Sorenskriverembeter

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Sorenskriveri»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Tidligere Eiker sorenskrivergård i Hokksund. Den var i bruk som sorenskrivergård til 1996, i dag benyttet av blant andre Nøstetangen museum.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Sorenskriverembeter ble etablert i Norge i 1591, da det ved kongebrev av 31. juli det året ble oppretta flere slike embeter.[1] De første sorenskriverembetene, eller sorenskriveriene, ble oppretta ut fra eldre administrative områder som skipreider eller len. Noen av dem beholdt skipreide- eller lensnavnet, men hadde en tid egen sorenskriver. En fikk også birk, der sorenskriveren omtales som birkedommer, birkeskriver eller sorenbirkeskriver.

I det nevnte kongebrevet fra 1591 er ikke grensene for sorenskriverembetene klargjort. Det står at det «maatte bevilges og forordnes en svoren Skriver udi hvert Sogn, som Stevner holdes, som kunde skrive og undervise de sex Lagrettesmænd efter vort Brev, og dem maatte tillægges en billig Underholdning udaf Bønderne udi samme Sogn...».[2] Ordet sogn kan her ikke oppfattes som likt verken lagsogn eller kirkesogn, for det er ikke sammenfall mellom områdene. Det var bygdetingene som ble omgjort til regulære domstoler, men sorenskriverne ble utnevnt for langt større områder enn et enkelt tinglag. Trolig er detriktig å forstå det som at hvert tinglag skulle ha en sorenskriver som leda tinget/lagretten, og at dette i praksis ble løst ved at hver enkelt sorenskriver fikk ansvaret for flere tinglag.

I 2002 ble alle sorenskriverembeter erstatta av tingretter, der sorenskriveren er leder av retten.

Oversikt over sorenskriverembetene

I tabellen, som er sorterbar ved å klikke i øverste rad, er det oppgitt hvilket fylke det enkelte embete lå i. Å angi ansvarsområdet i en tabellform er lite hensiktsmessig, ettersom det i mange tilfeller vil være vanskelig å definere det ut fra dagens kommune- eller distriktsgrenser. En tydligere geografisk avgrensning må derfor komme i artikler om hvert enkelt embete. I kolonna «ny enhet» oppgis den enheten som overtok ansvaret for området, uavhengig av om dette skjedde ved sammenslåing av flere embeter, oppsplitting eller nyoppretting med samme område under nytt navn. Mindre navnejusteringer, som endring fra Nordre Østerdalen til Nord-Østerdal, er det ikke tatt hensyn til i tabellen.

Året enheten er oppløst er ikke alltid oppgitt. Dette skyldes at hovedkilden så langt er skrevet i 1991, og den dekker derfor ikke endringene i 2002. Opplysninger om dette vil bli tilføyd senere. Der det ikke er oppgitt år for oppløsning skjedde dette altså i perioden 1991–2002.

Enkelte embeter har blitt oppretta flere ganger. For å gjøre det mulig å spore endringer gjennom å sortere etter årstall er disse ført opp flere ganger i oversikten, men det er lagt opp til å ha kun én samla artikkel om embetene dersom det ikke er helt spesielle omstendigheter rundt dem.

