Tryterudplassen (Øvre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tryterudplassen er en tidligere husmannsplass under gården Tryterud i Øvre Eiker kommune. I kildene omtales ofte alle plassene under gården som «Tryterudeie», men på siste halvdel av 1800-tallet brukes som oftest navnet «Tryterudplassen». Plassen var trolig bebodd fram til 1908. Den ligger rundt 750 meter nord for tunet på Tryterud og brukes i dag som fritidseiendom.

Brukere av plassen

I kildene er de ulike plassene i dette området i mange tilfeller bare nevnt som «Tryterudeie». Dersom den ble ryddet før oppløsningen av Fossesholmgodset i 1822, kan den også ha vært registrert som «Fossesholmeie».Det er uklart om plassen var i bruk på 1700-tallet. Ved folketellingen i 1801 er det oppført bare en husmannsfamilie under Tryterud, og det er uklart hvilken plass dette gjelder. Mest sannsynlig harde bodd enten på Tryterudplassen eller på Storekleiv. Utover på 1800-tallet er det oppført flere husmenn på Tryterudeie, men det er vanskelig å fastslå hvem som bodde på de ulike plassene

Ca.1850-ca.1867: Torkel Pedersen og Ingeborg Marie Trulsdatter

Omkring 1850 bosatte ekteparet Torkel Pedersen og Ingeborg Marie Trulsdatter seg under Tryterud. Sannsynligvis bodde de på Tryterudplassen, som seinere ble overtatt av datteren og svigersønnen.

Torkel Pedersen var født på Bollerud, mens Ingeborg Marie kom fra en plass under nabogården Baksteval. De giftet seg i 1841[1] og bosatte seg først på Østerud, der de fire første barna ble født. På begynnelsen av 1850-tallet flyttet de til Tryterudeie, der de etter hvert fikk en flokk på åtte barn:

 • Peder Torkelsen, født 1842 på Østerud[2]
 • Maren Sørine Torkelsdatter, født 1844 på Østerudeie[3]
 • Torkel Torkelsen, født 1846 på Østerud[4]
 • Johan Torkelsen, født 1848 på Østrudeie[5]
 • Lars Torkelsen, født 1850 på Østerudeie[6]
 • Anne Jørgine Torkelsdatter, født 1853 på Tryterudeie[7]
 • Karen Sophie Torkelsdatter, født 1857 på Tryterudeie[8]
 • Mariane Torkelsdatter, født 1860 på Tryterudeie[9]
 • Tine Andrine Torkelsdatter, født 1862 på Tryterudeie.[10] Død 1876 på Tryterud.[11]

I 1865 var Torkel Pedersen husmann på «Tryterudeie», med kone og ni barn. Her sådde han 1/8 tønne hvete, 1/4 tønne bygg, 1/4 tønne havre og 5 tønner poteter. Dessuten hadde han hest, 2 kuer og 6 sauer. Dette var usedvanlig mye for en husmannsplass, og sannsynligvis har han alt på denne tida brukt en del av selve gården Vestre Tryterud, som han kort etter ble forpakter av. Sannsynligvis skjedde dette i forbindelse med at eieren, Anders Olsen Tryterud, også kjøpte gården Nordre Horne og flyttet dit.


Ca.1867-ca.1888: Trolig brukt av gårdsforpakterne (Torkel Pedersen og Ole Hammerborg)

I 1875 ble Torkel og familien oppført som gårdbrukere og forpaktere av Vestre Tryterud, og de bodde vel da i husene på gården, men har sannsynligvis også brukt Tryterudplassen som en del av gården, muligens i fellesskap med svigersønnene, Ole Jensen Hammerborg, som noen år seinere ble forpakter av Østre Tryterud. Ingen beboere nevnes på Tryterudplassen i 1875. Slik var det antakelig inntil Torkel Pedersen og Ole Hammerborg mistet forpaktningen av gården, noe som trolig skjedde i forbindelse med ett av de mange eierskiftene på 1880-tallet.


Ca.1888-1908: Ole og Maren Sørine Hammerborg

Ole Jensen kom fra plassen Hammerborg under gården Hesthammer i Hof. Rett etter midten av 1860-tallet giftet han seg med Maren Sørine Torkelsdatter, og de bosatte seg på Tryterud, der de etter noen år ble forpaktere av gårdparten Vestre Tryterud. Da denne forpaktningen ble avsluttet i 1881, bodde de noen år i Eidsfos[12], før de bosatte de seg på Tryterudplassen. Familien er registrert der i folketellingene 1891 og 1900:

 • Ole Jenssen Hammerborg, født: 1840 i Hof Jarlsberg, g, Yrke: hp Husmand m.j, tømmerhugst
 • Sørine Torkelsdtr, født 1843 i Øvre Eker, g, hu
 • Johan Olsen, født 1875 i Øvre Eker, ug, s Jordbrugsarbeide og tømmerhugst Hj.Søn
 • Theodor Olsen, født 1877 i Øvre Eker, s
 • Jens Albert Olsen, født 1881 i Hof Jarlsberg, s
 • Lina Olsdatter, født 1886 i Hof Jarlsberg, d

I 1908 kjøpte den yngste sønnen, Jens Hammerborg, eiendommen Korsgården ved Mjøndalen, og han og foreldrene bosatte seg der.[13] Det har antakelig ikke vært fast bosetning på Tryterudplassen etter dette.


Referanser

 1. Kirkebok for Fiskum: Vielse 9/11-1841
 2. Kirkebok for Eiker: Dåp 20/2-1842. Konfirmasjon 3/4-1853
 3. Kirkebok for Fiskum: Dåp 18/2-1844. Konfirmasjon 17/10-1858
 4. Kirkebok for Fiskum: Dåp 15/3-1846. Konfirmasjon 30/9-1860
 5. Kirkebok for Fiskum: Dåp 19/5-1848. Konfirmasjon 19/10-1862
 6. Kirkebok for Fiskum: Dåp 29/9-1850. Konfirmasjon 9/10-1864
 7. Kirkebok for Fiskum: Dåp 3/4-1853. Konfirmasjon 6/10-1867
 8. Kirkebok for Fiskum: Dåp 12/7-1857
 9. Kirkebok for Fiskum: Dåp 5/4-1860
 10. Kirkebok for Fiskum: Dåp 2/11-1862
 11. Lensmannens dødsfallsmeldeinger.
 12. De to yngste barna er født i Eidsfoss i 1881 og 1886
 13. SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Gb/Gbf/L0004: Panteregister nr. VI 4, s. 47-48.Folketellingen 1910: Nedre Eiker herred - krets 3 - liste 83: Korsgården


Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Tryterudplassen (Øvre Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!