Trygve Ottar Iversen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Trygve Ottar Iversen fotografert før andre verdenskrig.
Foto: Ukjent, hentet fra Kobro 1938: Norges læger.

Trygve Ottar Iversen (født 9. januar 1902 i Kristiania, død 3. april 1989) var lege, i en årrekke stadsfysikus i Oslo, der han blant annet sto bak oppbyggingen av helsesøstertjenesten og et forebyggende psykisk helsevern i kommunen.

Familie

Trygve Ottar Iversen var sønn av skipsfører Halfdan Iversen (f. 1861) og Christofa Emilie Jacobsen (f. 1867), og ble gift i 1931 med Birgit Elisabeth Heber (1905-2008).

Liv og virke

Iversen vokste opp i Kristiania. Han tok examen artium i 1920 og ble cand. med. i 1927. Etter å ha virket som lege blant annet i Hafslo, Tynset, Sogndal og Vågan, ble han i 1934 distriktslege i Leksvik i Nord-Trøndelag, en stilling han hadde til 1946.

I 1946 ble Iversen kommunelege i Aker herred, en stilling han hadde til Aker og Oslo ble slått sammen i 1948. Da ble han stadsfysikus II i den nye sammenslåtte Oslo kommune.

Iversen ble stadsfysikus i Oslo i 1951, en stilling han hadde til han gikk av med pensjon i 1972. Stillingen som stadsfysikus var kombinert med vervet som formann i kommunens folkevalgte helseråd og sjef for helserådsetaten. Iversen ble etterfulgt av Fredrik Mellbye.

Iversen var president i Den norske lægeforening 1952-1953. Mellom 1952 og 1972 representerte han Norge flere ganger ved Verdens Helseorganisasjons hovedforsamling.

Bosteder

Ved folketellingen for Kristiania for 1910 er Trygve Ottar Iversen oppført sammen med foreldrene og fem søstre på adressen Arups gate 10. I adresseboka for Oslo for 1948 er han oppført på adressen Glads vei 12 på Grefsen. Den samme adressen er han oppført med i adresseboka for 1970/71.

Ettermæle

Trygve Ottar Iversen og kona Birgit Elisabeth, som ble over 100 år gammel, er gravlagt på Grefsen kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

I en nekrolog over Iversen i Aftenposten 12. april 1989 skrev hans etterfølger Fredrik Mellbye blant annet:

Sine dypeste spor som offentlig lege efterlot Trygve Iversen seg som stadsfysikus i Oslo. Han tok initiativet til å bygge opp helsesøstertjenesten og den åpne psykiatriske helsetjenesten for voksne og for barn/ungdom. Innenfor disse områder og innenfor grener av sosialmedisinen var han pioneeren i Oslos helsevesen, samtidig som han utdypet og ajourførte de mange tiltak som var satt i verk i Aker og i Oslo kommuner før hans tid. Han nød i sjelden grad både de statlige og kommunale myndigheters tillit.

Trygve Ottar Iversen er gravlagt sammen med sin kone på Grefsen kirkegård i Oslo.

Iversen ble ridder av St. Olavs Orden i 1962.

Kilder

¨