Embete Fylke Oppretta Oppløst Ny enhet Merknader
Aker sorenskriverembete Akershus 1591 1947
Alstahaug sorenskriverembete Nordland 1919 Oppretta ved deling av Søndre Helgeland sorenskriverembete.
Alta sorenskriverembete Finnmark 1839 Oppretta ved deling av Vest-Finnmark sorenskriverembete.
Asker og Bærum sorenskriverembete Akershus 1948 1957 Asker og Vestre Bærum sorenskriverembete og Østre Bærum sorenskriverembete. Oppretta da Aker sorenskriverembete ble nedlagt.
Asker og Vestre Bærum sorenskriverembete Akershus 1957 1972 Asker og Bærum herredsrett. Oppretta ved deling av Asker og Bærum sorenskriverembete.
Bamble sorenskriverembete Telemark 1591 1974 Porsgrunn og Skien byfogdembeter
Bodø sorenskriverembete Nordland 1950 1968 Bodø byfogdembete
Bodø sorenskriverembete Nordland 1988 Oppretta ved nedleggelse av Bodø byfogdembete.
Brønnøy sorenskriverembete Nordland 1919 Oppretta ved deling av Søndre Helgeland sorenskriverembete.
Dalane sorenskriverembete Rogaland 1869 Oppretta ved deling av Jæren og Dalane sorenskriverembete.
Eidsvoll sorenskriverembete Akershus 1844 Oppretta ved deling av Øvre Romerike sorenskriverembete.
Eiker, Modum og Sigdal sorenskriverembete Buskerud 1591 Hadde to sorenskrivere til 1697.
Finnmark sorenskriverembete Finnmark 1591 1815 Vest-Finnmark sorenskriverembete og Øst-Finnmark sorenskriverembete
Flekkefjord sorenskriverembete Vest-Agder 1809 Oppretta ved deling av Lister sorenskriverembete.
Follo sorenskriverembete Akershus 1591 1955 Ytre Follo sorenskriverembete og Indre Follo sorenskriverembete.
Fosen sorenskriverembete Sør-Trøndelag 1591
Gauldal sorenskriverembete Sør-Trøndelag 1591 I perioder før 1650 sammen med Orkdal sorenskriverembete.
Gjerpen sorenskriverembete Telemark 1866 1973 Porsgrunn og Skien byfogdembeter Utskilt fra Bamble sorenskriverembete og Nedre Telemark sorenskriverembete.
Gudbrandsdalen sorenskriverembete Oppland 1591 1731 Nord-Gudbrandsdal sorenskriverembete og Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete Mesteparten av perioden var det to sorenskrivere, se artikkel om embetet.
Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete Oppland 1591 1786 Valdres sorenskriverembete og Hadeland og Land sorenskriverembete.
Hadeland og Land sorenskriverembete Oppland 1786 Oppretta ved deling av Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete.
Hafrsfjord sorenskriverembete Rogaland 1951 1967 Utskilt fra Jæren sorenskriverembete.
Halden sorenskriverembete Østfold 1964 Oppretta ut fra tidligere Idd og Marker sorenskriverembete.
Hallingdal sorenskriverembete Buskerud 1825 Oppretta ved deling av Hallingdal og Ringerike sorenskriverembete.
Hallingdal og Ringerike sorenskriverembete Buskerud 1591 1825 Ringerike sorenskriverembete og Hallingdal sorenskriverembete
Hamar sorenskriverembete Hedmark 1863 1901 Nord-Hedmark sorenskriverembete og Sør-Hedemark sorenskriverembete. Oppretta ved utskilling av område fra Nord-Hedmark sorenskriverembete og Sør-Hedemark sorenskriverembete.
Hammerfest sorenskriverembete Finnmark 1839 Oppretta ved deling av Vest-Finnmark sorenskriverembete.
Hardanger sorenskriverembete Hordaland 1591 1695 Hardanger og Voss sorenskriverembete
Hardanger sorenskriverembete Hordaland 1919 Oppretta ved deling av Hardanger og Voss sorenskriverembete.
Hardanger og Voss sorenskriverembete Hordaland 1695 1919 Hardanger sorenskriverembete og Voss sorenskriverembete Oppretta ved sammenslåing av Hardanger sorenskriverembete og Voss sorenskriverembete.
Haugesund sorenskriverembete Rogaland 1987 Oppretta ved nedleggelse av Haugesund byfogdembete.
Heddal sorenskriverembete Telemark 1920 1937 Tinn og Heddal sorenskriverembete Utskilt fra Øvre Telemark østfjeldske sorenskriverembete og Nedre Telemark sorenskriverembete.
