Sølvskatten 100+ (tabell)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Sølvskatten 100+ er eit prosjekt som er sett i gang på Lokalhistoriewiki med det føremålet å få til eit oversyn over dei formuande klassene i landet kring 1814, førebels med eit utval av personar som har ytt 100 spesidalar eller meir i sølvskatt i 1816. Sølvskattelistene er skanna tramnskriberte og lagde ut på Digitalarkivet, jf. forklarande artikkel om dette. Det er ynskeleg med biografiar på wikien for flest mogleg av dei personane som blir oppførde i tabellen. NB! Før gjerne opp personar med mindre enn 100 spesidalar, men som andre kjelder gjev grunn til å tru er blant dei mest formuande på sin stad. (Tabellen er sorterbar, så dei med 100+ kan lett takast ut.)


Forklaring til tabellen

Kolonne 1 (fylke, eigentlig amt i 1816) er basert på dei moderne fylkesnamna.

 • Ø = Østfold (Smålenenes amt)
 • A = Akershus (Akershus amt)
 • Kr = Kristiania
 • He = Hedmark (Hedemarken amt)
 • O = Oppland (Kristians amt)
 • Bu = Buskerud (Buskerud amt)
 • V = Vestfold (Jarlsberg og Larvik amt)
 • Te = Telemark (Bratsberg amt)
 • AA = Aust-Agder (Nedenes amt)
 • VA = Vest-Agder (Lister og Mandal amt)
 • R = Rogaland (Stavanger amt)
 • B = Bergen
 • Ho = Hordaland (Søndre Bergenhus amt)
 • SF = Sogn og Fjordane (Nordre Bergenhus amt)
 • MR = Møre og Romsdal (Romsdal amt)
 • ST = Sør-Trøndelag (Søndre Trondhjems amt)
 • NT = Nord-Trøndelag (Nordre Trondhjems amt)
 • N = Nordland (Nordlands amt)
 • Tr = Troms (Tromsø amt)
 • F = Finnmark (Finmarkens amt)
 • Kolonne 2 Dagens kommune
 • Kolonne 3 Fogderi 1816, frå kjelda
 • Kolonne 4 Tinglag (tilsvarende) 1816, frå kjelda
 • Kolonne 5 Gardsnummer frå matrikkelen 1900 (og i Norske Gaardnavne), evt. med merknad om nytt nummer i merknadsrubrikken
 • Kolonne 6 Gardsnavn og skrivemåte frå kjelda, evt forklaring i merknadsrubrikken
 • Kolonne 7 Personavn og skrivemåte frå kjelda, evt forklaring i merknadsrubrikken. Lenkje.
 • Kolonne 8 Skattesummen frå kjelda, heile spesidalar (spesidaler og skilling 1 spd = 120 sk)
 • Kolonne 9 Skilling (overskytande over dalarsummen)
 • Kolonne 10 Yrke/Sosial status.
