Dælenenga (gård)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Dælenenga
Dalenenga klubbhus oslo.jpg
Klubbhuset på Dælenenga i 2008.
Sted: Dælenenga
Fylke: Oslo
Kommune: Oslo
Gnr.: 82

Dælenenga (Dælenengen eller Dæl'enga, også kalt Delen), gårdsnummer 82, var en gård i nåværende bydel Grünerløkka som i middelalderen tilhørte Mariakirkens prosti. Navnet er avledet av norrønt Dolin (av dalr og vin, dal og eng). Gården dukker ikke opp i lensregnskaper før 1658 med Carsten Madssønn Mechlenburg som eier. I øst grenset gården mot Tøyen, i vest og sør mot Akerselva og i nord mot Torshov, Åsen og Sinsen. Gården ble oppstykket i flere deler, i matrikkelen fra 1723 nevnes fire gårder: Madam Lachmanns part, Nedre, Mellom og Øvre Dælenengen.

Av det store området som i sin tid tilhørte Dælenenga er det ikke mye igjen som har beholdt navnet. Dælenenga er i dag et forretnings- og boligstrøk mellom Grünerløkka og Rodeløkka. Området ble en del av Christiania i byutvidelsen i 1878 og utbygd med leiegårder i mot slutten av 1800-tallet. Området omfatter også Dælenenggata og Christian Michelsens gate og forretningssenteret Carl Berners plass. Til strøket hører også Rodeløkka kolonihager som ble anlagt i 1907 som Kristiania Småhaver. Dælenenga idrettsplass ved Grünerløkka ble åpnet i 1916.

Kart over Mellom og Nedre Dælenenga.
Utsnitt av kart utarbeidet av stadskonduktør C. H. Grosch i 1857. Grensen mellom Christiania og Aker er trolig tegnet inn etter utvidelsen.
Foto: Oslo byarkiv

Madam Lachmanns part, senere Lakkegården

Denne delen ble senere kalt Lakkegården etter familien Lachmann som også ga navnet til gården og gata. Gården lå nede ved Akerselva og hadde i 1860 adresse Lakkegata 58. Denne ble innlemmet i byen i forbindelse med byutvidelsen i 1859. Gården er nå revet.

Nedre Dælenenga

Nedre Dælenenga ble senere til løkkeeiendommen Sofienberg og hadde hovedbølet i Trondheimsveien 46. Eiendommen ble i 1857 kjøpt av Christiania kommune for anleggelse av Sofienberg gravlund, dagens Sofienbergparken og senere bygging av Sofienberg kirke. Gårdsbygningene ble revet i 1909 i forbindelse med utvidelsen av Sofienberg skole som lå på nabotomten.

Mellom Dælenenga

Den østre delen kalt Rodeløkka eller Vågeby, etter eierne stiftsprost Frederik Rode, som kjøpte dette i 1854, og senere solgt til Hans Olsen fra Vågå som utparsellerte området fra rundt 1860. Senere ble dette utvidet gjennom nye kjøp av også den vestre delen av Mellom Dælenenga og en del av Øvre Dælenenga, og utparsellerte dette på 1870-tallet til dagens Fjellgata og Langgata.

Hovedbølet lå ved krysset av dagens Tromsøgata og Snippen.

Øvre Dælenenga

Øvre Dælenenga ble delt allerede rundt 1880, hvor den nedre ble kalt Sorgenfri og lå i Trondheimsveien 132, ovenfor Carl Berners plass. Den øvre ble også delt i to deler, hvor den vestre av disse ble slått sammen med Mellom Dælenenga og utparsellert til dagens Fjellgata og Langgata. Den østre av disse fikk navnet Rosenhoff.

Kilder


Koordinater: 59.92523° N 10.77444° Ø