Hedemarken sorenskriverembete Hedmark 1591 1777 Nord-Hedmark sorenskriverembete og Sør-Hedemark sorenskriverembete
Heggen og Frøland sorenskriverembete Østfold 1591 1847 Trøgstad sorenskriverembete.
Heggen og Frøland sorenskriverembete Østfold 1952 Tidligere Rakkestad sorenskriverembete.
Helgeland sorenskriverembete Nordland 1591 1859 Søndre Helgeland sorenskriverembete og Nordre Helgeland sorenskriverembete
Hesby sorenskriverembete Rogaland 1645 1681 Karmsund (og Hesby) sorenskriverembete
Hitra sorenskriverembete Sør-Trøndelag 1917 1959 Fosen sorenskriverembete Utskilt fra Fosen sorenskriverembete.
Hobøl sorenskriverembete (Mossedal) Østfold 1591 1674 Moss sorenskriverembete
Holmestrand sorenskriverembete Vestfold 1936 Oppretta fra Nord-Jarlsberg sorenskriverembete.
Holt sorenskriverembete Aust-Agder 1852 Oppretta ved større omregulering.
Horten sorenskriverembete Vestfold 1936 Oppretta fra Mellem Jarlsberg sorenskriverembete.
Idd og Marker sorenskriverembete Østfold 1591 1963 Halden sorenskriverembete
Inderøy sorenskriverembete Nord-Trøndelag 1591
Indre Follo sorenskriverembete Akershus 1955 Follo tingrett Oppretta ved deling av Follo sorenskriverembete.
Indre Sogn sorenskriverembete Sogn og Fjordane 1630 ca. Oppretta ved deling av Sogn sorenskriverembete.
Jarlsberg sorenskriverembete Vestfold 1952 1981 Tønsberg byrett Utskilt fra Tønsberg sorenskriverembete og Sandar sorenskriverembete.
Jæren sorenskriverembete Rogaland 1869 Oppretta ved deling av Jæren og Dalane sorenskriverembete.
Jæren og Dalane sorenskriverembete Rogaland 1605 1868 Jæren sorenskriverembete og Dalane sorenskriverembete. Oppretta ved deling av Stavanger len.
Karmsund sorenskriverembete Rogaland 1645 1681 Karmsund (og Hesby) sorenskriverembete
Karmsund sorenskriverembete Rogaland 1681 Oppretta ved sammenslåing av Karmsund (1645–1681) og Hesby sorenskriverembete.
Kongsberg sorenskriverembete Buskerud 1970 Oppretta fra Numedal og Sandsvær sorenskriverembete.
Kragerø sorenskriverembete Telemark 1897 Oppretta ved nedleggelse av Kragerø byfogdembete.
Kristiansund sorenskriverembete Møre og Romsdal 1953 1990 Nordmøre herredsrett
Larvik sorenskriverembete Vestfold 1591
Lier, Røyken og Hurum sorenskriverembete Buskerud 1591 1991 Drammen byrett
Lister sorenskriverembete Vest-Agder 1591 1809 Lyngdal sorenskriverembete og Flekkefjord sorenskriverembete
Lofoten sorenskriverembete Nordland 1591 1760 Lofoten og Vesterålen sorenskriverembete.
Lofoten sorenskriverembete Nordland 1884 Oppretta ved deling av Lofoten og Vesterålen sorenskriverembete.
Lofoten og Vesterålen sorenskriverembete Nordland 1760 1884 Lofoten sorenskriverembete og Vesterålen og Andenes sorenskriverembete. Oppretta ved sammenslåing av Lofoten sorenskriverembete og Vesterålen og Andenes sorenskriverembete.
Lyngdal sorenskriverembete Vest-Agder 1809 Oppretta ved deling av Lister sorenskriverembete.
Lyngen sorenskriverembete Troms 1917 1990 Nord-Troms herredsrett Oppretta ved deling av Troms sorenskriverembete.
Malangen sorenskriverembete Troms 1917 1985 Oppretta ved deling av Tromsø sorenskriverembete.
Mandal sorenskriverembete Vest-Agder 1591
Mellem-Gudbrandsdalen sorenskriverembete Oppland 1841 1909 Nord-Gudbrandsdal sorenskriverembete og Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete. Utskilt fra Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete.
Mellem Jarlsberg sorenskriverembete Vestfold 1847 1936 Horten sorenskriverembete Utskilt fra Nord-Jarlsberg sorenskriverembete og Sør-Jarlsberg sorenskriverembete.
Midhordland sorenskriverembete Hordaland 1847 Oppretta med område fra Nordhordland sorenskriverembete og Sunnhordland sorenskriverembete.