 • Kolonne 11 Lenke til sølvskattelistene. Evt. Merknader

Tabell

1 Fylke 2 Kommune 3 Fogderi 4 Tinglag 5 Gnr. 6 Gard 7 Person 8 Sum spd 9 Sk 10 Status 11 Lenke. Merknader
A Oslo Aker og Follo Aker Grefsen Frederik Glad 100 HBR
A Oslo Aker og Follo Aker Bredtvedt Johan Henrik Muus 100 HBR
A Oslo Aker og Follo Aker Abildsøe Capitain Brochmann 100 HBR
A Oslo Aker og Follo Aker under Foss Hans Grüner 104 30 HBR
A Oslo Aker og Follo Aker Grorud Frue Monsen 600 HBR
A Oslo Aker og Follo Aker Bogstad Statsminister P. Anker 2425 HBR
A Oslo Aker og Follo Aker Schultshougen Justitsraad Osterhaus 300 HBR
A Oslo Aker og Follo Aker Stubbelian Generalveimester Oberstlieut. Ingier 850 HBR
A Oslo Aker og Follo Aker Dehlen Eng Generalmajor Ramm 300 HBR
A Oslo Aker og Follo Aker Opsloe Ladegaard Peter Lumholtz 600 HBR
A Ski kommune Aker og Follo Kråkstad Schodboe Svend Johannesen 100 HBR
A Skedsmo kommune Nedre Romerike Skedsmo Asak Mellem Overkrigscom: Heiss 480 HBR
A Skedsmo kommune Nedre Romerike Skedsmo Fossum Foged Pind 100 HBR
A Aurskog-Høland kommune Nedre Romerike Høland Soprim Christian Simensen 124 HBR
A Aurskog-Høland kommune Nedre Romerike Høland Buerhoel Jørgen Olsen 109 HBR
A Aurskog-Høland kommune Nedre Romerike Høland Østbye søndre Erich Hansen 159 HBR
A Aurskog-Høland kommune Nedre Romerike Høland Enger søndre Halvor Heyerdahl 100 HBR
A Aurskog-Høland kommune Nedre Romerike Høland Saxegaard Morten Hoff 100 HBR
A Enebakk kommune Nedre Romerike Enebakk Ringstad Hans Oppegaard 100 HBR
A Enebakk kommune Nedre Romerike Enebakk Østenbøl Hans Hansen 1700 HBR
A Enebakk kommune Nedre Romerike Enebakk Børter Holm Holmsen 350 HBR
A Enebakk kommune Nedre Romerike Enebakk Egeberg Holm Hansen 250 HBR
A Enebakk kommune Nedre Romerike Enebakk Bøhler Mogens Oppegaard 100 HBR
A Enebakk kommune Nedre Romerike Enebakk Westbye Hans Petter Juel 800 HBR
A Enebakk kommune Nedre Romerike Enebakk Wiig Holm Holmsen 100
A Sørum kommune Nedre Romerike Sørum Vilberg øvre Jens J. Vangensteen 200
A Sørum kommune Nedre Romerike Sørum Sørum Jomfrue Kielsen og Søster 300 Søstrene Maren Kieldsen (1741-1840), Anne Marie Werner (1743-1820) og Karen Cathrine Mathea Kieldsen (1754-1819).
A Sørum kommune Nedre Romerike Sørum Bingen vestre Justitsraad Nilsøn 150
A Sørum kommune Nedre Romerike Sørum Borgen Kield Holmsen 120 Holmsen var død i 1810, så det er uvisst hvorfor han er oppført her.
A Sørum kommune Nedre Romerike Sørum Berg Lensmand Gulbrandsen 150
A Sørum kommune Nedre Romerike Sørum Vald Torvald Heyerdahl 100 Svigerfar til lensmann Gulbrandsen og Kield Holmsen i Sørum og far til Clemet Heyerdahl i Aurskog.
A Aurskog-Høland Nedre Romerike Aurskog Loxhoug Gudmund 155
A Aurskog-Høland Nedre Romerike Aurskog Aamodt Gudmund 115
A Aurskog-Høland Nedre Romerike Aurskog Nordre Hanneborg Heyerdahl 176
A Aurskog-Høland Nedre Romerike Aurskog Mellem Hanneborg And. Hanneborg 165
A Aurskog-Høland Nedre Romerike Aurskog Sør Hanneborg Lars Norbye 190
