 kilometer vest for Skulerud i Skreien.

Uttalen er /sku:`łu/.

Mølle og meieri

På Skulerud har det vært allsidig næringsvirksomhet. Garden hadde blant ei mølle, som var i bruk til omkring 1890. Da det på 1940-tallet ble samla inn opplysninger til Totens bygdebok, fortalte folka på garden at det på plassen Hegdestuggua hadde vært et «meieri som blev nedtaket i 1875. Eierne av gaarden kjøpte melken fra de omliggende gaardene og betalte optil 7 øre pr. 'pot'»

Husmannsplasser

Røyse. Stedet het Skulerudsætra da det var husmannsplass. Foto fra familiealbum.

I folketellinga for 1865 er det registert tre husmannsplasser under Skulerud, Skulerudsætra og to plasser som begge kalles «Skullerudstuen» i tellinga. Den ene Skulerudstuggua er også bosatt i folketellingene for 1875 og 1900. En av plassene er sannsynligvis identisk med Hegdestuggua, der det var meieri.

De tre husmannsplassene ble rundt 1900 fradelt som sjølstendige bruk:

  • Skulerudsætra, fradelt med navnet Røyse (bnr. 2)
  • Skulerudstuggua/Hegdestuggua, fradelt med navnet Stene (bnr. 4)
  • Skulerudstuggua, fradelt med navnet Vestgård (bnr. 7)

Fradelte bruk

  • Røyse (bnr. 2), den gamle Skulerudsætra. Fradelt 1882 til dattera Johanne Beate og mannen Karl Olaussen f. Faraasbrenden.
  • Nord-Skulerud (bnr. 3). Fradelt 1907 til sønnen Olav Skullerud.
  • Stene (bnr. 4). Fradelt 1907 til Julius Imerslund. Identisk med den gamle plassen Hegdestuggua.
  • Lundgård (bnr. 5 og 8), opprinnelig kalt Skulerudenga. Fradelt 1907 (skjøte) til svigerdattera Johanne Karine Skullerud, enke etter Ole Jakob S.
  • Roland (bnr. 6). Fradelt bnr. 3 i 1913.
  • Vestgård (bnr. 7). Fradelt bnr. 3 i 1913. Identisk med den gamle husmannsplassen Skulerudstuggua.

Brukere/eiere

Johan og Helga Holmstad med barna. Mellom dem dattera Hilda. Lengst til venstre sønnen Arne, og lengst til høyre Oskar. Bakerst står sønnene fra venstre Kasper, Josef og August.
Foto: Sigurd Røisli (ca. 1925)

Kilder og litteratur

Familiegravstedet på Hoff kirkegard.
Foto: Inger-Marit Østby (2015).


Koordinater: 60.62921854° N 10.86911967° Ø