Midt-Trøndelag sorenskriverembete Sør-Trøndelag 1959 Oppretta ved deling av Strinda og Selbu sorenskriverembete og andre reguleringer.
Moss sorenskriverembete Østfold 1591 1981 Moss byrett
Namdal sorenskriverembete Nord-Trøndelag 1591
Narvik sorenskriverembete Nordland 1953 1975 Narvik byfogdembete
Narvik sorenskriverembete Nordland 1988 1991 Ofoten herredsrett Oppretta ved nedleggelse av Narvik byfogdembete.
Nedenes sorenskriverembete Aust-Agder 1591 1824 Vestre Nedenes sorenskriverembete og Østre Nedenes sorenskriverembete.
Nedenes sorenskriverembete Aust-Agder 1852 Oppretta ved større omregulering.
Nedre Romerike sorenskriverembete Akershus 1591 1990 Nedre Romerike herredsrett Slått sammen med Strømmen sorenskriverembete til herredsrett.
Nedre Telemark sorenskriverembete Telemark 1591
Nes sorenskriverembete Akershus 1844 Oppretta ved deling av Øvre Romerike sorenskriverembete.
Nord-Gudbrandsdal sorenskriverembete Oppland 1731 Oppretta ved deling av Gudbrandsdalen sorenskriverembete.
Nord-Hedmark sorenskriverembete Hedmark 1777 Oppretta ved deling av Hedemarken sorenskriverembete.
Nord-Jarlsberg sorenskriverembete Vestfold 1684 1936 Holmestrand sorenskriverembete Oppretta ved deling av Tønsberg len.
Nord-Østerdalen sorenskriverembete Hedmark 1837 Oppretta ved deling av Østerdalen sorenskriverembete.
Nordfjord sorenskriverembete Sogn og Fjordane 1591 2005 Idag en del av Sogn og Fjordane tingrett
Nordhordland sorenskriverembete Hordaland 1591
Nordmøre sorenskriverembete Møre og Romsdal 1591 1990 Nordmøre herredsrett
Nordre Helgeland sorenskriverembete Nordland 1859 1919 Rana sorenskriverembete Oppretta ved deling av Helgeland sorenskriverembete.
Nordre Sunnmøre sorenskriverembete Møre og Romsdal 1798 Oppretta ved deling av Sunnmøre sorenskriverembete.
Numedal og Sandsvær sorenskriverembete Buskerud 1591 1970 Kongsberg sorenskriverembete
Ofoten sorenskriverembete Nordland 1960 1991 Ofoten herredsrett Oppretta etter større omregulering.
Onsøy sorenskriverembete Østfold 1591 1678 Tune sorenskriverembete
Onsøy sorenskriverembete Østfold 1911 1979 Oppretta ved deling av Tune sorenskriverembete.
Orkdal sorenskriverembete Sør-Trøndelag 1591 I perioder før 1650 sammen med Gauldal sorenskriverembete.
Rakkestad sorenskriverembete Østfold 1591 1952 Heggen og Frøland sorenskriverembete
Rana sorenskriverembete Nordland 1919 Oppretta fra Nordre Helgeland sorenskriverembete.
Ringerike sorenskriverembete Buskerud 1825 Oppretta ved deling av Hallingdal og Ringerike sorenskriverembete.
Romsdal sorenskriverembete Møre og Romsdal 1591
Rosendal baroni Hordaland 1678 1818 Hardanger sorenskriverembete
Ryfylke sorenskriverembete Rogaland 1605 ca. Oppretta ved deling av Stavanger len.
Røros sorenskriverembete Sør-Trøndelag 1851 1906
Råbyggelaget sorenskriverembete Aust-Agder 1591 1650 ca. Østre Råbyggelaget sorenskriverembete og Vestre Råbyggelaget sorenskriverembete.
Salten sorenskriverembete Nordland 1591
Sand sorenskriverembete Aust-Agder 1852 Oppretta ved større omregulering.
Sandar sorenskriverembete Vestfold 1936 1967 Sandefjord byfogdembete Utskilt fra Larvik sorenskriverembete og Mellem Jarlsberg sorenskriverembete.
Sandefjord sorenskriverembete Vestfold 1987 Oppretta ved nedleggelse av Sandefjord byfogdembete.
Sandnes sorenskriverembete Rogaland 1967 Utskilt fra Jæren sorenskriverembete.
Sarpsborg sorenskriverembete Østfold 1952 1988 Sarpsborg byrett. Oppretta da Sarpsborg byfogdembete ble nedlagt. Slått sammen med Tune sorenskriverembete til byrett.
Senja sorenskriverembete Troms 1591 1755 Tromsø og Senja sorenskriverembete
Senja sorenskriverembete Troms 1855 Oppretta ved deling av Tromsø og Senja sorenskriverembete.
Setesdal sorenskriverembete Aust-Agder/Vest-Agder 1852 Oppretta ved større omregulering. Torridal sorenskriverembete i Vest-Agder innlemma 1957.