A Aurskog-Høland Nedre Romerike Aurskog Haugrim Lensmand Hanneborg 185
A Aurskog-Høland Nedre Romerike Aurskog Findstad Enken Cari 150
A Aurskog-Høland Nedre Romerike Aurskog Hogstad Lars Riiser 90
A Aurskog-Høland Nedre Romerike Aurskog Harcherud Gudmund Erichs 190
A Nes Øvre Romerike Nes Brustad Halvor Aslaksen 100
A Nes Øvre Romerike Nes Hagstad og Frøhoug Ole Olsen 120
A Nes Øvre Romerike Nes Frøhoug Kristen Engebretsen 180
A Nes Øvre Romerike Nes Hvam store Kristen Holter 1000
A Nes Øvre Romerike Nes Strøm Hans Hansen 190
A Nes Øvre Romerike Nes Mørdre Nils Kristensen 140
A Nes Øvre Romerike Nes Rotnæss Madame Hertel 190
A Nes Øvre Romerike Nes Kiølstad Søren Halvorsen 250
A Nes Øvre Romerike Nes Thesen Ole Kristophersen 160
A Nes Øvre Romerike Nes Nordbye Ole Hermansen 110
A Nes Øvre Romerike Nes Flagstad Else Gonraadsd 105
A Nes Øvre Romerike Nes Blegstad Ole Olsen 180
A Nes Øvre Romerike Nes Ihle Anders Olsen 145
A Nes Øvre Romerike Nes Rolvstad Søren Kristensen 110
A Nes Øvre Romerike Nes Grinder Ole Jacobsen 100
A Nes Øvre Romerike Nes Holter Riiser 172
A Nes Øvre Romerike Nes Grinie Ole Tordsen 180
A Nes Øvre Romerike Nes Skarning Halvor Sørensen 230
A Nes Øvre Romerike Nes Eje Anders Skojen 160
A Nes Øvre Romerike Nes Kius Anders Poulsen 100
A Nes Øvre Romerike Nes Kiensmo Gr. Øjseth 350
A Nes Øvre Romerike Nes Næss Præstegaard Provst Finkenhagen 150
A Ullensaker Øvre Romerike Ullensaker Brotnouv Lieutenant Aske 200
A Ullensaker Øvre Romerike Ullensaker Kløften Herman Olsen 300
A Ullensaker Øvre Romerike Ullensaker Lystad Gulbrand Larsen 100
A Ullensaker Øvre Romerike Ullensaker Asper Mathisen 180
A Ullensaker Øvre Romerike Ullensaker Holt Marie Randem 200
A Ullensaker Øvre Romerike Ullensaker Maastad Major Cht Ingier 100
A Ullensaker Øvre Romerike Ullensaker Bierke Joen Nielsen 100
A Ullensaker Øvre Romerike Ullensaker Hovind Asessor Koren 200
A Ullensaker Øvre Romerike Ullensaker Dahl Oberstlieutenant Hafner 100
A Nannestad Øvre Romerike Nannestad Westbye Halvor Clemetsen 100
A Nannestad Øvre Romerike Nannestad Ferstad Niels Olsen 100
A Nannestad Øvre Romerike Nannestad Aanesrud Amund Jacobsen 150
A Nannestad Øvre Romerike Nannestad Engelsrud Michael Holter 120
A Nannestad Øvre Romerike Nannestad Uchestad Christopher Haagensen 110
A Nannestad Øvre Romerike Nannestad Wigsteen Jacob Haraldsen 110
A Nannestad Øvre Romerike Nannestad Nannestad Præstegd Sognepræst Bjerch 150 HBR
A Nannestad Øvre Romerike Nannestad Kaxrud Erich Amundsen 100
A Nannestad Øvre Romerike Nannestad Grannie Lars Nielsen 100
A Nannestad Øvre Romerike Nannestad Grannie Lars Olsen 100
A Nannestad Øvre Romerike Nannestad Leerberg Hans Hansen 100
A Nannestad Øvre Romerike Nannestad Døhlen Jacob Christophersen 100
A Nannestad Øvre Romerike Nannestad Nordbye yttre Lars Hansen 100
A Nannestad Øvre Romerike Nannestad Schjennum Niels Olsen 100
