Smedstad (Kongsvinger gnr. 75/31)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Smedstad
Smedstad gnr. 75.31 Kongsvinger 1962.jpg
Smedstad. Glomma skimtes i bakgrunnen og Eidstjernet i nedre venstre bildehjørne.
Først nevnt: Før 1870
Utskilt: 1921
Sokn: Brandval
Fylke: Innlandet (tidl. Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Bnr: 75/31
Type: Småbruk (tidligere husmannsplass)

Smedstad er en tidligere rydningsplass og bygselsplass under Fosseid på Brandval vestside i tidligere Brandval kommune og plassen tilhørte Tørmoen skolekrets, før 1894 Foss krets med skole nord for Eidstjernet.

Plassen ligger 300 meter øst for Vestre Solørveg ved Korslund og på sørsiden av Foseidvegen, og 300 meter fra Eidstjernet skole. Plassen skal være ryddet siste del av 1860-årene.

Johannes Anderson hadde svenske røtter, men var født i Sør-Odal i 1838 og hadde tidligere vært borsmed ved Odals Værk. Ved folketellingen 1865 bodde han som losjerende på garden Holt i Vinger sammen med kona Karen Gulbrandsdatter 26 år fra Vinger, og 2 sønner, Anton på 2 år og Gunerius på 1 år. Sønnen Julius ble født 1870 i Brandval, og Johannes hadde da blitt tilsatt som borsmed ved Ramsøien gruver og fått bygslet denne plassen. Ved tellingen 1875 hadde den verken husdyr eller utsæd. Familien er også her ved tellingen 1891, men da bor bare de to yngste barna hjemme. Sønnen Gunerius overtar.

Gunerius Johannesen, født 1864 bor på plassen ved tellingen 1900 og benevnes jordbrukende bygselsmann og smed for egen regning. Han ble kalt Gruvsme’n og bodde sammen med kona, Marthe Olsdatter, født 1867 i Grue, og fem barn: Kirsten født 1890, Gulbrand i 1894, Johanne i 1896, Anna i 1898 og et udøpt pikebarn født 15. oktober 1900. Besteforeldrene lever fortsatt og bor sammen med familien. Gamle Johannes benevnes nå smedarbeider. Sønnen Julius ble også smed og finnes på Fjell.

Gunerius og Marthe er også plassbrukere i 1910. Gunerius oppgis å være smed og gardbruker, men var foreløpig ikke selveier. De bodde sammen med Gudbrand og Anna, samt Jørgen født 1902 og Marie født 1900. Besteforeldrene Johannes og Karen har føderåd. Plassen ble først utskilt i 1921 med skjøte til Gunerius samme år. To av sønnene til Gunerius overtok senere, og de står som eiere i 1950:

31 Smestad 0 mark 08 øre   Gulbrand og Jørgen Smestad

Eidstjernet skole

Eidstjernet skole, bilde fra den tid det var søndagsskole. Bildet tilhører Brandval historielag.

Etter innføring av fastskoleordningen fra 1862 ble det satt opp skole rett sør for vegkrysset ved Korslund nord for Eidstjernet. I planene het dette Foss krets, men da skolen ble bygd her ble også kretsen benevnt Eidstjernet. Den var i virksomhet fram til sammenslåingen med Tørmoen krets i 1894. Den lille en-etasjes skolebygningen målte 11 x 8 alen2 og hadde bare ett klasserom og et lite arbeidsrom for læreren.

Skolebygningen sto deretter tom i mange år. I 1918 ble den revet og flyttet til den søndre innkjøringen til Foseidgrenda, og i 1925 solgt til Foss misjonsforening. Huset ble senere påbygd en loftsetasje og var i bruk som søndagsskole fram til 1960. Andre etasje var brukt som bolig fram til 1983. Senere ble huset revet og erstattet av en enebolig.

Se også

Kilder og litteratur

  • Artikkelen skrevet av Johan Seglsten på grunnlag av folketellinger, matrikler, pantebøker, kirkebøker, gravminner og gamle kart og aviser, samt avstemt mot de første bygdebøkene:


Koordinater: 60.35277° N 12.02057° Ø