Vebjørn Svendsson Vål

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Vebjørn Svendsson Vål (født 1739 i Kråkstad, død 17. mars 1824 samme sted) var gårdbruker i Kråkstad sokn, som nå er en del av Ski kommune i Akershus. Han tok over halve Vål fra faren i 1760, og resten av gården i 1786.

Vebjørn Vål var sønn av Svend Toresson Vål (omkr. 1711–1782) og Kari Amundsdotter Vål. Svend hadde i 1737 tatt over bruket etter sin far Tor Vebjørnsson Vål, som hadde kommet fra Skotbu rundt 1720. Fødselsdatoen er ikkje oppgitt i kirkeboka, men han ble døpt i Kråkstad kirke den 16. august 1739 og var nok født kort tid før det.

Den 5. oktober 1755 ble han konfirmert i Ski kirke. Vål ligger i Kråkstad sokn, og faren hadde tatt over bruket to år før Vebjørn ble født, så hvorfor han ble konfirmert i Ski sokn er uklart. Kanskje var han i tjeneste på en gård der?

Den 29. september 1761 ble han trolovet med Gunhild Svendsdotter Sørum (f. 1740) i Kråkstad kirke, og den 8. november samme år ble de «copuleret». Da hadde han som nevnt tatt over halve Vål året før. Vi kjenner hele fjorten barn av Vebjørn og Gunhild:

 • Magrete Vebjørnsdotter (1762–1799), gift med Hans Jensen MolbechAsgjerrud.
 • Agar Vebjørnsdotter (1763–1764).
 • Svend Vebjørnsson (1765—1765).
 • Gunhild Vebjørnsdotter (f. 1766). Gift med Fredrik Svendsson Opsal.
 • Agar Vebjørnsdotter (f. 1767). Gift på Bjerke i Frogn.
 • Elen Sophia Vebjørnsdotter (1769–1769).
 • Svend Vebjørnsson (1771–1771).
 • Svend Vebjørnsson (1772–1773).
 • Anne Kirstine Vebjørnsdotter (f. 1774). Gift med Osmund Andersson Eldor i Ås.
 • Svend Vebjørnsson (1775–1775).
 • Andreas Vebjørnsson (1777–1777).
 • Elen Sophia Vebjørnsdotter (f. 1778). Gift med Andreas Rød i Kroer.
 • Vebjørn Vebjørnsson (f. 1780). Skoleholder 1797–1807, senere til Brekka. Gift 1) med Dorthe Andreasdotter Alvim og 2) med Inger Marie Christiansdotter.
 • Svend Vebjørnsson (1782–1782).

Som en ser av lista mista de mange barn. Av de fjorten døde åtte innen andre leveår. Alle de fem guttene som fikk navnet Svend etter farfaren døde. Ettersom Andreas, det ellevte barnet også døde, var Vebjørn den eneste sønnen som vokste opp. Om ham fortelles det at han var sykelig, men at han hadde et skarpt hode. Da han var sytten år gammel sørga soknepresten for at han ble fritatt for militærtjeneste, slik at han kunne bli skolestyrer i Kråkstad. Vi vet også at de andre seks vokste opp, for alle gifta seg og er derfor greie å spore.

I folketellinga 1801 finner vi ham på Vål sammen med kona og sønnen Vebjørn. Han er ført opp som bonde og prestens medhjelper. De hadde også datterdatteren Magrete Hansdotter boende hos seg, for deres datter Magrete Vebjørnsdotter døde kort tid før tellinga ble gjennomført og den to år gamle jenta ble plassert hos morforeldrene. I tillegg til familien var det tre tjenestefolk og en annen husstand på gården.

Gunhild Svendsdotter døde i 1808. Vebjørn var da 69 år gammel, og fant seg ikke noen ny kone.

adressen fra valget til Riksforsamlinga i 1814 finner vi signaturen «Webiørn Waal». Om dette er far eller sønn er ikke lett på få klarhet i. Men trolig er det Vebjørn Svendsen som skrev under. Med eierskapet til Vål og sin høye alder kvalifiserte han nok bedre til å regnes med blant bygdas fremste menn, selv om sønnen også nøt respekt i bygda og ble med i det første herredsstyret. Sønnen kalte seg også gjerne Vebjørn Brekka etter at han flytta dit rundt 1807.

I 1820 ble Vål lagt ut som sjefsgård for det follaugske kompani, og kompanisjefen kaptein Christian Blichfeldt tok over. Vebjørn, som da var 81 år gammel, flytta til svigersønnen Andreas Rød på Rød i Kroer. Han døde der i 1824. Selv om han bodde og døde i Ås prestegjeld ble han gravlagt fra Kråkstad kirke.

Kilder

Eksterne lenker