H Ringsaker Hedemarken Nes 135 Mengshoel Jens Larsen 119 56 Bonde
H Ringsaker Hedemarken Nes 118 Sterud østre Hans Poulsen 127 75 Bonde
H Ringsaker Hedemarken Nes 75 Hoel Halvor Hoel 170 19 Bonde Nåværende gnr. 606 Skattelista
H Ringsaker Hedemarken Nes 77, 78 Balleshoel Peder Pedersen 110
H Ringsaker Hedemarken Nes 47 Hvam Even Monsen 130 117
H Ringsaker Hedemarken Nes 46 Grefseng Gunder Halvorsen 180 36
H Ringsaker Hedemarken Nes 16 Svennerud Hans Johannesen 112 93
H Ringsaker Hedemarken Nes 3 Hovelsrud Poul Larsen 100 5
H Ringsaker Hedemarken Nes 1 Hovinsholm Leut. Hoel 210 43 Offiser Skattelista
H Ringsaker Hedemarken Ringsaker Berg med Søndsbye Christian Ansteens: 165
H Ringsaker Hedemarken Ringsaker Herberg med søndre Lunde Jørgen Olsen 130 2
H Ringsaker Hedemarken Ringsaker Østre Tande med nordre Tande Vern Hansen 123
H Ringsaker Hedemarken Ringsaker Lillebolstad Jacob Pedersen 106 2
H Ringsaker Hedemarken Ringsaker Hjelmstad Ole Engebretsen 127 2
H Ringsaker Hedemarken Ringsaker Lille Ringsager med Kraagvig Hr Procurator Friis 144
H Ringsaker Hedemarken Ringsaker Steen Hr: Bernt Anker Landhandler 210
H Ringsaker Hedemarken Ringsaker Østre Stolpestad med Røme i Faaberg Lensmand Nilsen med Svigersøn Ouren 150
H Ringsaker Hedemarken Ringsaker Samsahl Hr Ritmester Arøe 150
H Ringsaker Hedemarken Ringsaker Skappel Peder Larsen 109 2
H Ringsaker Hedemarken Ringsaker Ulven med Qvislien Peder Thomasen 102
H Ringsaker Hedemarken Ringsaker Farberg Johannes Olsen 130 2
H Ringsaker Hedemarken Ringsaker Røhr Hr: Kammerraad Schwabe 150
H Ringsaker Hedemarken Ringsaker Refling Hans Larsen 132
H Ringsaker Hedemarken Ringsaker Tjerne med Amb Halsteen Sjølie 202
H Ringsaker Hedemarken Ringsaker Simenstad med Ødegrd: Simenstadberget Christofer Pedersen 150
H Ringsaker Hedemarken Ringsaker Bjerke med Ødegrd: Houm frk: Marte Johannesdtr 135
H Ringsaker Hedemarken Ringsaker Flisager Lars Olsen 123
H Ringsaker Hedemarken Ringsaker Opsahl Jørgen Larsen 150
H Ringsaker Hedemarken Ringsaker Dæhlie Mikel Larsen 100
H Ringsaker Hedemarken Ringsaker Dælhult med underliggende Græsbye i Vang Jørgen Frederichsen 135
H Ringsaker Hedemarken Vang Lier Peder Hansen 101 4
H Ringsaker Hedemarken Vang Spigedalen Enken Oliv Olsdatter 102 3
H Ringsaker Hedemarken Vang Stor Gaalaas med Strammerud Knud Olsen 200
H Ringsaker Hedemarken Vang Storihle Niels Olsen 153
H Ringsaker Hedemarken Vang Wetten med Rognlien Baard Knudsen 132 4
H Ringsaker Hedemarken Vang Stor Deeglum Hans Juelsen 101 4
H Ringsaker Hedemarken Vang Freberg Lars Olsen 124 4
H Ringsaker Hedemarken Vang Øverqvern Søren Pedersen 102 4
H Ringsaker Hedemarken Vang Nerqvern Ole Wessel 100
H Hamar Hedemarken Vang Sæhlie med Scheseth og lille Bjørge Gulbrand Pedersen 116 2
H Hamar Hedemarken Vang Tomter Christoffer Jacobsen 98
H Hamar Hedemarken Vang Storimislund Ole Helgesen 105 3
H Hamar Hedemarken Vang Nashoug Fredrik Helge Nashoug 115 1
H Hamar Hedemarken Vang Rabstad Jens Olsen 107 1