Skien sorenskriverembete Telemark 1938 1972 Porsgrunn og Skien byfogdembeter Oppretta ved nedleggelse av Skien byfogdembete.
Skjeberg og Ingedal len Østfold 1591 1678 Idd og Marker sorenskriverembete
Sogn sorenskriverembete Sogn og Fjordane 1591 1630 ca. Indre Sogn sorenskriverembete og Ytre Sogn sorenskriverembete.
Solør sorenskriverembete Hedmark 1847 Oppretta ved deling av Solør og Odalen sorenskriverembete.
Solør og Odalen sorenskriverembete Hedmark 1772 1847 Solør sorenskriverembete og Vinger og Odal sorenskriverembete.
Solør og Østerdalen sorenskriverembete Hedmark 1591 1772 Solør og Odalen sorenskriverembete og Østerdalen sorenskriverembete.
Sotra sorenskriverembete Hordaland 1954 1972 Midthordland sorenskriverembete
Stavanger len Rogaland 1591 1605 Ryfylke sorenskriverembete og Jæren og Dalane sorenskriverembete.
Steigen sorenskriverembete Nordland 1897 1960 Delt ved større omregulering. Utskilt fra Salten sorenskriverembete.
Stjørdal og Verdal sorenskriverembete Nord-Trøndelag 1591
Strinda sorenskriverembete Sør-Trøndelag 1591 1799 Strinda og Selbu sorenskriverembete
Strinda sorenskriverembete Sør-Trøndelag 1959 1963 Trondheim byfogdembete Oppretta ved deling av Strinda og Selbu sorenskriverembete.
Strinda og Selbu sorenskriverembete Sør-Trøndelag 1799 1959 Strinda sorenskriverembete Oppretta ved sammensling av Strinda sorenskriverembete og Selbu tinglag.
Strømmen sorenskriverembete Akershus 1959 1990 Nedre Romerike herredsrett Utskilt fra Nedre Romerike sorenskriverembete, senere sammenslått med denne til herredsrett.
Sunnfjord sorenskriverembete Sogn og Fjordane 1591
Sunnhordland sorenskriverembete Hordaland 1591
Sunnmøre sorenskriverembete Møre og Romsdal 1591 1798 Nordre Sunnmøre sorenskriverembete og Søre Sunnmøre sorenskriverembete
Svanø birk Sogn og Fjordane 1685 1821 Sunnfjord sorenskriverembete
Søndre Helgeland sorenskriverembete Nordland 1859 1918 Brønnøy sorenskriverembete og Alstahaug sorenskriverembete Oppretta ved deling av Helgeland sorenskriverembete.
Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete Oppland 1731 Oppretta ved deling av Gudbrandsdalen sorenskriverembete.
Sør-Hedmark sorenskriverembete Hedmark 1777 Oppretta ved deling av Hedemarken sorenskriverembete.
Sør-Jarlsberg sorenskriverembete Vestfold 1684 1936 Tønsberg sorenskriverembete Oppretta ved deling av Tønsberg len.
Sør-Østerdal sorenskriverembete Hedmark 1837 Oppretta ved deling av Østerdalen sorenskriverembete.
Søre Sunnmøre sorenskriverembete Møre og Romsdal 1798 Oppretta ved deling av Sunnmøre sorenskriverembete.
Tana sorenskriverembete Finnmark 1853 1959 Tana og Varanger sorenskriverembete Oppretta ved deling av Øst-Finnmark sorenskriverembete.
Tana og Varanger sorenskriverembete Finnmark 1959 Oppretta ved sammenslåing av Tana sorenskriverembete og Varanger sorenskriverembete.
Tinn sorenskriverembete Telemark 1920 1937 Tinn og Heddal sorenskriverembete Utskilt fra Øvre Telemark østfjeldske sorenskriverembete.
Torridal sorenskriverembete Vest-Agder 1859 1957 Setesdal sorenskriverembete Utskilt fra Mandal sorenskriverembete.
Toten, Vardal og Biri sorenskriverembete Oppland 1591
Tromsø sorenskriverembete Troms 1591 1755 Tromsø og Senja sorenskriverembete
Tromsø sorenskriverembete Troms 1854 1916 Malangen sorenskriverembete og Lyngen sorenskriverembete Oppretta ved deling av Tromsø og Senja sorenskriverembete.
Tromsø og Senja sorenskriverembete Troms 1755 1854 Tromsø sorenskriverembete og Senja sorenskriverembete Oppretta ved sammenslåing av Tromsø sorenskriverembete og Senja sorenskriverembete.
Trondenes sorenskriverembete Troms 1917 Utskilt fra Senja sorenskriverembete.
Trøgstad sorenskriverembete Østfold 1847 1905 Oppretta ved nedleggelse av Heggen og Frøland sorenskriverembete.
