Torkel Olsen Gabestad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

'Torkel Olsen Gabestad ble født i Trøgstad i 1776, og han døde på SmørgravEiker i 1847. Han var en fremtredende haugianer, lekpredikant og industrigründer. Sammen med Hans Nielsen Hauges bror, Mikkel Nielsen Hauge, sto han i en årrekke for driften av Ekers Papirfabrik ved Vestfossen.

Oppvekst og forkynnelse

Torkel Olsen var sønn av Ole Torkildsen og Jøran Micjelsdatter. Han ble født på Linto i Trøgstad, men vokste opp på gården Gabestad i samme prestegjeld.[1] Han fikk en «sædelig og god Opdragelse; det lader til, at ders Forældre var brave, agtværdige Folk med religiøs Interesse.»[2]

I ung alder ble Torkel og de to yngre søsknene Marthe Olsdatter Gabestad og Iver Olsen Gabestad grepet av den haugianske vekkelsen[3], og som lekmann begynte han i 20-årsalderen å forkynne Guds ord, i strid med Konventikkelplakaten. Dette var bakgrunnen for at han ble arrestert i Hemnes den 30. mai 1799 og satt i tukthuset i Christiania. Fra tukthuset skrev han et brev, som gir innblikk i hans tanker og følelser:

«Du siger i et af dine Breve at adskillige Tanker forekommer dig, om vi skal komme ud og ære Gud og tjene Næsten. Mine (tanker/red.) har været fra den første Tid, jeg kom her, efter Davids Ord, som han siger et Sted om Josef, at han skulde blive fængslet, indtil Herren havde lutret ham. Saaledes har jeg havt Vidnesbyrd om, at Gud vil gjøre med os, og saaledes skjænker han af Korsets Bæger, indtil vi bliver lutrede til at blive en ren Brud, som han kan tage i Haanden og sige : «Nu er du mig kjær og behagelig. Da kan vi i Sandhed sige med David : før du ydmygede mig, for jeg vild. Dog ser det ud til, at Fængslerne snarere bliver fulde af dem, som trænges for Guds Ords Bekjendelse og Jesu Efterfølgelses Skyld, end de bliver tomme; dog Gud ved bedst; thi hans Tanker er langt høiere end vore Tanker og hans Veie langt fra vore Veie. Og du ved vel, at vi ikke alene er villige til at gaa i Fængsel for en Tids Skyld, da vi venter paa, at Trængselen skal blive større, istedetfor mindre. Den, vi nu har, er vel ikke svær for Legemet, dog saa, at vi nogenlunde kan sige med Paulus, at vi er opvante i alle Ting, men for Aanden er den vel svær nok».[4]

Industrileder

Torkel Gabestad ble løslatt den 5. februar 1802. Han reiste da til Eiker, der haugianerne nylig hadde anlagt Ekers Papirfabrik. Han ble medeier i denne bedriften og bosatte seg på Hedenstad ved Vestfossen. I samarbeid med Hans Nielsen Hauges bror, Mikkel Nielsen Hauge, som han kjente fra fengselsoppholdet i Kristiania, sto Torkel Gabestad for driften av Papirmølla fram til han døde i 1847.

Etter at han bosatte seg på Eiker i 1802, reiste ikke Gabestad lenger rundt og forkynte, men «talte flittig Guds Ord paa nævnte Sted og i den nærmeste Omegn... Mest virkede han ved Samtaler og personlig Paavirkning, ikke mindst ved sin lysende Vandel.»[5]

En annen kjent haugianer, presten Mads Iver Wefring, besøkte Papirmølla i 1835 og ga følgende karakteristikk av Gabestad: «Torkel Olsen stod i aandelig Begavelse adskillig over Mikkel Nilsen. Han var baade dyb og skarpsindig og havde en for en Lægmand sjelden Forstand og Indsigt i Guds Ord. Naar han begyndte at tale om aandelige Anliggender, følte man sig fængslet og opbygget; man fik en virkelig Fornemmelse af, at her var ikke bare Ord, med Oplevelsens Erfaring. .... hans Udtalelser ga Impulser og Anledning til nærmere Overveielse».[6]

Andre haugianere har beskrevet ham på følgende måte: «Hans aandelige Liv var jevnt; i Medgang og Modgang, i Fængsel og Frihed, i Ungdom og Alder var han en ydmyg og varm Kristen, der frimodig bekjendte sin Tro, det fik koste, hvad det vilde. Han var middels høi, spæd, mager, med et vakkert, venligt Udtryk i det kloge, tænksomme Ansigt.»[7]

Familie

Torkel Gabestad ble gift med Mari Jacobsdatter (1787-1867), og de fikk barna:

 • Inger, født 1815[8]
 • Karen, født 1817[9]
 • Ole, født 1819[10]
 • Karen Oline, født 1822[11]
 • Jacob, født 1824[12]
 • Anne Sofia, født 1827[13]
 • Caroline, født 1831[14]


I 1841 kjøpte Torkel Olsen en part av gården Brekke (LN 189) sammen med Christen Simensen Smørgrav. Alt året etter gjennomførte de imidlertid en makeskifte, slik at Christen Simensen ble eier av Brekke, mens Torkel Olsen overtok Smørgrav. [15] Torkel og Mari ble boende på Smørgrav resten av livet.

Referanser

 1. Runar, s.51
 2. Heggtveit, s.157
 3. Runar, s.49
 4. Sitert fra Heggtveit, som oppgit at brevet er gjengitt av Hans Nielsen Hauge i hans «Lærdoms-Grunde», bind III, s.116-117)
 5. Sitat fra Heggtveit
 6. Sitert fra Heggtvet, som oppgir som kilde Wefrings «Minder», s. 58).
 7. Sitert fra Heggtveit. Som kilde oppgis «forskjellige Meddelelser fra Mikkel Hauges Datter, Morten Bryn og fru Christine Torkildsen, født Kopsland, der i sin Undgom boede paa Papirmøllen».
 8. Dåp 12/11-1815: Inger, født 28/10-1815 - barn av Torkild Olsen, Eger Papirfabrik, og Mari Jacobsd.
 9. Dåp 23/11-1817: Karen, født 9/11.1817 - barn av Torkild Olsen, Eker Papirfabr., og Mari Jacobsd.
 10. Dåp 31/1-1819: Ole, født 17/1-1819 - barn av Torkild Olsen, Papiermøllen, og Mari Jacobsd.
 11. Dåp 24/2-1822: Karen Oline, født 29/1-1822 - barn av Torkikld Olsen Papirmøllen og Mari Jacobsd.
 12. Dåp 7/11-1824: Jacob, født 28/10-1824 - barn av Torkild Olsen Papiermøllen Røgeberg og Mari Jacobsd.
 13. Dåp 22/5-1827: Anne Sofia, født 28/4-1827, barn av Torkild Olsen Papirmøllen og Mari Jacobsd.
 14. Dåp 31/3-1831: Caroline, født 21/3.1831 - barna av Torkild Olsen Papirmøllen og Mari Jacobsd.
 15. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Gb/Gbc/L0004: Panteregister nr. III 4, s. 426Kilder:
Eiker Leksikons logo.jpeg Torkel Olsen Gabestad inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!