H Hamar Hedemarken Vang Helstad Ole Olsen 115 1
H Hamar Hedemarken Vang Stor Dørum Ole Christoffersen 107 1
H Hamar Hedemarken Vang Homelstad Lars Christensen 112 1
H Hamar Hedemarken Vang Bjerche Anders Halvorsen 112 1
H Hamar Hedemarken Vang Farmen Niels Jacobsen 140
H Hamar Hedemarken Vang Skattum Syver Syversen 140
H Hamar Hedemarken Vang Oug Michel Johansen 153
H Hamar Hedemarken Vang Gihle Jens Halvorsen 112 1
H Hamar Hedemarken Vang Torshoug Herr Capitain Steen 250
H Hamar Hedemarken Vang Hiellum Landkræmmer Giestvang 214
H Hamar Hedemarken Vang Storhubred med Dystvold hr. Capitain Juell 196 3
H Hamar Hedemarken Vang Ager gaard hr Capitain Todderud 200
H Hamar Hedemarken Vang Storhammer gaard hr Sekretair Borchgrevinck 98
H Løten Hedemarken Løten Rønne Lars 126
H Løten Hedemarken Løten Grimseth Halvor 104
H Løten Hedemarken Løten Schramstad væstre E: Wæstgaard 100
H Løten Hedemarken Løten Schellingstad Lars 120
H Løten Hedemarken Løten Balche Dyre Johansen 130
H Løten Hedemarken Løten Klæppen Lars 116
H Løten Hedemarken Løten Stor Finstad Fredrich Habsahl 120
H Løten Hedemarken Løten Bye Amund 100
H Løten Hedemarken Løten Tafsrud Ole DahlsEng 110
H Stange Hedemarken Romedal Søndre Arneberg Halvor Tollefssøn 102 96 Datteren Petronelle betalte 14-97.
H Stange Hedemarken Romedal Nordre Arneberg Torkel Jacobssøn 135 46
H Stange Hedemarken Romedal Sande Niels Johanssøn 139 116 Føderådsmann Kield Larssøn på samme gård betalte 18-70.
H Stange Hedemarken Romedal Horne Hans Christopherssøn 238 70
H Stange Hedemarken Romedal Søndre Galgum Lars Tollefssøn 106 85
H Stange Hedemarken Romedal Schøyen Johan Johnssøn 126 48 Signerte adressen i 1814.
H Stange Hedemarken Romedal Hørsand Ole Nielssøn 129 88
H Stange Hedemarken Romedal Westbrynd Enken Anne 166 90
H Stange Hedemarken Romedal Nordre Goustad Niels Christopherssøn 158 71 Valgmann i 1814.
H Stange Hedemarken Romedal Harstad Johans Tollefssøn 113 20
H Stange Hedemarken Romedal Buusvold Lars Nielssøn 189 67
H Stange Hedemarken Stange 120 Stor-Ree Ole 214 2 Signerte adressen i 1814.
H Stange Hedemarken Stange 123 Saastad nordre Pernille Borgersdatter 95 2
H Stange Hedemarken Stange 124 Ditto søndre Even Christensen 99 2
H Stange Hedemarken Stange 128 Hemstad væstre Rasmus Peders 128 3
H Stange Hedemarken Stange 129 Hemstad østre Ole Olsen 99 2
H Stange Hedemarken Stange 82 Regstad John Evensen 206 3
H Stange Hedemarken Stange 81 Ween Jens (?) Knudsen 142 1 18
H Stange Hedemarken Stange 77 Husebye søndre Jørgen 144 1 12
H Stange Hedemarken Stange 77 Ditto nordre Niels Jørgensen 174 3 0
H Stange Hedemarken Stange Støen Mikkel Olsen 138 2 6 Signerte adressen i 1814.
H Stange Hedemarken Stange 72 Elton østre Christopher 89 3 12
H Stange Hedemarken Stange 73 Ditto nordre Ole 103 4 4
H Stange Hedemarken Stange 63 Fokkol Johand 97 2 12
H Stange Hedemarken Stange Lahlum Hans 105 1 12 Signerte adressen i 1814.
