Skotbu (Ski gnr 55)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skotbu
No-nb digibok 2014010838011 0129 1.jpg
Fra Kråkstad: En bygdebok, b2, utg. 1934.
Alt. navn: Skothbuð (1325). Skotbud (1329). Skotbudh (1400). Skodboe (1578). Schodtbou (1647). Schodtboe (1723). Schodboe (1816).
Først nevnt: 1325
Sted: Skotbu
Sokn: Kråkstad
Kommune: Ski
Fylke: Akershus
Gnr.: 55

Skotbu er en matrikkelgård i Kråkstad i Ski kommune. Den har gitt navn til grenda og tettbebegyggelsen Skotbu i Kråkstad sokn.

Navnet har to mulige forklaringer. Første ledd kan være norrønt skot, som betyr utbygg eller tilbygg, eller det kan være betyr skudd som i skudd med bue. I begge forklaringer viser andre ledd til ei bu eller en bod. Den første mulighetene antyder et hus med et tilbygg som har gitt navn til gården, mens det andre antyder at det har vært ei bu som ble brukt i forbindelse med bueskyting. Oluf Rygh nevner begge muligheter uten å ta stilling til dem, og dette blir gjengitt av Østlid i bygdeboka for Kråkstad.

I middelalderen var gården kirkegods, og tilhørte Mariakirken i Oslo. Den gikk over til kanslerens len ved reformasjonen, og i 1643 bytta Jens Bjelke den mot Kjølberg i Aker. Noen få år senere finner vi den som fullgård i skattematrikkelen 1647. Leilendingen het Otte Skotbu, og skyldte kansleren 1 skippund 1/2 fr. mel. Skatten var satt til 6 daler. I regnskapene ble Skotbu slått sammen med Nonneseters gods. I 1699 kom gården så i bondeeie, da Vebjørn Gundersson fikk skjøte på den. Han hadde brukt gården siden 1688.

I matrikkelforarbeidet 1723 står den som fullgård med skyld 1 skippund 2 1/2 lispund, med forslag om å sette dette opp til 4 1/2 lispund. I beskrivelsen heter det at den hadde måtelig god jord, skog til lastebruk og kvern til husfornødenhet. Det ble sådd en halv tønne blandkorn og 9 tønner havre, og høsta 24 lass høy. Gården hadde videre tre hester, ni kyr og seks sauer. Det lå en husmannsplass under den. I folketellinga 1801 finner vi to husmenn med jord satt opp under gården.

I 1816 var Skotbu den eneste gården i Kråkstad som kom opp i 100 daler da sølvskatten ble krevd inn.

I matrikkelen 1838 fikk den matrikkelnummer 55; tidligere var den nr. 22. Den nye skylda ble satt til 12 daler 3 ort 22 skilling. Revidert skyld i matrikkelen 1886 var 21,48 mark.

Det er i nyere tid solgt fra flere parseller, blant annet en hvor det ble satt opp jernbanestasjon.

Eiere / brukere

Gift med NN. Barn en kjenner:
 • Tor Vebjørnsson, tok over Vål.
 • Ole Vebjørnsson.
 • Svend Vebjørnsson, neste eier.
 • Johannes Vebjørnsson, senere eier.
 • Randi Vebjørnsdotter.
 • Gunhild Vebjørnsdotter.
 • Barbara Vebjørnsdotter.
 • Svend Vebjørnsson (d. 1752).
Gift med Ragnhild Svendsdotter Sørum. Hun senere git med Syver Rolfsen Vest-Midsem (f. 1775) og så med Jens Nilsen Frogner. Barn av Svend og Ragnhild en kjenner:
 • Ingeborg Svendsdotter.
Johannes Vebjørnsson. Bror av forrige eier, overtok 1753. Tok over svigerfarens gård Fusker, og bodde der.
Gift med Karen Toresdotter Fusker (d. 1762). Barn en kjenner:
 • Vebjørn Johannesson.
 • Svend Johannesson, neste eier.
 • Thorer Vebjørnsdotter.
 • Ingeborg Vebjørnsdotter, gift med Iver Kjeldsen Tømt fra Vestby.
Svend Johannesson (d. 1821), overtok fra faren 1780 for 1400 rdl.
Gift med Anne Pedersdotter. Barn en kjenner:
 • Kari Svendsdotter (f. 1728). Gift 1) med Jørgen Fredriksson Veger (1 barn) og 2) med Thomas Hansson Vegger (3 barn).
Thomas Hansen Vegger (f. 1831), overtok 1821 etter svigerfarens død; halvparten som arv og resten mot livøre til enka Anne Pedersdotter. Eide også Folkestad i Våler og Kroken i Tomter.
Gift med Kari Svendsdotter, datter av forrige eier.
Kari Svendsdotter, enke etter forrige eier. Overtok gården da han døde i 1831, og overdro den til svigersønnen i 1845.
Gift 1) med Jørgen Fredriksson Vegger. Barn en kjenner:
 • Agar Jørgensdotter, gift 1) med Svend Thorsson Brekke, og 2) med Johannes Paulsson Brekke fra Tomter.
Gift 2) med Thomas Hansson Vegger (forrige eier). Barn en kjenner:
 • Hans Christian Thomasson.
 • Inger Helene Thomasdotter, gift med Jørgen Mathiasson Eljesrud.
 • Anne Marie Thomasdotter.
 • Johannes Paulsson Brekke, overtok fra svigermorea i 1845, overdro til sin sønn i 1872.
Gift med Agar Jørgensdotter, datter av forrige eier. Hennes andre ekteskap, se over. Barn en kjenner:
 • Jens Johannessen, neste eier.
 • Jens Johannessen, sønn av forrige eier. Overtok fra faren 1872, solgte i 1892.
Gift med Anna Riiser fra Hobøl.
 • Nils M. Laumb, trelasthandler. Kjøpte i 1892.
 • Edvard Tollefsen Nygård (f. 1832 i Hobøl), tok over før 1900, da han står i folketellinga som bruker.
Gift med Alette Julie Mathisen (f. 1854 i Kråkstad). Barn en kjenner, alle født i Kråkstad:
 • Marie Nygård (f. 1877).
 • Torleif Nygård (f. 1879).
 • Johannes Nygård (f. 1881).
 • Nils Nygård (f. 1884).
 • Karl Nygård (f. 1886).
 • Kristian Nygård (f. 1888).
 • Lars Nygård (f. 1890).
 • Milla Nygård (f. 1892).
 • Jul Nygård (f. 1895).
 • Erling Nygård (f. 1898).
 • Iver Rustad, kjøpte i 1904.
Gift med Anette Rustad. Barn en kjenner:
 • Lars Rustad, neste eier.
 • Lars Rustad, overtok 1923 fra mora, som da var enke.

Kilder


Koordinater: 59.67059° N 10.94137° Ø