Tønsberg len Vestfold 1591 1684 Nord-Jarlsberg sorenskriverembete og Sør-Jarlsberg sorenskriverembete Opprinnelig seks skipreider med hver sin sorenskriver.
Tønsberg sorenskriverembete Vestfold 1936 1981 Tønsberg byrett Oppretta fra Sør-Jarlsberg sorenskriverembete.
Tune sorenskriverembete Østfold 1591 1988 Sarpsborg byrett Slått sammen med Sarpsborg sorenskriverembete.
Valdres sorenskriverembete Oppland 1786 Oppretta ved deling av Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete.
Varanger sorenskriverembete Finnmark 1853 1959 Tana og Varanger sorenskriverembete Oppretta ved deling av Øst-Finnmark sorenskriverembete.
Vardø sorenskriverembete Finnmark 1869 Utskilt fra Varanger sorenskriverembete.
Vembe skipreide Østfold 1591 1678 Rakkestad sorenskriverembete
Vest-Finnmark sorenskriverembete Finnmark 1815 1839 Alta sorenskriverembete og Hammerfest sorenskriverembete Oppretta ved deling av Finnmark sorenskriverembete.
Vest-Telemark sorenskriverembete Telemark 1921 Oppretta fra Øvre Telemark vestfjeldske sorenskriverembete.
Vesterålen og Andenes sorenskriverembete Nordland 1591 1760 Lofoten sorenskriverembete og Vesterålen sorenskriverembete
Vesterålen og Andenes sorenskriverembete Nordland 1884 Oppretta ved deling av Lofoten sorenskriverembete og Vesterålen sorenskriverembete.
Vestre Nedenes sorenskriverembete Aust-Agder 1824 1852 Delt ved større omregulering. Oppretta ved deling av Nedenes sorenskriverembete.
Vestre Nedenes sorenskriverembete Aust-Agder 1650 ca. 1852 Delt ved større omregulering. Oppretta ved deling av Råbyggelaget sorenskriverembete.
Vinger og Odal sorenskriverembete Hedmark 1847 Oppretta ved deling av Solør og Odalen sorenskriverembete.
Voss sorenskriverembete Hordaland 1591 1695 Hardanger og Voss sorenskriverembete
Voss sorenskriverembete Hordaland 1919 Oppretta ved deling av Hardanger og Voss sorenskriverembete.
Ytre Follo sorenskriverembete Akershus 1955 Follo tingrett Oppretta ved deling av Follo sorenskriverembete.
Ytre Sogn sorenskriverembete Sogn og Fjordane 1630 ca. Oppretta ved deling av Sogn sorenskriverembete.
Øst-Finnmark sorenskriverembete Finnmark 1815 1853 Tana sorenskriverembete og Varanger sorenskriverembete Oppretta ved deling av Finnmark sorenskriverembete.
Østerdalen sorenskriverembete Hedmark 1772 1837 Nord-Østerdal sorenskriverembete og Sør-Østerdal sorenskriverembete
Østre Bærum sorenskriverembete Akershus 1957 1972 Asker og Bærum herredsrett Oppretta ved deling av Asker og Bærum sorenskriverembete.
Østre Nedenes sorenskriverembete Aust-Agder 1824 1852 Delt ved større omregulering. Oppretta ved deling av Nedenes sorenskriverembete.
Østre Råbyggelaget sorenskriverembete Aust-Agder 1650 ca. 1852 Delt ved større omregulering. Oppretta ved deling av Råbyggelaget sorenskriverembete.
Øvre Romerike sorenskriverembete Akershus 1591 1844 Eidsvoll sorenskriverembete og Nes sorenskriverembete
Øvre Telemark vestfjeldske sorenskriverembete Telemark 1832 1921 Vest-Telemark sorenskriverembete Oppretta ved deling av Øvre Telemarken sorenskriverembete.
Øvre Telemark østfjeldske sorenskriverembete Telemark 1832 1920 Tinn sorenskriverembete og Heddal sorenskriverembete.
Øvre Telemarken sorenskriverembete Telemark 1591 1832 Øvre Telemark østfjeldske sorenskriverembete og Øvre Telemark vestfjeldske sorenskriverembete Normalt to sorenskrivere før 1714.
Ålesund sorenskriverembete Møre og Romsdal 1978

Referanser

  1. Norske Rigs-registranter, b. III. 1591:140.
  2. Norske Rigs-registranter, b. III. 1591:140.

Kilder

  • Næss, Hans Eyvind (red.): For rett og rettferdighet i 400 år: sorenskriverne i Norge 1591–1991. Utg. Justisdepartementet/Fabritius. 1991. Digital versjonNettbiblioteket.