H Stange Hedemarken Stange 48 Grimerud John 124 4
H Stange Hedemarken Stange [Lund] nordre Ole 117
H Stange Hedemarken Stange 61 Næsten Lars 156
H Stange Hedemarken Stange 58 Stor Schielve Even 99 2
H Stange Hedemarken Stange [Schierden] nordre Lars Johansen 106 1
H Stange Hedemarken Stange 59 Weflingstad Even 93 3
H Stange Hedemarken Stange 107 Tønsager Fr Bull 97 2
H Stange Hedemarken Stange 94 Godager søndre Christian 135 4 1/2
H Stange Hedemarken Stange Wiig S. Knud Poulsen 148 1
H Stange Hedemarken Stange 44 [Dæhlind] væstre Johand 105 1
H Stange Hedemarken Stange 43 Nøttestad Ole Madsen 95 2
H Stange Hedemarken Stange 43 Nøttestad Ole Christophersen 111 18
H Stange Hedemarken Stange 42 Ringnæss Even 130 19 HBR
H Stange Hedemarken Stange 31 Stor Hverven Ole 247 2 Bonde
H Stange Hedemarken Stange 41 [Atlungstad] søndre Mons 105 1
H Stange Hedemarken Stange 13 Fietre Arve 95 2
H Stange Hedemarken Stange 5 Kaaterud Anders 124 4
H Stange Hedemarken Stange 15 Nordstad Jens 128 3
H Stange Hedemarken Stange 17 Ahrstad Mons 105 1
H Stange Hedemarken Stange 23 Nordvie Lars 180 1
H Stange Hedemarken Stange 70 Saxlund Mikkel 230 Signerte adressen i 1814.
H Stange Hedemarken Stange 83 Stange Præstegaard Hr. Provst Leganger 117 Signerte adressen i 1814.
H Sør-Odal Solør og Odal Odal 39 Ous Vestre Enke Madame Hagerup 280
H Sør-Odal Solør og Odal Odal 7 Valstad Hr Neumann 418
H Sør-Odal Solør og Odal Odal 71 Schøyen Det Schøyenske Boe 1642 Bonde Peder Aslaksen Skøyen d 1816
O Gausdal Toten Gausdal 17 Bøe Peder Iversen 200 Bonde Skattelista Eide Bø samt «Fløgstadvolden og Nord-Ødegaarden Faaberg».
O Gausdal Toten Gausdal 36 Roqvam Madame Seyelstad 115 Skattelista
O Gausdal Toten Gausdal 52 Frøyse Ole Jensen 153 1 16 Skattelista
O Gausdal Toten Gausdal 71-73 Waalen etc. Kari Torgersdatter 124 2 22 Skattelista
O Gjøvik Toten Biri 47 Svennes Anders Lysgaard 168 Gaardmand Skattelista
O Gjøvik Toten Biri 118 Kaarstad Haagen Berg 168 Landhandler og Gaardbruger Skattelista
O Gjøvik Toten Vardal 59 Giøvig nedre Administrator Kauffeldt 741 Skattelista Eide og brukte Gjøvig Glasværk i tillegg til garden Ner-Gjøvik med sag og mølle + en del av Mælum m.m.
O Lillehammer Toten Fåberg 38 Onssum Hr. Sorenskriver Møinichen (?) 100 Sorenskriver Skattelista
O Lillehammer Toten Fåberg 99 Lunde Hr. Kammer Raad Lyng 200 Kammerråd Skattelista
O Østre Toten Toten Toten 57 Rognstad Ole Hendriksen 133 Skattelista
O Østre Toten Toten Toten 96 Tømmerhoel med No. 39 Hans Nielssen 106 Skattelista
O Østre Toten Toten Toten 166 Sukkestad med No. 181 ? Somerfeldt 139 Skattelista
O Østre Toten Toten Toten 175 Rognebye Abraham Falk Hamer 143 Skattelista
O Østre Toten Toten Toten 235 Hallingstad Peder Tøllefsen 100 Skattelista
AA Tvedestrand Strengereid Holt Øvre Næss Ridter Aall 1080
SF Luster Indre- og Ytre Sogn Luster 72 Ness Torgier Halvorsen 124 60 Bonde Skattelista
N Vefsn Helgeland Vefsn 99 Bjørnaag Marit Andersdt. 100 Brug.Gaard Skattelista "Afgaar som uerholdelig [...] 53 Sp